Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE IMPORTANCE OF THE PERIPHERAL RETINA IN PATIENTS WITH CENTRAL SEROUS CHORIORETINOPATHY

RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES, cilt.38, ss.578-584, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The short-needle intravitreal injection technique

INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.9, ss.929-930, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Posterior segment intraocular foreign bodies: the effect of weight and size, early versus late vitrectomy and outcomes

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.21, ss.496-0, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

A calipers-free intravitreal anti-VEGF injection technique

ARQUIVOS BRASILEIROS DE OFTALMOLOGIA, cilt.78, ss.133-134, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reliability of Intravitreal Nepafenac in Rabbits

JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, cilt.31, ss.43-50, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinical, Angiographic, Optic Coherence Tomographic and Electrophysiological Findings in Bietti's Crystalline Dystrophy

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.32, ss.1507-1511, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Postoperative Visual Impairment after Spinal Fusion Surgery

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.40, ss.1884-1890, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Illuminated endochopper in the management of posteriorly dislocated lens nucleus

JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY, cilt.31, ss.1697-1698, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anatomic outcome of scleral buckling surgery in primary rhegmatogenous retinal detachment

International Ophthalmology, cilt.26, ss.77-81, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Incidence of cystoid macular edema after uncomplicated phacoemulsification

OPHTHALMOLOGICA, cilt.217, ss.408-412, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of corneal wetting solutions on corneal thickness during ophthalmic surgery

JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY, cilt.28, ss.149-151, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Paracentral Acute Middle Maculopathy

Turkish journal of ophthalmology, cilt.50, ss.193-196, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Atypical Presentation of Choroidal Folds: Steroid-Induced Central Serous Chorioretinopathy-Like Maculopathy

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.49, ss.367-369, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Dexamethasone Implant in Patients with Diabetic Macular Edema Resistant to Anti-VEGF Therapy

Turkish journal of ophthalmology, cilt.49, ss.73-77, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier identifier

Oftalmolojide Fotodinamik Tedavi

Ege Tıp Dergisi, cilt.58, ss.289-294, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Von Hippel-Lindau Disease: The Importance of Retinal Hemangioblastomas in Diagnosis

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.47, ss.180-183, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

İndosiyanin Yeşili Anjiografi

Güncel Retina, cilt.1, ss.28-31, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Late Closure of a Stage III Idiopathic Macular Hole after Pars Plana Vitrectomy

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.45, ss.274-276, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Optik koherens tomografi Teknik endikasyonlar ve değerlendirme

türkiye klinikleri oftalmoloji özel sayı, cilt.8, ss.12-17, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

optik koherens tomografi farklı cihazlardan yeterli yararlanıyor muyuz

retina-vitreus özel sayı, cilt.28, ss.8-14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atipik Klinik Özellikleri Olan Ön Optik Nöropatilerde Etiyolojik Araştırma

TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ, cilt.23, ss.79-84, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pattern Visual Evoked Potentials in the Fellow Eye of Patients with Unilateral Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.44, ss.15-18, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Yırtıklı retina dekolmanında pnömatik retinopeksi sonuçları

Retina-Vitreus, cilt.20, ss.208-212, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Retinanın vazoproliferatif Tümörü İki Olgu Sunumu

Turk J Ophthalmol, cilt.40, ss.42-45, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prematüre bebeklerde prematüre retinopatisi tarama sonuçları

Türk Oftalmoloji Dergisi, cilt.35, ss.150-154, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Makula deliklerinde desen dönüşümlü görsel uyarılmış potansiyeller

MN Oftalmoloji, cilt.12, ss.42-44, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tek taraflı akut posterior multifokal plakoid pigment epiteliopati. Retina- Vitreus

Advances In Computational Mathematics, ss.130-132, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oküler iskemik sendromlu olgularda klinik ve floresein anjiografik bulgular,

Advances In Computational Mathematics, ss.37-41, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Renklerin insan davranış ve fizyolojisine etkileri,

Advances In Organometallic Chemistry, cilt.34, ss.274-282, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arka segment yerleşimli göziçi yabancı cisimlerinde pars plana vitrektomi: Erken sonuçlarımız

Türk Oftalmoloji Dergisi, cilt.33, ss.554-560, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endoftalmide vitreoretinal cerrahi girişim sonçlarımız,

Türk Oftalmoloji Dergisi, cilt.33, ss.655-662, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Submaküler hemorajide vitreus içi gaz tamponadı ile yer değiştirme

Retina-Vitreus, cilt.3, ss.242-248, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fort Miyoplarda Mavi-Sarı Görme Alanı Parametrelerinin Değerlendirilmesi

MN Oftalmoloji, cilt.9, ss.12-14, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Viskoelastik Maddeler

Aktüel tıp dergisi, cilt.5, ss.35-38, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yamane tekniği ile sekonder İOL implantasyonu sonuçlarımız

TOD 53. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2019, ss.2248

Does HbA1C level affect the result of a single intravitreal ranibizumab injection in diabetic macular edema?

8th World Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy), Madrid, İspanya, 30 Mart - 01 Nisan 2017

Age Related Macular Degeneration Direct Medical Cost of Management Considering Gained and orSaved Vision

16th Congress of the European Society of Retina Specialists (EURETINA), Kobenhavn, Danimarka, 8 - 11 Eylül 2016

Dexamethasone Implant In Patients withDiabetic Macular Edema Resistant To anti VEGF Therapy

16th Congress of the European Society ofRetina Specialists (EURETINA), 8 - 11 Eylül 2016

TRAUMATIC LENTICULAR ABSCESS

15th EURETINA Congress, Nice, 17 - 19 Eylül 2015

Retina hastalıklarında Charles Bonnet sendromunun prevalansı ve karakteristikleri

Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongre Antalya, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Atipik On Optik Noropatide Etiyolojik Arastirma

TOD 47. Ulusal Kongresi , 2013, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Epimaküler membran

Maküla Hastalıklarında Vitreoretinal Cerrahi, Solmaz Akar, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.1-74, 2020

Sağlıklı beslenme ve ’Yaşa Bağlı Makula dejeneresansı’ ilişkisi

Retina Sağlığı için beslenme, Özcan kayıkçıoğlu, Editör, novartis, 2017

KAPAK VE KONJONKTİVA HASTALIKLARI; MUAYENE YÖNTEMLERİ

EGE GÖZ HASTALIKLARI, PROF.DR.CEZMİ AKKIN, Editör, Güven Kitap Yayın Dağıtım, İzmir, ss.1-205, 2007