Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GÜNEŞ ENERJİLİ NEM ALMALI EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ: GENEL BAKIŞ

7. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, Türkiye, 22 Eylül 2017, ss.151-169

TOPLU KULLANIM ALANLARINDA EVAPORATİF SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ: ÖRNEK BİR UYGULAMA

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 19 Nisan 2017, sa.1, ss.1779-1796