Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Student and instructor responses to emotional motivational feedback messages in an online instructional environment

Turkish Online Journal of Educational Technology, cilt.16, ss.115-127, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Views of Pre-Service Teachers on Internet Supported Learning

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.17, ss.68-75, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen Adaylarının Duygusal Motivasyonel Geri Bildirim Mesajlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi, cilt.1, ss.125-134, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dönüştürülmüş Sınıf Uygulamalarının Alanyazına Dayalı İncelenmesi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.76-86, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Impact of internet supported dental education Initial outcomes in a study sample

Journal of Human Sciences, cilt.13, ss.4986-4997, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

EMOTIONAL PRESENCE IN ONLINE LEARNING SCALE: A SCALE DEVELOPMENT STUDY

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, cilt.17, ss.50-61, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Gaining the Lead: Accelerating the Leadership Position with GSA

TechTrends, cilt.60, ss.11-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Öğrenme Öğretme Sürecinde Sosyal Medya Kullanımı

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.418-431, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya Okur yazarlık Düzeylerinin İncelenmesi

Ege Eğitim Dergisi, cilt.16, ss.165-176, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Graduate Member Musings

TechTrends, cilt.58, ss.13-15, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Emotion, Motivation and Online Learning

Journal of Instructional Technology and Distance Learning, cilt.10, ss.35-42, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining Multicultural Competence Perceptions of Education Faculty

Journal of Turkish Studies, cilt.83, ss.4760, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A New Instructional Design Model for Online Instruction: GRAPE

Journal of Instructional Technology and Distance Learning, cilt.9, ss.27-36, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Motivation and Online Adult Learners: How do we do that?

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.42-49, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Encountering Problems Of The Web Based Distance Learning Systems

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.5, ss.1-18, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The roles of computer mediated collaboration and peer assessment in learning trigonometric curves

Journal of Instructional Technology and Distance Learning, cilt.6, ss.37-50, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Civil Engineering Students and Instructors Views On Using Digital Materials in Laboratory Courses

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

Öğretmen Adaylarının Gelişmeleri Kaçırma Korkuları Ve Siber Aylaklık Profillerinin İncelenmesi

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.286-287

Dijital Öğrenme Materyallerinin Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri: Kimya Mühendisliği Örneği

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu(ITTES), Edirne, Türkiye, 12 Nisan - 14 Eylül 2018

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Görüşleri

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), 11 - 13 Ekim 2017, cilt.1, ss.274

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun (Fomo) Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), 11 - 13 Ekim 2017, cilt.1, ss.341

Öğretmen Adaylarının Siber Aylaklık Profillerinin İncelenmesi

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), 11 - 13 Ekim 2017, cilt.1, ss.283

Pre-service teachers’ views on internet supported learning

International Educational Technology Conference, Cambridge, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 18 Ağustos 2017

Science teachers’ views about using technology in argumentation

Academic Conference on Education, Teaching and E-learning, Prag, Çek Cumhuriyeti, 11 - 14 Ağustos 2017

Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna İlişkin Görüşlerinin Betimlenmesi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS), 24 - 26 Mayıs 2017, cilt.1, ss.634-635

Dönüştürülmüş Sınıf Modeline Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS), 24 - 26 Mayıs 2017, cilt.1, ss.1010

Eğitsel Mobil Uygulamaların Tasarım İlkelerinin Öğrenme Üzerine Etkisine Yönelik Görüş Ölçeği

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS 2017), 24 - 26 Mayıs 2017, cilt.1, ss.243-244

Grape in Action

World Congress on Lifelong Education- WCLE, 16 - 17 Aralık 2016 identifier identifier

Pre service teachers views on Social Media and Web 2 0 tools in Education

Association for Educational Communications and Technology (AECT) Conference, 17 - 21 Ekim 2016

Community of Inquiry Model in Action a Facebook supported learning environment

Association for Educational Communications and Technology (AECT) Conference, 17 Ekim - 21 Temmuz 2016

Emotional Presence in Online Learning

10th International Computer Education and Instructional Technology Symposium, 16 - 18 Mayıs 2016 Creative Commons License identifier identifier

Eğitimde Sosyal Medya Facebook ve Uygulamaları

. International Conference on New Trends in Education: New Learning Environments and Technologies, 26 - 29 Nisan 2016

An Overview of Flipped Classrooms

3rd International Conference on New Trends in Education, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016

Meslek Lisesi Öğrencilerinin Siber Zorbalık Profillerinin İncelenmesi

International Conference on New Trends in Education: New Learning Environments and Technologies, 26 - 29 Nisan 2016

Meslek lisesi öğrencilerinin siber zorbalık profillerinin incelenmesi

3. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Konferansı, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016, ss.51

Graduate Students vs Undergraduate Students Perspectives on Facebook as a Learning Environment

38th International Association for Educational Communications and Technology Conference, 3 - 07 Kasım 2015

Investigating Students Perspectives On Game Elements In Learning And Computational Thinking

38th International Association for Educational Communications and Technology Conference, 3 - 07 Kasım 2015

Üç Boyutlu Görsel Programlama Ortamında Oyun Tasarımı Sürecinin İncelenmesi

2nd International Conference On New Trens In Education “Stem Education: Establishing a Bridge Across Contexts, İzmir, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2015

Eğitsel Sosyal Medya Kullanımı

9th International Computer Education and Instructional Technology Symposium, 20 - 22 Mayıs 2015

Çevrimiçi öğrenme ortamları ve geribildirim

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 20 - 22 Mayıs 2015

Facebook vs Blogs in Education A study for creating an opinion scale

Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 17 - 21 Mart 2014

Transferring and communicating perceived emotions online

Association for Educational Communications and Technology Conference, Anaheim, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 03 Ekim 2013

Students Emotional Transfers in Online Environment

Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2013, Louisiana, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 29 Mart 2013, ss.2401-2406

Facebook as a learning environment FOLE perceptions of graduate students

Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 5 - 09 Mart 2012

Facebook as an online learning environment perceptions of undergraduate students

society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 7 - 11 Mayıs 2011, ss.715-720

Mobil Öğrenme Ortamlarının Öğrenci Başarılarına Etkisi

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009, ss.1092-1097

Çevrimiçi işbirlikli öğrenme ortamlarının duygusal zeka üzerindeki etkileri

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, ss.68

Bilgisayar teknolojisine ilişkin öğrenen algılarını oluşturan bireysel sosyal ve eğitsel etmenlerin incelenmesi

Eğitimde Yeni Yönelimler-V: Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 18 Nisan 2009, ss.438-441

The investigation of the usage of ICT in university lecturers' courses

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.502-507 identifier identifier

Senkron ve Asenkron İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Sosyal Becerilerde Duyuşsal Boyut

II. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 16 - 18 Nisan 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Mühendislik Eğitiminde Eğitsel Videolar

E-Öğrenmede Videolar Uygulamalar ve Güncel Eğilimler, Mehmet Kokoç,Hale Ilgaz, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.115-136, 2020

The Usability of Mobile Devices in Distance Learning

Managing and Designing Online Courses in Ubiquitous Learning Environments, Durak G.,Cankaya S., Editör, IGI GLOBAL, Pennsylvania, ss.262-278, 2019

Designing Flipped Learning for Digital Workplace Learning

Digital Workplace Learning, Dirk Ifenthaler, Editör, Springer, 2018 identifier identifier identifier

Dijital Vatandaşlık

Değişen Değerler ve Yeni Eğitim Paradigması, Prof.Dr. Salih Zeki Genç, Editör, Pegem, 2017

Öğretmenler İçin Özellikler

Moodle 2 İle E Öğrenme Ders Tasarımı, Ömer Şimşek, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2015

e-Book Readers for Everyone: The FATIHProject.

Mobile pedagogy and perspectives on teaching and learning., D. McConatha, C. Penny, J. Shugar, D. Bolton, Editör, Information Sci Refer Igi., ss.74-86, 2014