Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) üzerinde beslenen Typhlodromus recki (Acari: Phytoseiidae)'nin biyolojisi ve yaşam tablosu

  Çalışma Grubu

  Vienna, Avusturya

 • 2018 İzmir'i karıştıran canlı: kene mi değil mi?

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 Klasik ve nano formülasyonlu bazı insektisitlerin Tetranychus urticae ve Amblyseius swirskii’ye etkilerinin belirlenmesi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2018 XV International Congress of Acarology

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Mite Diversity, Population Dynamics of Phytophagous Mites and Their Predators on Olive Orchards in Aegean Region, Turkey

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Supplying the belowground food web with alternative prey increases control of aboveground plant pests

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Investigations on New Resistance Sources Against to Sunn Pest from Wheat Genotypes of Anatolia

  Katılımcı

  Naples, İtalya

 • 2018 Population Fluctuations Of Eriophyid Mites And Their Predators On Two Varieities Of Olive, Turkey

  Katılımcı

  Naples, İtalya

 • 2017 IOBC MEETING OF THE WORKING GROUP Integrated Control of Plant-Feeding Mites

  Moderatör

  Hania, Yunanistan

 • 2017 Side effects of five pesticides on different stages of Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) under laboratory conditions. The Working Group Integrated Control of Plant-Feeding Mites

  Katılımcı

  Heraklion, Yunanistan

 • 2016 Denizli İli Nar Üretim Alanlarında Zararlı ve Faydalı Akar Türlerinin Saptanması ve Tenuipalpus punicae (Acari: Tenuipalpidae)’nin Popülasyon Değişiminin Belirlenmesi

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2016 Süneye Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Ulusal ve Uluslararası Genotiplerde Araştırılması

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Hollanda Faunası İçin Yeni Bir Akar Kaydı: Stigmaeus solidus Kuznetsov (Acari, Stigmaeidae)

  Katılımcı

  Afyon, Türkiye

 • 2014 Diuraphis noxia Kurdjumov (Rus Buğday Afidi) (Homoptera: Aphididae)’ne Dayanıklı Çeşit Geliştirilmesinde Moleküler ve Fizyolojik Parametrelerin Belirlenmesi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 Developing Resistant Wheat Varieties to the Diuraphis noxia Kurdjumov (Russian Wheat Aphid) (Homoptera: Aphididae)

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 Investigations on Population Changes, Damage Rate and Biology and of Aulocophora foveicollis (Lucas, 1849) (Coleoptera: Galerucinae) in Izmir Province

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2011 Diuraphis noxia Kurdjumov (Rus Buğday Afidi) (Homoptera: Aphididae)’ya Dayanıklı Buğday Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar

  Katılımcı

  Kahramanmaraş, Türkiye

 • 2009 İzmir İlinde Örtüaltı Organik Sebze Üretiminde Topraküstü Zararlıların Durumu

  Katılımcı

  Van, Türkiye

Burslar

 • 2013 - 2014 Post Doktora Programı, TÜBİTAK 2219, (Amsterdam Üniversitesi, 1 yıl süreli) Gül Seralarında Zararlı Thrips ve Beyaz Sineklerle Biyolojik Savaş

  TÜBİTAK

 • 2012 - 2012 Erasmus Değişim Programı

  Üniversite

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 23

h-indeksi (WOS): 2