Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - 2014 Post Doktora

  Universiteit van Amsterdam, Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Enstitüsü, Popülasyon Biyolojisi, Hollanda

 • 2004 - 2012 Doktora

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye

 • 2003 - 2005 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1997 - 2002 Lisans

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Doktora

  İzmir ilinde Criocerinae, Galerucinae ve Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) altfamilyalarına ait türlerin tanınma, yayılış, konukçu ve önemleri üzerinde araştırmalar

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

 • 2005 Yüksek Lisans

  Sera sebzelerinde kullanılan bazı pestisitlerin avcı akar Phytoseiulus persimilis A.-H. (Acarina: Phytoseiidae)’e laboratuvar koşullarında etkileri üzerinde araştırmalar

  Ege Üniversitesi, Bitki Koruma, Entomoloji

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2017Makale Yazma Kursu

  Mesleki Kurs , Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü

 • 20133.Taksomik Akar Çalıştayı

  Diğer , Uludağ Üniversitesi

 • 2010Yaşam Tablosu Kursu

  Veri Analizi , Süleyman Demirel Üniversitesi

 • 2009I. Taksonomik Akar Açlıştayı, Ankara

  Diğer , Ankara Üniversitesi