Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’nin batısında zeytin ağaçlarında akar çeşitliliği ve eriophyid akarların popülasyon dalgalanması

Türkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology, cilt.44, sa.1, ss.123-132, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

A new larval species of Balaustium (Acari: Actinotrichida: Erythraeidae) from Turkey

TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.43, sa.1, ss.30-42, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Identification of resistance to Eurygaster integriceps Put. on some bread wheat genotypes

JOURNAL OF APPLIED BOTANY AND FOOD QUALITY, cilt.90, ss.52-57, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

FIRST RECORD OF CASSIDA PUSILLA WALTL, 1835 (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE: CASSIDINAE) IN TURKEY

COLEOPTERISTS BULLETIN, cilt.66, sa.2, ss.143-145, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye de Süneye Karşı Yeni Dayanıklılık Kaynaklarının Belirlenmesi

Tarla Bitkileri Merkez Araştirma Enstitüsü Dergisi, cilt.25, ss.136-140, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A new record for the Turkish fauna Typhlodromus Anthoseius psyllakisi Swirski Ragusa Acari Phytoseiidae

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, cilt.7, ss.7-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stigmaeus solidus Kuznetsov Acari Raphignathoidea Stigmaeidae un Türkiye ve Hollanda örnekleri üzerinden yeniden tanımı

Türkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology, cilt.6, ss.33-42, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Oribatid mites in the Flevopark in Amsterdam Acari Oribatida

Nederlandse Faunistische Mededelingen, cilt.45, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pest status of organic cucumber production under greenhouse contions in Izmir (Turkey).

Turkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology, cilt.30, ss.183-193, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İzmir’i Karıştıran Canlı: Kene mi Değil mi?

VII Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2018

Side effects of five pesticides on different stages of Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) under laboratory conditions.

6th Meeting of the IOBC Working Group Integrated Control of Plant Feeding Mites, Chania, Greece, 4 - 07 Eylül 2017

Investigation of Resistant Sources to National and International Genotypes Against to Sunn Pest

VI th Plant Protection of Congress with International Participation, Konya, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016

Developing resistant wheat varieties to the Diuraphis noxia Kurdjumov (Russian Wheat Aphid) (Homoptera:Aphididae).

23rd International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 27 Ekim 2012, ss.40