Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prenatal Evaluation of MicroRNA Expressions in Pregnancies with Down Syndrome

BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL, cilt.2016, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Mannose-binding lectin may affect pregnancy outcome

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.57, sa.1, ss.26-33, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of tamoxifen on tissue nitrite/nitrate levels and plasma lipid peroxidation in female rats.

Clinical and experimental obstetrics & gynecology, cilt.37, sa.2, ss.112-4, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Relation between Doppler findings and perinatal outcomes in fetuses with intrauterine growth restriction

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY, cilt.37, sa.4, ss.269-272, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Vaginal fluid pH, cervicovaginitis and cervical length in pregnancy

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY, cilt.37, sa.2, ss.127-130, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The immunohistochemical evaluation of VEGF in placenta biopsies of pregnancies complicated by preeclampsia

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, cilt.277, sa.2, ss.109-114, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of VEGF in placental bed biopsies from preeclamptic women by immunohistochemistry

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY, cilt.34, sa.4, ss.228-231, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of BCG vaccine on peritoneal endometriotic implants in a rat model of endometriosis

AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNAECOLOGY, cilt.46, sa.1, ss.38-41, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Does raloxifene therapy affect mammographic breast cancer screening in postmenopausal patients?

EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY, cilt.27, sa.2, ss.177-178, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Nucleated red blood cells in infants of women with preterm labor and pre-eclampsia.

International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics, cilt.90, ss.138-9, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of the maternal and neonatal effects of epidural block and of combined spinal-epidural block for Cesarean section

EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, cilt.121, sa.1, ss.18-23, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Epidural versus spinal anesthesia for cesarean section in preeclamptic patients

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS, cilt.90, sa.1, ss.68-69, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Preemptive meloxicam for postoperative pain relief after abdominal hysterectomy.

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS, cilt.31, sa.2, ss.133-136, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effect of chemotherapy on primordial follicular reserve of rat: An animal model of premature ovarian failure and infertility

AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNAECOLOGY, cilt.44, sa.1, ss.6-9, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of hydrosonography and diagnostic hysteroscopy in the evaluation of infertile patients.

Clinical and experimental obstetrics & gynecology, cilt.31, ss.56-8, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pulmonary edema after ritodrine therapy during pregnancy and subsequent cesarean section with epidural anesthesia.

Clinical and experimental obstetrics & gynecology, cilt.31, ss.67-9, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Acute myeloblastic leukemia in pregnancy: a case report and review of the literature

EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY, cilt.25, sa.1, ss.126-128, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

MDR1 gene expression in endometrial carcinoma

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER, cilt.13, sa.5, ss.673-677, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The triage of squamous cell abnormalities of cervical cytology by human papilloma virus screening

EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY, cilt.24, sa.6, ss.535-538, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Preoperative and postoperative correlation of histopathological findings in cases of endometrial hyperplasia

EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY, cilt.24, ss.330-333, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Myomectomy during cesarean section: Evaluation of perioperative results

Ege Tıp Dergisi, cilt.59, sa.4, ss.280-286, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Obstetrisyen GözüyleGebelik ve Romatolojik Hastalıklar: Günlük Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Turkiye Klinikleri J Rheumatol, cilt.11, sa.2, ss.61-68, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenoğlu MA, Yeniel AÖ, Akdemir A, Akercan F, Karadadaş N, "Role of 3D power Doppler sonography in early prenatal diagnosis of Galen vein aneurysm.",

Journal of the Turkish German Gynecological Association, vol.14, is.3, pp.178-81, 2013, cilt.3, ss.178-81, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Beta Talasemi majör prenatal tanı analizi yapılan üçüz olgu

Ege Tıp Dergisi, ss.45-48, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maternal Primary CMV İnfection With fetal transmission

EGE JOURNAL OF MEDİCİNE, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Primer Servikal Koryokarsinom Olgu Sunumu

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PREEKLAMPS‹ HASTALARININ PLASENTALARINDA ‹MMÜNOH‹STOK‹MYA METODU ‹LE VEGF, EGF-R VE TGF-? BAKIfiI

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.40-45, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SPONTANEOUS HETEROTOPIC PREGNANCY WITH TUBAL RUPTURE:REPORT OF A CASE

TURKISH JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GENÇ YAŞTA GÖZLENEN POSTPARTUM İNKONTİNANS: OLGU SUNUMU VELİTERATÜR DERLEMESİ

TURKISH JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SIGMOID COLON RESECTION DUE TO ENDOMETRIOMA:REPORT OF A CASE

TURKISH JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postpartum Incontinence in a Young Women: Report of a Case and Review of the Literatüre

TURKISH JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ektopik Gebeliklerde Cerrahi Tedavi

MN Klinik Bilimler & Doktor, cilt.10, sa.4, ss.449-452, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

‘‘Canli’’ Ovarian Gebelik.

14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 05 Ekim 2016, ss.1

Gebelikte Solunum Sıkıntısı: Mortalite İle Sonuçlanan Bir Olgu

13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 Mayıs 2015, ss.1

Beta Talasemi Major Ve Gebelik.

13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 Mayıs 2015, ss.1

İskiofagus olgusunda erken prenatal tanı

11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013

Rahim içi araç ve mesane penetrasyonu

5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2012

Tuba ovaryan apse ve laparoskopik yönetim

5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2012

Genç Yaşta Gözlenen Postpartum İnkontinans Olgu sunumu

4. Ulusal Jinekolojik ve Obstetrik Kongresi, Türkiye, 16 - 21 Mayıs 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Down Sendromunda Tanı

Down Sendromu A’dan Z’ye, Çoğulu Özgür, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İzmir, ss.135-156, 2018

Down Sendromunda Prenatal Tanı

A’dan Z’ ye Down Sendromu, Çoğulu Özgür, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İzmir, 2018

Jinekoloji ve Obstetrik Ameliyathanesi Kurulması: Gerekli Ekip ve Ekipman

Jinekolojik ve Obstetrikal Cerrahi, Prof Dr Haldun Güner, Editör, Güneş Kitapevi Yayınları, Ankara, ss.311-325, 2005