Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Tıp Fakültesi
Bölüm
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

İletişim

E-posta
fulya.gunsar@ege.edu.tr
Ofis
EÜTF hastanesi gastroenteroloji BD İzmir
Posta Adresi
Ege ÜTF hastanesi gastroenteroloji BD Bornova İzmir