Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Changing patterns of upper gastrointestinal bleeding over 23 years in Turkey

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.30, sa.10, ss.877-882, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Results of 1001 liver transplantations in 23 years: Ege University experience.

The Turkish journal of gastroenterology : the official journal of Turkish Society of Gastroenterology, cilt.29, sa.6, ss.664-668, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Efficacy and Safety of Mycophenolate Mofetil and Tacrolimus as Second-line Therapy for Patients With Autoimmune Hepatitis

CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY, cilt.15, sa.12, ss.1950-1957, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A new score based on survival-related variables in patients with decompensated cirrhosis

World Congress of Gastroenterology, Istanbul, Turkey, 21 - 24 Eylül 2019, cilt.30, ss.731-732

Decrease in HbA1c accounts for the rapid decline in the measurement of liver stiffness by transient elastography in diabetic patients

International Liver Congress / 54th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-the-Liver (EASL), Vienna, AUSTRIA, 10 - 14 Nisan 2019, cilt.70, ss.760

The underwater part of the iceberg: Anti-HCV positivity

AASLD-TASL Connect Regional Meeting 15-16 Mart 2019 Istanbul, Turkey, 15 - 16 Mart 2019, cilt.30, ss.48-49

Is telbivudine-induced polyneuropathy/myopathy reversible in liver transplant recipients?

Joint International Congress of ILTS, ELITA and LICAGE, Lisbon, Portekiz, 23 - 26 Mayıs 2018, cilt.102, ss.151-152 identifier

Is Telbivudine-Induced Polyneuropathy/Myopathy Reversible in Liver Transplant Recipients?

68th Annual Meeting of the American-Association-for-the-Study-of-Liver-Diseases (AASLD) / Liver Meeting, Washington, Kiribati, 20 - 24 Ekim 2017, cilt.66 identifier

Kronik Hepatit B Enfeksiyonlu Hastalarda Yorgunluk ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

KRİPTOJENİK SİROZLARDA YAŞAM SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ PARAMETRELER

11. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2017, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Mayıs 2017

HEMODİYALİZİN FİBROSCAN ÖLÇÜMÜNE ETKİSİ

11. ULUSAL HEPATOLOJİ KONGRESİ - 2017, ANTALYA, Türkiye, 17 - 21 Mayıs 2017

KARACİĞER SİROZLU 225 HASTANIN RETROSPEKTİF TEK MERKEZLİ İRDELENMESİ

33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2016, Türkiye, 22 - 27 Kasım 2016

The Predictive Values of Hepatocellular Carcinoma Risk Scores are not Affected from the Antiviral Therapy in Patients with Chronic Hepatitis B Infection

The 66th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases: The Liver Meeting 2015, San Francisco, USA, 13 - 17 Kasım 2015, cilt.62 identifier identifier identifier

Conversion from Sirolimus to Everolimus in the Maintenance Treatment of Liver Transplant Recipients Preliminary Results of a 1 Year Study

The 66th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases: The Liver Meeting 2015, San Francisco, USA, 13 - 17 Kasım 2015, cilt.62 identifier

Tacrolimus or Mycophenylate mofetil as a second-line therapeutic options in patients with Autoimmune Hepatitis: An international multicentre observational study

66th Annual Meeting of the American-Association-for-the-Study-of-Liver-Diseases (AASLD), San-Francisco, Kostarika, 13 - 17 Kasım 2015, cilt.62 identifier

Related Factors for Treatment-Dependent Autoimmune Hepatitis

65th Annual Meeting of the American-Association-for-the-Study-of-Liver-Diseases, 7 - 11 Kasım 2014, cilt.60, ss.368-369 identifier

TELBIVUDIN MORE CAUTION IS NEEDED IN LIVER TRANSPLANT RECIPIENTS

49th Annual International Liver Congress of the European-Association-for-the-Study-of-the-Liver, 9 - 13 Nisan 2014, cilt.60, ss.384 identifier

ENTECAVIR AND TENOFOVIR MONOTHERAPY IN TREATMENT-NAIVE PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS B: A MULTICENTER TURKISH STUDY IN CLINICAL PRACTICE

49th Annual International Liver Congress of the European-Association-for-the-Study-of-the-Liver, London, Kanada, 9 - 13 Nisan 2014, cilt.60 identifier

Histological Sub Classification of Liver Cirrhosis with Laennec Staging System and Correlation with Clinical Findings

103rd Annual Meeting of the United-States-and-Canadian-Academy-of-Pathology (USCAP). San Diego, CA., 2014, 1 - 07 Mart 2014

Histological Sub Classification of Liver Cirrhosis with Laennec Staging System and Correlation with Clinical Findings

103rd Annual Meeting of the United-States-and-Canadian-Academy-of-Pathology (USCAP), California, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 07 Mart 2014, cilt.27 identifier

Telbivudin May Cause Increased Polineuropathy Myopathy in Liver Transplant Recipients

78th Annual Scientific Meeting of the American-College-of-Gastroenterology, 11 - 16 Ekim 2013, cilt.108, ss.133-134 identifier

Efficacy of Hepatitis B Virus Vaccination in Liver Transplant Recipients After Hepatitis B Immunoglobulin Discontinuation

64th Annual Meeting and Postgraduate Course of the American-Association-for-the-Study-of-Liver-Diseases, Washington, Kiribati, 1 - 05 Kasım 2013, cilt.58 identifier

Telbivudine: Renal Protection versus Increased Polyneuropathy/Myopathy Risk in Liver Transplant Patients

64th Annual Meeting and Postgraduate Course of the American-Association-for-the-Study-of-Liver-Diseases, Washington, Kiribati, 1 - 05 Kasım 2013, cilt.58 identifier

Long Term Results of Entecavir versus Tenofovir in Treatment-naive Patients with Chronic Hepatitis B. A Single Center, Daily Practice Data

The 64th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases: The Liver Meeting 2013, 1 - 05 Kasım 2013, cilt.58, ss.702 identifier

Circadian changes in Critical Flicker Frequency in Cirrhotics and its relation with Sleep Disturbances

63rd Annual Meeting of the American-Association-for-the-Study-of-Liver-Diseases (AASLD), 9 - 13 Kasım 2012, cilt.56, ss.917 identifier

PROGNOSIS AND PREDICTOR FACTORS OF ANTI HBS SEROCONVERSION FOLLOWING HBSAG SEROCLEARANCE IN HEPATITIS B INFECTION

62nd Annual Meeting of the American-Association-for-the-Study-of-Liver-Diseases (AASLD, 4 - 08 Kasım 2011, cilt.54, ss.613 identifier

ASSOCIATION OF HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN HBSAG LOSS WITH FAMILY HISTORY OF HEPATITIS B

62nd Annual Meeting of the American-Association-for-the-Study-of-Liver-Diseases (AASLD), 4 - 08 Kasım 2011, cilt.54, ss.613 identifier

COX-2 EXPRESSION IN NON ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS WITH AND WITHOUT FIBROSIS

62nd Annual Meeting of the American-Association-for-the-Study-of-Liver-Diseases (AASLD), San-Francisco, Kostarika, 4 - 08 Kasım 2011, cilt.54 identifier

DELTA VIRUS COINFECTION DOES NOT INCREASE BUT HCV COINFECTION INCREASE THE HBSAG LOSS IN CHRONIC HBV INFECTION

46th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-the-Liver (EASL), 01 Mart 2011, cilt.54, ss.159-160 identifier identifier identifier

HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN SEROCLEARANCE RATES AND ASSOCIATED FACTORS IN CHRONIC HEPATITIS B INFECTION

45th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-the-Liver, 14 - 18 Nisan 2010, cilt.52, ss.287 identifier

A PROSPECTIVE EVALUATION OF HISTOLOGIC CHANGES IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

45th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-the-Liver, Vienna, Avusturya, 14 - 18 Nisan 2010, cilt.52 identifier

EFFECTS OF ERYTHROPOIETIN IN THIOACETAMIDE INDUCED FULMINANT HEPATIC FAILURE IN RATS

44th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-the-Liver, 22 - 27 Nisan 2009, cilt.50, ss.69 identifier

FIBROSIS SHOULD BE INCLUDED INTO THE NONALCOHOLIC STEATOHEPATITIS SCORING SYSTEM FOR BEING MORE PROGNOSTICATIVE

44th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-the-Liver, Copenhagen, Danimarka, 22 - 26 Nisan 2009, cilt.50 identifier

Correlation of immunohistochemistry on liver biopsy and serum HBVDNA levels

43rd Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-the-Liver, 23 - 27 Nisan 2008, cilt.48, ss.251 identifier

Fibrozis Skorunun Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Olan Hastalarımızda Kullanımı

24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Nevşehir, 2007, Türkiye, 16 - 21 Ekim 2007, cilt.18, ss.57

Kolonoskopi Yapılan Olgularda Tanı 1165 Olgunun İrdelenmesi

24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Nevşehir, 2007, Türkiye, 16 - 21 Ekim 2007, cilt.18, ss.47

Hepatosellüler Karsinomlu Hastalarda Prognozu Etkileyen Faktörler

6. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul, 2007, Türkiye, 7 - 10 Haziran 2007, cilt.1, ss.55

Hepatosellüler Karsinomalı Olgularda Etyoloji ve Karaciğer Hastalığının Evresi

6. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul, 2007., Türkiye, 7 - 10 Haziran 2007, cilt.1, ss.50-51

Karaciğer rezeksiyonlarında tek merkez deneyimi

8. Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2007

Sirotik karaciğer tümörlerinde yaklaşımımız

Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 2006

Karaciğere Hepatoid Tipte Adenokarsinom Metastazı Olgu Sunumu

22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Malatya, 2005, Türkiye, 30 Ağustos - 04 Eylül 2005, cilt.16, ss.82

Steatozdan steatohepatite ilerlemede H. pilorinin rolü var mı?

5. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 05 Haziran 2005, cilt.1, ss.96-97

Hepatosellüler Kanserli Hastalarda Yaşam Süresini Öngören Faktörler

5. Uusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul, 2005, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2005