Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İllerde Yaşam Endeksi Bir Türkiye Panoraması

İktisat ve Toplum, ss.46-55, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Competitiveness of Turkey in organic exports to the European Union market

INTERNATIONAL MARKETING AND TRADE OF QUALITY FOOD PRODUCTS, ss.97-113, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Solidarity Economy: A Case Study on Izmir Peninsula, Ecological Bazaars and Social Networks

ASECU 12. International Conference, on Inclusive and Sustainabel Development and the Role of Social and Solidarity Economy, Eskişehir, Türkiye, 28 Eylül 2016, ss.178-186

Overwiev of the world economy The case of Turkey Expectations and Possibilities

VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bükreş, Romanya, 11 - 13 Haziran 2015

MDG Performansı 2015 Sonrası Kalkınma Stratejisine Yansımaları

Türkiye Ekonomisi ve Kalkınma İktisadı Çalıştayı, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 2 - 04 Nisan 2015

Türkiye de Bölgesel Kalkınma Eşitsizliği ve Yatırım Teşvikleri

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, 4 - 06 Haziran 2014

Regional Development in Şanlıurfa Province, The Center of South Eastern Anatolian Project (GAP): Key Sector Analyis

International Conference on Emerging Economic Issues in a Globalized World, İzmir, Türkiye, 01 Mayıs 2008, ss.41-70

The Regional Imbalances in Turkey Based on Human Development Indices

Reinventing Regions in a Global Economy, RSA (Regional Studies Association) İnternational Annual Conference, İtalya, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’nin 2000-2015 ‘MDG’ Karnesi ve 2015 Sonrası Kalkınma Stratejisine Yansımaları

Kalkınma İktisadının Penceresinden Türkiye'ye Bakmak, Cömert H., Özçelik E., Voyvoda E., Editör, İletişim, İstanbul, ss.141-174, 2017

Planlamanın Başarısızlığı: Kalkınma Miti ve Sanayileşmenin Düşüşü

Modernizmin Yansımaları: 1980’li Yıllarda Türkiye, Erik Jan Zurcher R. Funda Barbaros Özay, Editör, Efil Yayınevi, Ankara, ss.105-161, 2017

1990’lı Yılların Küreselleşen Dünyasında Türkiye’de Sanayileşme: Beklentiler ve Açmazlar

Modernizmin Yansımaları:1990 lı Yıllarda Türkiye, Barbaros, Funda Zurcher, Jan Erik, Editör, Efil Yayınları, Ankara, ss.51-90, 2017

Türkiye’nin 2000-2015 ”Binyıl Kalkınma Hedefleri Performansı”:2015 Sonrası Kalkınma Stratejisine Yansımaları

Kalkınma İktisadının Penceresinden Türkiye’ye Bakmak, , Editör, İletişim Yayınları, ss.141-174, 2017

Overview of The World Economy: The Case of Turkey, Expectations and Possibilities

Research on Business, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Rasim Yılmaz, Günther Löschnigg, Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.267-280, 2016 identifier identifier identifier

1970’li Yıllarda Kalkınma ve Planlama: Değerlendirme ve Eleştirilere Bakış

Modernizmin Yansımaları 1970 li Yıllarda Türkiye, Erik Jan Zürker, Funda Barbaros, Editör, Efil Yayınevi, 2014

Competitiveness of Turkey in Organic Exports to the European Market

International Marketing and Trade of Quality Food Products, Canavari M, Castelleni A, Cantore N, Roberta S, Pignatti E., Editör, Wageningen Academic Publisher, Wageningen, ss.1, 2009

Ansiklopedide Bölümler

İzmir Kent Ansiklopedisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ss., 2015

Bilirkişi Raporları