Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Therapeutic plasma exchange in hypertriglyceridemic patients

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.49, ss.872-878, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acromegaly is associated with high fibroblast growth factor-21 levels

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, cilt.42, ss.53-60, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Testicular Adrenal Rest Tumor (TART) in congenital adrenal hyperplasia

EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS, cilt.60, ss.489-493, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

First metreleptin treatment for generalized lipodystrophy in Turkey

DIABETES OBESITY & METABOLISM, cilt.19, ss.299-301, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Natural History of Congenital Generalized Lipodystrophy: A Nationwide Study From Turkey

JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.101, ss.2759-2767, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Medullary Carcinoma of the Thyroid With Axillary Metastasis: A Case Report

INTERNATIONAL SURGERY, cilt.100, ss.390-393, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Aromatase Deficiency, a Rare Syndrome: Case Report

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.5, ss.129-132, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of Hormone Replacement Therapy on Insulin Resistance and Platelet Function Tests

MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, cilt.18, ss.43-47, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adrenal adenomlarda girişimsel tanı yöntemleri

Türkiye Klinikleri Endokrinoloji-özel konular, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AKROMEGALİ HASTALARIMIZDA AIP MUTASYONU SONUÇLARIMIZ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.67-70, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Two Siblings with Triple-A Syndrome: Endocrinologic and Neurologic Features

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, cilt.22, ss.45-49, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Could Retroperitoneal Ganglioneuroma be a Dopamine Secreting Ganglioneuroma?

The Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, cilt.22, ss.98-101, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Approach to transgender individuals

The Egyptian Journal of Internal Medicine, cilt.29, ss.1-4, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eksenatid alan hastalarımızın 6 Ay metabolik ve laboratuvar özellikleri

Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osteoimmünolojiye Endokrinolojik Yaklaşım

Turkiye Klinikleri J Immun Allergy-Special Topics, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

6th Month Metabolic and Laboratory Findings of Our Patients Taking Exenatide

Turkiye Klinikleri Journal of Endocrinology, cilt.11, ss.31-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Features of 9 Adult Cases of Osteogenesis Imperfecta

Turkiye Klinikleri Journal of Endocrinology, cilt.10, ss.24-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyabetli bireylerin glisemik kontrolünde videofone teknolojisinin kullanımı

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Formu, cilt.3, ss.21-30, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Causes of high bone alkaline phosphatase

Biotechnol & Biotechnol Eq, cilt.21, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Plasma catalase, glutathione peroxidase and selenium levels in adult diabetic patients

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.27, ss.139-141, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diabetes mellitusta acarbose uygulanmasına ilişkin ilk sonuçlar

Ulusal Endokrinoloji Dergisi, cilt.4, ss.47-59, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PİTUİSİTOMALI İKİ OLGU SUNUMU

3. AYDIN MULTİDİSİPLİNER ENDOKRİN GÜNLERİ, Aydın, Türkiye, 13 - 15 Mart 2020

Adrenal Venöz Örnekleme Sonuçlarımımz

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2019

Consortium Congenitale

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2019

The secret of the ophtalmopathy

20th European Congress of Endcorinology, Barselona, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2018, cilt.56, ss.454-455

OTOİMMUNPOLİGLANDÜLER SENDROMLU 2 VAKA ÜZERİNDEN STAT 3 MUTASYONU TARTIŞMASI

39. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Lipodistrofi tedavisinde psikolojik durum değerlendirmesi

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.204

47, XXX karyotipi saptanan cinsel kimlik bozukluğu olan olgu sunumu

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.290

Klinefelter Sendromlu İki Olgu Sunumu

2. Ege Endokrin Hastalıkları ve Genetik Sempozyumu, Türkiye, 23 - 25 Şubat 2017

Testiküler Adrenal Rest Tümörü (Tart) Olan İki Olgu

2. Ege Endokrin Hastalıkları ve Genetik Sempozyumu, Türkiye, 23 - 25 Şubat 2017

Seckel sendromlu olgu sunumu

2. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Şubat 2017, ss.48

Zor hipofiz olguları-sessiz kortikotrop adenoma

12. Hipofiz Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Kasım 2016

Prader Willi Sendromlu ikiz olgu

52. Ulusal Diyabet Kongresi, Türkiye, 20 Nisan - 24 Haziran 2016

A rare cause of hypocalcemia: pseudohypoparathyroidism

18th European Congress of Endocrinology 2016, Berlin, Almanya, 28 - 31 Mayıs 2016, cilt.41 Creative Commons License identifier identifier identifier

Retroperitoneal ganglionöroma-olgu sunumu

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.256

Konjenital jeneralize lipodistrofi olgusunda Türkiye’de ilk metreleptin uygulaması: ilk 6 ay sonuçlarımız

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.150-152

Ailesel hipobetalipoproteinemili olgu

38. Türkiye Endorkinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.369-370

Obezite polikliniğindeki deksametazon süpresyon testi sonuçlarımız

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.139-140

Nadir bir jinekomasti sebebi: Kennedy hastalığı

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.255-256

Bardet Biedel sendromu: olgu sunumu

52. Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2016

İnsülinomalı olguların retrospektif değerlendirmesi

XX. Ege Onkoloji Günleri Endokrin Kanserler Sempozyumu, Türkiye, 28 - 29 Mart 2016

İNSÜLİNOMALI OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

XX. Ege Onkoloji Günleri Endokrin Kanserler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 28 - 29 Mart 2016

Atipik prolaktinoma vakalarımız

XX. Ege Onkoloji Günleri Endokrin kanserler sempozyumu, Türkiye, 28 - 29 Mart 2016

Obezite Polikliniğindeki Deksametazon Supresyon Testi Sonuçlarımız

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Treatment effect on cardiac function in patients with acromegaly

31. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK KARDİYOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015, cilt.15, ss.49

Look or See

20th Wonca Europe Conference, 22 - 25 Ekim 2015 identifier identifier identifier

Melanocortin 4 Receptor Mutation and Obesity

I. Ege Endokrinoloji ve Genetik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2015, cilt.7, ss.43

Genç Yaşta Diyabetik Bloom Sendromlu Olgu Sunumu

1.Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2015

Anterior Mediastende Ektopik Paratiroid Adenomu

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015

Kan Şekeri Yüksekliği İle Tanı Alan Bir Akromegali Olgusu

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

MEDÜLLER TİROİD KANSERLİ HASTALARIMIZIN ÖZELLİKLERİ

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

SESSİZ KORTİKOTROPİNOMALI BİR OLGU

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Kan Şekeri Yüksekliği ile Tanı Alan Bir Akromegali Olgusu

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Sessiz Kortikotropinomalı Bir Olgu

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Kraniofarenjioma Tanısıyla İzlenen 8 Olgu

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Adrenal İnsidentaloma

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Medüller Tiroid Kanserli Hastalarımızın Özellikleri

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015

Changes in the lipid levels during the mobilization processes

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, 22 - 25 Mart 2015

Effect of hypercholesterolaemia on peripheral blood CD34 cell levels

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, 22 - 25 Mart 2015 identifier

HETEROZİGOT AGPAT2 MUTASYONU, DİYABET VE EKSTREMİTELERDE LİPODİSTROFİ

1. EGE ENDOKRİN HASTALIKLAR VE GENETİK SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2015

Melanokortin 4 Reseptör Mutasyonu ve Obezite

1.Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2015

MELANOKORTİN 4 RESEPTÖR MUTASYONU VE OBEZİTE

1. EGE ENDOKRİN HASTALIKLARI VE GENETİK SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2015

Heterozigot AGPAT2 Mutasyonu Diyabet ve Ekstremitelerde Lipodistrofi

1.Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2015

MEN4 Sendromu

1.Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2015

Melatonin 4 Reseptörü Mutasyonu ve Obezite

I. Ege Endokrin Hastalıkları ve Genetik Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2015

Anterior mediastende ektopik paratiroid adenomu

17 Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015

NADİR GÖRÜLEN BİR SUBAKUT TİROİDİT OLGUSU: KABAKULAK TİROİDİTİ

36. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Nadir görülen bir subakut tiroidit olgusu: Kabakulak tiroiditi

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZİS (LHH)’xxLİ DİYABETES İNSİPİTUS OLGU SUNUMU

36. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Dunnigan Tipi (tip 2) familyal parsiyel lipodistrofi (FPL) ailesi

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Tirotoksik hastalarda terapotik plazma değişimi

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Akromegaliyi taklit eden pakidermoperiostozisli aynı aileden iki olgu

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Fibröz displazi tanılı olgularımızın klinik ve laboratuar özellikleri

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

How Do You Feel ? A Boy or A Girl ? Is This The Question ?

21st International Sexual Health Congress, Antalya, Türkiye, 17 Nisan 2014, ss.1

VİTAMİN D’NİN DİYABETİK HASTADA ÖNEMİ

33. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011

Polikistik Over Sendromu Hastalarında TAFI ve Kardiyovaskuler Risk Faktörleri

29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2006

Cushing Sendromuna Yol Açan Küçük Hücreli Timus Karsinomu Olgusu

Toraks Derneği II. Yıllık Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 1998, cilt.197, ss.129-133

Kitap & Kitap Bölümleri

Diyabet ve Komplikasyonları-Retinopati,NASH, Obezite, POS

Vakalarla Diyabet 2018, Candeğer Yılmaz, Editör, KArakış Basım MAtbaa, ss.185-238, 2018

Obezite ve Hipertansiyon

Yaşam Tarzı ve Hipertansiyon, Cahide Soydaş Çınar, Editör, EÜTıp Fakültesi Yayın Bürosu, İzmir, ss.25-33, 2017