Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Uluslararası İzmir Sempozyumu “Algı ve Değerler”

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2019 Salihli Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Kırsal Turizm Paneli

  Çalışma Grubu

  Manisa, Türkiye

 • 2019 Kırsal Kalkınma Politika Forumu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2019 Karaburun Kırsal Turizm Konferansı

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2019 Denizel Planlama: İzmir Körfezi Potansiyel Varlıkları ve Stratejik Hedefler” Çalıştayı-1

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2018 1st World Congress on Agritourism

  Katılımcı

  Bolzano, İtalya

 • 2018 The 11th Tourism Outlook Conference Heritage Tourism Beyond Borders and Civilizations

  Oturum Başkanı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2018 The 11th Tourism Outlook Conference Heritage Tourism Beyond Borders and Civilizations

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2017 IWACT Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Van, Türkiye

 • 2017 IWACT Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi

  Çalışma Grubu

  Van, Türkiye

 • 2017 Türkiye-Azerbaycan Coğrafya Günleri-I

  Katılımcı

  Baku, Azerbaycan

 • 2016 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2016 Sürdürülebilirlik Kapsamında Milas’ın Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, 15-22 Nisan Turizm Haftası

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2016 Kırsal Turizm Etkinlikleri Modül Programı

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

 • 2015 TKDK Kırsal Turizm Sektör Toplantısı

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2013 Workshop on IPARD Measures-Rural Tourism

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 İzmir-Manisa Kırsal Turizm Çalıştayı

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 1.Ulusal Coğrafya Sempozyumu

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2011 I. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu

  Katılımcı

  Karaman, Türkiye

 • 2010 Manisa Kırsal Turizmi Geliştirme Çalıştayı

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

 • 2010 Leonardo Da Vinci Ortaklıklar Projesi 7. Toplantısı

  Katılımcı

  Brasov, Romanya

 • 2010 Açık Açık Bergama Turizmi Paneli,

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2010 Kırsal Turizm Girişimcilik Rehberi Toplantısı

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

 • 2010 Bitez Belediyesi Çarşamba Toplantıları

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2007 Karaburun Yerel Gündem 21

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2007 Günümüz Dünya Sorunları ve Türkiye Çalıştayı

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2006 Unıversity of the Aegean, School of Socıal Scıences, Department of Geography

  Katılımcı

  Mitilini, Yunanistan

 • 2005 VIIIème Congrès Culture Européenne

  Katılımcı

  İspanya

 • 2005 2nd European Congress on Rural Tourism

  Katılımcı

  Ukrayna

 • 2005 Vth Mediterranean Conference: Tourism Beyond the Coastline: New Trends in Tourism and the Social Organisation of Space

  Katılımcı

  Thessaloniki, Yunanistan

 • 2005 I. Doğa Sempozyumu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2005 Xème Séminaire International de Forum Unesco Université et Patrimoine: Paysages Culturels au XXIème Siècle

  Katılımcı

  Newcastle-Upon-Tyne, İngiltere

Ödüller

 • Aralık 2013 MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJE YARIŞMASI

  Mehmet Kemal DEDEMAN

 • Ekim 2011 Concours de Posters Scientifique (Bilimsel Poster Yarışması)

  FIG - Festival Internationale de Géographie, S-Dié-Des Vosges, France

Burslar

 • 1990 - 1991 Tunus Hükümeti Araştırma Bursu

  Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 9

h-indeksi (WOS): 2

Davetli Konuşmalar

 • Eylül 2017 IWACT Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi

  Konferans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye