Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kırsal Turizmin Önemi Hizmetler ve Faaliyetler

TKDK Kırsal Kalkınma, ss.34-37, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Uluslararası Turizm Ulaştırmasının Akış Yönü ve Dağılış Dokusu

Ege Coğrafya Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Utilization of Natural and Cultural Resources of Dikili (İzmir) for Tourism

Procedia Social and Behavioral Sciences, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opportunities of utilizing natural and cultural resources of Bornova (Izmir) through tourism

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TURİZMDE KÜRESELLEŞMEYE COĞRAFİ YAKLAŞIMLAR VE TÜRKİYE

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.15, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Un Essai de Tourisme Rural en Turquie: Le Village de Şirince (İzmir)

NEW MEDIA, no.3, ss.44-49, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Conservation of Historical Urban Values and Urban Tourism: Case of İzmir (Turkey)

EMU Journal of Tourism Research, cilt.4, ss.60-81, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi İçin Önemi

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.12, ss.1-11, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırsal Turizmi İhmal Etmeyelim

Food Sektör Dergisi, cilt.1, ss.35, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Ege Bölgesinden Kırsal Turizme Özgün Bir Örnek Şirince Köyü

Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turizm Coğrafyası ve Turizm Planlaması

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.11, ss.39-55, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırsal Turizm ve Avrupa da Kazanılan Deneyim

Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğal Çevre ve Kırsal Kültürle Bütünleşen Bir Turizm Türü Kırsal Turizm

Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Madencilik ve Maden Yataklarının CoğrafiDağılışı

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.8, ss.37-56, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ege Bölgesinde turizm ulaştırması

Ege Coğrafya Dergisi, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bozdağlarda Rekreatif Yaylacılık

Turizm Yıllığı, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akdeniz Havzası’nda Turizm Hareketleri Ve Türkiye

Turizm Yıllığı, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ege Bölgesi nde nüfusun alansal dağılışı ve sorunları

Ege Coğrafya Dergisi, 1983 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma-Kırsal Turizm İlişkisi ve Salihli İçin Değerlendirmeler

Salihli Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Kırsal Turizm Paneli, Manisa, Türkiye, 17 Ekim 2019

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Üzerinden Kırsal Turizmde Yeni Açılımlar

Kırsal Kalkınma Politika Forumu, İzmir, Türkiye, 16 Eylül 2019

Kırsal Turizmin Dünü, Bugünü ve Yarını

Karaburun Kırsal Turizm Konferansı, İzmir, Türkiye, 10 Eylül 2019

Sürdürülebilir Turizm Göstergelerine Göre Alaçatı (İzmir/Türkiye) Destinasyonunun Değerlendirilmesi

The 11th Tourism Outlook Conference: Heritage Tourism Beyond Borders and Civilizations, 2 - 05 Ekim 2018

Development Opportunities of Agritourism and Perspective at İzmir/Turkey Surroundings

1st World Congress on Agritourism, 7-9 November 2018, Bolzano/Italy, Bolzano, İtalya, 7 - 09 Kasım 2018

Sındırgı’da Kırsal Coğrafi Görünümlerin Geçmişten Bugüne Değişimi

Sındırgı Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 05 Ekim 2017, ss.359-372

Kültürel Miras ve Kültür Rotaları: Türkiye’den Örnekler

The 11th Tourism Outlook Conference. Heritage Tourism Beyond Borders and Civilizations, 3-5 October 2018, Eskişehir/Turkey, 2 - 05 Ekim 2018

Yaşam Boyu Öğrenmede Eğitim Çiftlikleri ve Ekomüzeler

IVth International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2017), 11 - 14 Mayıs 2017

Reflections of Cittaslow in Turkey and the Roles of Local Government

2017 International Annual Conference “Local Governance in the New Urban Agenda, 19 - 21 Ekim 2017

Sındırgı İlçesinde Kırsal Turizmi Geliştirme Potansiyeli Ve Kırsal Halkın Görüşleri

Sındırgı Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 05 Ekim 2017, ss.329-346

Avrupa’dan Batı Asya’ya Türkiye Turizminin Değerlendirilmesi

IWACT Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, 28 Eylül - 01 Ekim 2017

Kırsal Turizme Disiplinlerarası Yaklaşım ve Coğrafyanın Önemi

GEOMED 2016-The 4th International Geography Symposium, 23 - 26 Mayıs 2016

Kırsal Turizmde Son Eğilimler İzmir e Uygulama Fırsatları ve Engeller

V. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2016

Kırsal Turizmde Eğitimin Önemi ve Avrupa dan Örnekler

II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016

Kırsal Turizmde Eğitimin Önemi ve Avrupa dan Örnekler

II.Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016

Tire nin Kırsal Turizm Potansiyeli

I. Ulusal Tire Sempozyumu, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2010

Turizmde Entegrasyon ve Kırsal Turizmin Önemi

İzmir-Manisa Kırsal TurizmÇalıştayı, Türkiye, 29 Haziran 2012

Ekoturizm, Kırsal Turizm, Agroturizm: Özellikler ve Örnekler

Buca EkoturizmÇalıştayı, Türkiye, 22 Şubat 2012

Utilization of natural and cultural resources of Dikili (Izmir) for tourism

2nd International Geography Symposium-Mediterranean Environment, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010, cilt.19, ss.173-180

Opportunities of utilizing natural and cultural resources of Bornova (Izmir) through tourism

2nd International Geography Symposium-Mediterranean Environment, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010, cilt.19, ss.181-189

Utilization Of Natural And Cultural Resources Of Dikili İzmir For Tourism

The 2nd International Geography Symposium, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010

Sağlık Turizminde Yeniden Keşfesilmeyi Bekleyen Bir Geleneksel Tedavi: Neft Spa’sı (Naftalan-Azerbaycan)

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 Mayıs 2010, ss.1028-1035

Turizm Coğrafyası Yaklaşımıyla Türkiye Turizm Stratejisinin Değerlendirilmesi

Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 Kasım 2007, ss.692-700

Sağlıklı Kentler ve Coğrafya

V.Turizm Sempozyumu Expo İçin Bir Işık: Sağlık Turizmi, İzmir, Türkiye, 25 Ekim 2007, ss.45-54

Göç Kırsal Kalkınma Kırsal Turizm ve Türkiye

ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10 - 15 Eylül 2007

Avrupa da Kırsal Turizme Bakış Açısı ve Kazanılan Deneyim

II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2006

İzmir’de Kırsal Turizm: Kuramsal Yaklaşım Ve Örnekler

İzmir Turizm Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 18 Nisan 2006, ss.107-115

Seferihisar Turizmi ve Alternatif Turizm Olanakları

Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2004

Yerel Ekonomi Ürünlerinin Kırsal Turizm İçin Önemi ve İzmir Örneği

II.Uluslararası Turizm, Çevre ve Kültür Sempozyumu, 10 - 11 Mayıs 2004, ss.113-126

Yerel Ekonomi Ürünlerinin Kırsal Turizm İçin Önemi Ve İzmir Örneği (Türkiye)

II. Uluslararası Turizm Çevre ve Kültür Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 10 Mayıs 2004, ss.113-125

Coğrafi Çevrenin Korunmasında Turizm Potansiyelini Saptamanın Önemi

Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2003

Kent Turizminde Son Eğilimler, Avrupa‘dan Örnekler ve İzmir

III. Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2002

Kırsal Turizmin Sosyo Ekonomik Etkileri ve Türkiye

Türkiye Dağları I.UlusalSempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Araştırmaları Profesör Doktor Nuran Taşlıgil'e Armağan,

Kültürel Miras ve Turistik Ürün Olarak Kültür Rotaları: Kavramsal Çerçeve ve Örnekler, Süheyla Üçışık Erbilen Güven Şahin, Editör, Eski Babil Yayınları, İstanbul, ss.95-114, 2019

Türkiye Beşeri ve İktisadi Coğrafyası

Türkiye Turizm Coğrafyası, Nuran Taşlıgil Güven Şahin, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.349-417, 2019

Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye

Kırsal Kalkınmada Sürdürülebilir Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Öneriler, Arslan F., Karadağ A., Aksak P., Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.233-266, 2018

Türkiye Turizm Coğrafyası

EGE BÖLGESİ’NİN TURİZM COĞRAFYASI, DURAN, E., SERTKAYA DOĞAN, Ö. , Editör, Paradigma Akademi, İstanbul, ss.383-412, 2018

Turizm Coğrafyası

Turizmin Mekânsal Yapısı, , Editör, Anadolu Üniversitesi, 2016

Turizm Coğrafyası

Serbest Zaman, Seyahat ve Turizm, , Editör, Anadolu Üniversitesi, 2016

1.Ulusal Tire Sempozyumu Bildiriler Kitabı

Tire Belediyesi Kültür Yayınları, İzmir, 2012

Ansiklopedide Bölümler