Prof.Dr.

FÜSUN TOPSÜMER


İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Eğitim Bilgileri

1989 - 1994

1989 - 1994

Doktora

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik , Türkiye

1985 - 1988

1985 - 1988

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama Ve Pazarlama Araştırmaları, Türkiye

1981 - 1985

1981 - 1985

Lisans

Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1994

1994

Doktora

Satış Yönlü Pazarlama İletişiminde Star Stratejisi

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik

1988

1988

Yüksek Lisans

Açık Hava Reklamcılığında Afiş Panolar

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama Ve Pazarlama Araştırmaları

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Kalite Yönetimi

İLEDAK Program Değerlendiricisi Sertifikası

İLAD/İLEDAK

2019

2019

Sağlık ve Tıp

Temel İlk Yardım Sertifikası

Sağlık Bakanlığı

2015

2015

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,"Meslek Hastalıkları", İSG Eğitim Belgesi

Ege Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

2015

2015

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,"Çalışma Mevzuatı", İSG Eğitim Belgesi

Ege Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Pazarlama, Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi, Kitle İletişimi ve Araçları, Gazetecilik, Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Tanıtım, İletişim Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2000 - 2005

2000 - 2005

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

1995 - 2000

1995 - 2000

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

1988 - 1995

1988 - 1995

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Fakülte Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Çeşme Turizm Ve Otelcilik Yüksekokulu

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2019 - 2019

2019 - 2019

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2017 - 2019

2017 - 2019

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2016 - 2019

2016 - 2019

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2016 - 2017

2016 - 2017

Dekan Yardımcısı

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2005 - 2011

2005 - 2011

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2006 - 2009

2006 - 2009

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2006 - 2009

2006 - 2009

Fakülte Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2002 - 2005

2002 - 2005

Fakülte Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2002 - 2005

2002 - 2005

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Egesem Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Araştırma Teknikleri ve Etik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Toplumsal Eğilim analizleri

Lisans

Lisans

İşletme Biliminin Temelleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Pazar ve Pazarlama Araştırmaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

AKADEMİK YAZIM VE RAPORLAMA

Lisans

Lisans

PAZARLAMA

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

PAZAR VE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI

Doktora

Doktora

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TOPLUMSAL EĞİLİM ANALİZLERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

GELENEKSELDEN DİJİTALE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Lisans

Lisans

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Lisans

Lisans

Temel Reklamcılık

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Pazar ve Pazarlama Araştırmaları

Yönetilen Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

SOSYAL MEDYA VE TELEVİZYON REKLAMLARINA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGI VE TUTUMLARININ SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Topsümer F. (Danışman)

N.KOCAÖMER(Öğrenci)

2019

2019

Yüksek Lisans

POSTMODERN PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE HAZCI VE FAYDACI TÜKETİCİ MOTİVASYONLARININ KULLANIMI

Topsümer F. (Danışman)

E.GENÇ(Öğrenci)

2019

2019

Yüksek Lisans

Uluslararası Markalaşma Sürecinde Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi:Kazakistan Pazarında Faaliyet Gösteren Türk Tekstil Firmalarına Yönelik Bir İnceleme

Topsümer F. (Danışman)

V.Kadyrova(Öğrenci)

2019

2019

Yüksek Lisans

Konaklama İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Tatminine Etkisi: Şehir Otellerine Yönelik Bir Uygulama

Topsümer F. (Danışman)

O.Altınsoy(Öğrenci)

2019

2019

Doktora

KAMUSAL İLETİŞİMDE ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ: BELEDİYE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Topsümer F. (Danışman)

E.KUŞKU(Öğrenci)

2019

2019

Doktora

Dijital Oyunların Öznel İyi Oluşa Etkisi: Y Kuşağına Yönelik Bir Araştırma

Topsümer F. (Danışman)

M.Sağlam(Öğrenci)

2017

2017

Yüksek Lisans

Yerel yönetimlerde halkla ilişkiler çalışmalarının kurumsal itibar oluşturmadaki etkisi: Menteşe Belediyesi örneği

Topsümer F. (Danışman)

A.YILDIRIM(Öğrenci)

2016

2016

Doktora

Viral pazarlamada görsel tasarım unsurlarının kullanımı: Viral reklam videoları üzerine görsel analiz

Topsümer F. (Danışman)

B.KARABULUT(Öğrenci)

2015

2015

Doktora

Bir farklılaşma yolu olarak pazarlama iletişiminde etik unsurlar: Adil ticaret (Fairtrade) örneği

Topsümer F. (Danışman)

Ş.DOĞAN(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

Tüketicilerin yaş sebze-meyve ürünleri tüketim tercihine yönelik güvenilir gıda farkındalığının geliştirilmesinde iletişim stratejilerinin rolü

Topsümer F. (Danışman)

E.KUŞKU(Öğrenci)

2013

2013

Doktora

İletişim perspektifinden yer-mekan markası oluşturma süreci: Aydın ili Söke ilçesine yönelik bir inceleme

Topsümer F. (Danışman)

F.MÜRTEZA(Öğrenci)

2013

2013

Doktora

Deneyimsel Pazarlama Yaklaşımının Kurum İmajı Geliştirilmesi Üzerine Etkisi

Topsümer F. (Danışman)

D.YARKIN(Öğrenci)

2012

2012

Doktora

Turistik destinasyon pazarlaması ve Çeşme örneği

Topsümer F. (Danışman)

N.ADALET(Öğrenci)

2012

2012

Yüksek Lisans

Postmodern tüketicinin değişen satın alma davranışı: İçgüdüsel alışveriş

Topsümer F. (Danışman)

P.KEZER(Öğrenci)

2010

2010

Yüksek Lisans

Hizmet sektöründe müşteri bağlılığının önemi ve halkla ilişkilerin rolü

Topsümer F. (Danışman)

F.ÖZKAN(Öğrenci)

2010

2010

Doktora

Uluslararası etkinliklerin destinasyonların markalaşmasına etkisi

Topsümer F. (Danışman)

E.BABACAN(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Web sitesi ve internet entegreli veri tabanlarının ilişkisel pazarlama üzerindeki rolü: Türkiye'deki GSM firmalarına yönelik karşılaştırmalı bir analiz

Topsümer F. (Danışman)

A.YANIK(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Postmodernizm Açısından Pazarlama iletişimi

Topsümer F. (Danışman)

M.Oya(Öğrenci)

2008

2008

Doktora

İletişim Becerileri ve Liderlik

Topsümer F. (Danışman)

A.Silkü(Öğrenci)

2007

2007

Doktora

Küreselleşme Çerçevesinde Küresel Medya- Türk Medyası İlişkisi

Topsümer F. (Danışman)

Ç.Batu(Öğrenci)

2006

2006

Doktora

Kurumsallaşan Spor Kulüplerinde Pazarlama İletişimi Faaliyetlerinin Spor Pazarlaması Sürecinde Kurum İmajı Üzerine Etkisi: Fenerbahçe Spor Kulübünde Bir Uygulama

Topsümer F. (Danışman)

Y.Kırdar(Öğrenci)

2005

2005

Yüksek Lisans

Küresel Pazarlamada Marka Yönetimi ve Halkla İlişkilerin Etkisi

Topsümer F. (Danışman)

M.Yeniçeri(Öğrenci)

2004

2004

Yüksek Lisans

Ülke Tanıtımında Sportif Faaliyetlerin Yeri ve Önemi

Topsümer F. (Danışman)

E.Sporta(Öğrenci)

2003

2003

Doktora

Basın İşletmelerinde Kaynak Sorunu

Topsümer F. (Danışman)

D.Arda(Öğrenci)

2002

2002

Yüksek Lisans

Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Ambalajın Tüketicinin Satın Alma Sürecine Etkisi

Topsümer F. (Danışman)

N.Akın(Öğrenci)

2001

2001

Yüksek Lisans

7-12 Yaş Arası Çocuklarda Aile İle İlgili Kavramların Oluşmasında Televizyon Reklamlarının Etkisi

Topsümer F. (Danışman)

E.Turan(Öğrenci)

2000

2000

Yüksek Lisans

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler: Kamusal Alanın Geliştirilmesinde Halkla İlişkilerin Yeri

Topsümer F. (Danışman)

M.Saran(Öğrenci)

1999

1999

Yüksek Lisans

Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi İçindeki Yeri

Topsümer F. (Danışman)

S.İnci(Öğrenci)

1997

1997

Yüksek Lisans

Pazarlama İletişimi Bütünü İçinde Doğrudan Pazarlamanın Yeri ve Önemi

Topsümer F. (Danışman)

E.Sezer(Öğrenci)

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2003 - 2003

2003 - 2003

Halkla İlişkiler ve Etik/ Halkla İlişkiler Sertifika Programı

Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

Topsümer F.

2002 - 2002

2002 - 2002

Pazar ve Kamuoyu Araştırmaları/ Yönetimde Halkla İlişkiler Sertifika Programı

Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

Topsümer F.

Program Geliştirmeler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

İletişim Araştırmaları Doktora Programı

Doktora

Topsümer F.

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

İletişim Araştırmaları Yüksek Lisans Programı(Tezli)

Yüksek Lisans-Tezli

Topsümer F.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Dijital Oyunlar ve Öznel İyi Oluş İlişkisi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği

TOPSÜMER F. , Sağlam M.

Humanities Sciences, cilt.4, ss.31-50, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Professions Susceptible to Automation A Study on Automotive Sector Employees

GÖZTAŞ A. , TOPSÜMER F. , KARANFİLOĞLU M., COŞAN Ö.

EUROPEAN CENTER FOR SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH, cilt.10, ss.534-544, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

2017

2017

The Effects of Networks on New Entrepreneur’s Internationalization, a Case Study fromIzmir-Turkey

GÖZTAŞ A. , YARKIN D., TOPSÜMER F. , AYGEN N., COŞAN Ö.

European Journal of Multidiciplinary Studies, cilt.4, ss.21-26, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The Functions of Women Branches in Political Parties, in Terms of Social EntrepreneurshipActivities- A Case Study from Izmir-TURKEY

YARKIN D., GÖZTAŞ A. , TOPSÜMER F. , AYGEN N., COŞAN Ö.

European Journal of Social Science Education and Research, cilt.9, ss.75-79, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Yeşil Aklama Kampanyaları ve Medya Gündemine Yansımaları: Volkswagen Emisyon Krizinin Amerikan Basınında Sunumu

KUŞKU ÖZDEMİR E., TOPSÜMER F. , GÖZTAŞ A.

Journal of International Scientific Researches, cilt.2, ss.293, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

2014

2014

Effects of Service Standards Communication and Servant Leadership on Strategic Competence and Customer Orientation

MADEN D. , GÖZTAŞ A. , TOPSÜMER F.

Chinese Business Review, cilt.13, ss.1-9, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

The Image of Istanbul as a Destination Center An Empirical Research

MADEN D. , KÖKER N. E. , TOPSÜMER F.

GLOBAL MEDİA JOURNAL, cilt.3, ss.1-24, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

THE IMAGE OF ISTANBUL AS A DESTINATION CENTER: AN EMPIRICAL RESEARCH", 2012 (Link)

MADEN D. , KÖKER N. E. , TOPSÜMER F.

GLOBAL MEDİA JOURNAL, cilt.3, ss.106-129, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Halkla İlişkileri Sorgulamak

Pira Göztaş A. , Topsümer F.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, cilt.3, ss.34-40, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

2005

2005

Değişime Uyum sürecinde İç ve Dış Örgütsel İletişim Çabalarının Entegrasyonu Gerekliliği

TOPSÜMER F.

Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.247-252, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Public Relations Seeking an Ethical Equilibrium

GÖZTAŞ A. , TOPSÜMER F.

Asia Pasific Public Relations Journal, cilt.5, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Örgütsel İletişim Açısından Değişim Mühendisliği

Göztaş Pira A., TOPSÜMER F.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.87-102, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

2003

2003

Eğrisi ve Doğrusu ile Kısaca Küreselleşme

GÖZTAŞ A. , TOPSÜMER F. , BAYTEKİN P.

POLİS VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, ss.117-126, 2003 (Hakemsiz Dergi)

1998

1998

Reklam Etkinliğinin Ölçümlenmesinde Pre ve Post Testler

TOPSÜMER F. , ELDEN M.

Düşünceler Dergisi, cilt.11, ss.9-19, 1998 (Hakemsiz Dergi)

1997

1997

Pazarlama İletişiminde Star Stratejisi

TOPSÜMER F.

E. Ü. Düşünceler Dergisi, ss.15-29, 1997 (Hakemsiz Dergi)

1996

1996

Kişisel Satış ve Pazarlama İletişimindeki Rolü

TOPSÜMER F.

E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.25-31, 1996 (Hakemsiz Dergi)

1995

1995

Pazarlama İletişimi Yoluyla Tutumların Etkilenmesinde Kaynak Özelliklerinin Rolü

TOPSÜMER F.

E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.61-70, 1995 (Hakemsiz Dergi)

1994

1994

Pazarlama Araştırmalarında Güdülenme (motivasyon) Araştırmalarından Yararlanılması

TOPSÜMER F.

E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.105-118, 1994 (Hakemsiz Dergi)

1993

1993

Barkod Uygulamasının Pazarlama İletişim Sistemindeki Yeri ve Önemi

TOPSÜMER F.

E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.121-130, 1993 (Hakemsiz Dergi)

1991

1991

Türk Yazılı Basını'nda Bir Pazarlama Bileşeni Olarak Dağıtım ve Japon Model

TOPSÜMER F.

E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.51-77, 1991 (Hakemsiz Dergi)

1991

1991

Kurum Kimliği Oluşturma Gereği

TOPSÜMER F.

E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.79-84, 1991 (Hakemsiz Dergi)

1990

1990

Yazılı Basında Pazarlama Araştırmaları

TOPSÜMER F.

E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.97-117, 1990 (Hakemsiz Dergi)

1990

1990

Türkiye'nin Dış Tanıtım Sorunları ve Öncelikleri

GÖKSEL A. B. , TOPSÜMER F.

E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.7-15, 1990 (Hakemsiz Dergi)

1989

1989

Açık Hava Reklamcılığı

TOPSÜMER F.

E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.85-89, 1989 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

A Study of Self-Assessment of Companies in the Scope of Industry 4.0

KARANFİLOĞLU M., GÖZTAŞ A. , TOPSÜMER F. , COŞAN Ö.

Fourteenth International Conference on Technology, Knowledge Society, New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 02 Mart 2018

2017

2017

Greenwashing Campaigns and The Reflections on Media Agenda: Presentation of Volkswagen Emission Crisis on American Press

KUŞKU ÖZDEMİR E., TOPSÜMER F. , GÖZTAŞ A.

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, 20 - 23 Nisan 2017

2016

2016

PAZARLAMA KARMASININ YÜKSELEN YILDIZI HALKLA İLİŞKİLER

TOPSÜMER F. , GÖZTAŞ A. , SEZGİN H.

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGMENT ECONOMY AND POLICY PROCEEDING, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.1630-1639

2016

2016

ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER

GÖZTAŞ A. , TOPSÜMER F. , SEZGİN H.

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGMENT AND POLICY PROCEEDINGS, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.1616-1628

2007

2007

Destinasyon Markalaşması: Bir Literatür İncelemesi

TOPSÜMER F. , BABACAN E., ÜNSAL B. S.

Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 Kasım 2007, ss.23-32

2005

2005

"Oyunlar Üzerinden Reklamcılık (Advergaming) ve Çocuklar"

TOPSÜMER F. , GÖZTAŞ A.

II. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi,, İstanbul, Türkiye, 04 Nisan 2005, ss.71-73

2004

2004

Halkla İlişkiler ve Reklam Etiği Üzerine Düşünceler

GÖZTAŞ A. , TOPSÜMER F.

İletişim ve Medya Çalışmaları Uluslararası Konferansı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 05 Mayıs 2004, ss.1

2004

2004

"Aile İşletmelerinde Nepotizm ve İç Müşteri Üzerindeki Etkileri"

TOPSÜMER F. , BAYTEKİN P.

I. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 17 Nisan 2004, ss.424-430

2004

2004

Halkla İlişkiler Eğitiminin Kalitesinin Arttırılmasında Eğitimci-Uygulamacı-Öğrenci Rolleri ve İşbirliği Üzerine Bir Araştırma: Mevcut Durum ve Öneriler

GÖZTAŞ A. , TOPSÜMER F. , BİR Ç.

2 nd International Symposium Communication in the Millennium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars konferansı Communication in the Millennium, İstanbul, Türkiye, 17 Mart 2004, ss.221-251

2003

2003

Tüketici Satın Alma Süreci ve Ambalajın Etkisi

TOPSÜMER F. , BİR Ç.

III. Uluslararası Ambalaj Kongresi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası,, İzmir, Türkiye, 03 Aralık 2003, ss.1-5

2003

2003

Televizyon Reklamlarının Çocuk Sağlığı Üzerindeki Etkileri

TOPSÜMER F. , KOCABAŞ B.

I. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, İstanbul, Türkiye, 13 Ekim 2003, ss.599-605

2003

2003

Geleceği Hedefleyen Oyun ve Oyuncaklar

TOPSÜMER F.

I. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, İstanbul, Türkiye, 13 Ekim 2003, ss.265-269

2003

2003

Kurum Kültürü ve Üç Boyutlu Kurumsal İletişim

TOPSÜMER F.

II.Kalite Sempozyumu. 9 Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 28 Mayıs 2003, ss.144-148

2003

2003

"Küreselleşme, Değişen Müşteri Profili ve Müşterilerin Üretim Sürecine Entegrasyonu"

TOPSÜMER F. , BAYTEKİN P.

III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi,, İstanbul, Türkiye, 19 Nisan 2003, ss.615-620

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Dijital Reklamcılık Bize Ne Anlatır?

Sağlam M., Topsümer F.

Bir Reklam Ortamı Olarak Dijital Oyunlar(Digital Advergaming), Mehmet Yakın, Editör, Urzeni Yayıncılık, İstanbul, ss.107-139, 2019 Özet

2019

2019

Yeni Nesil Reklamcılık

Karabulut B., Topsümer F. , Yücesoy T.

Ağızdan Ağıza İletişimin Dijital Dönüşümü ve Viral Reklamlar, Ömer KUTLU, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.127-166, 2019 Özet

2018

2018

Geleceğin Akademisyenleri Medyaya Bakıyor

TOPSÜMER F. , YILDIRIM A.

Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Kurumsal İtibar Oluşturma Üzerine, Eda BALKAŞ ERDOĞAN, Nesrin TAN AKBULUT, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.185-205, 2018

2018

2018

Policies and Sensitivity for the Internationalisation of Higher Education in Developing Nations

GÖZTAŞ A. , KUŞKU ÖZDEMİR E., TOPSÜMER F.

The Role of International Student Mobility and Language Policies in the Process of Internationalization of Higher Education: The Case of Turkey, Fatoş Silman, Fahriye Atinay Aksal, Zehra Altinay Gazi, Editör, IGI GLOBAL, Pennsylvania, ss.126-152, 2018

2017

2017

Medyayı Anlamak

KARABULUT B., TOPSÜMER F.

Reklamda Yaratıcılık ve Görsel Tasarım Olgusu, Nesrin Tan Akbulut, Eda Balkaş Erdoğan, Mine Artu Mutlugün, Editör, Cirius Yayınları, ss.155-218, 2017

2016

2016

İLETİŞİMDE SERBEST YAZILAR

KUŞKU ÖZDEMİR E., TOPSÜMER F.

Kurumsal İtibar Yaratma Sürecinde Yeşil Olgusu-Sosyal Sorumluluk mu?Yeşil Aklama mı? Volkswagen “Think Blue” Kampanyası, AYLİN GÖZTAŞ, Editör, LİTERATÜRK, Konya, ss.235-244, 2016

2016

2016

İLETİŞİMDE SERBEST YAZILAR

DOĞAN Ş., TOPSÜMER F.

Bir Pazarlama İletişimi Unsuru Olarak Adil Ticaret (Fairtrade), AYLİN GÖZTAŞ, Editör, LİTERATÜRK, Konya, ss.589-618, 2016

2015

2015

Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in Social Media Age

YARKIN D., TOPSÜMER F.

The Strategic Planning Process of Social Media Advertising, in the Context of Integrated marketing Communication, NURDAN ÖNCEL TAŞKIRAN, RECEP YILMAZ, Editör, IGI GLOBAL, 2015

2015

2015

Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in Social Media Age

TOPSÜMER F. , YARKIN D.

Social Media as an Advertisement Tool: Strategical Need of Being More Experiential, NURDAN ÖNCEL TAŞKIRAN, RECEP YILMAZ, Editör, IGI GLOBAL, 2015

2005

2005

Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar ve Reklam

TOPSÜMER F.

Dönence Yayınları, 2005

2004

2004

Küresel Köyde Halkla İlişkiler Adına Neler Tartışılıyor? Edit kitap

TOPSÜMER F.

"Küresel Rekabette Halkla ilişkiler ile Pazarlama İletişimi Etkileşimi ve Şirketiniz Hakkında Olumlu Fikir Virüsler Yaymak", A. GÖZTAŞ, Editör, İletişim Fakültesi Yayınları No:33 Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.97-104, 2004

1997

1997

Reklam ve Yaratıcı Strateji

TOPSÜMER F. , ELDEN M.

Yayınevi Yayıncılık, 1997

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

2016 - 2019

2016 - 2019

Genç Topluluk Medyası Yapıcıları için Sosyal Girişimcilik (Social Entrepreneurship for Young Community Media Makers)

AB Destekli Diğer Projeler

Göztaş A. (Yürütücü) , Topsümer F.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Akademik Etik: Teori ve Uygulama

Değerlendirme Kurul Üyesi

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Antalya Akev Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi (Journal of Media and Cultural Studies)

Danışma Kurul Üyesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Akademik Tarih Eğitim ve Kültür Dergisi. akademik-der.org

Değerlendirme Kurul Üyesi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

JIA JOURNAL (IJIIA) International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

EgeMia: Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Humanities Sciences

Değerlendirme Kurul Üyesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Orta Karadeniz İletişim Çalışmaları Dergisi (Middle Black Sea Journal of Communication Studies)

Danışma Kurul Üyesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Kurgu Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

International Refereed Journal of Humanities and Academic Sciences Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi UHBAB

Değerlendirme Kurul Üyesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi UHBAB

Değerlendirme Kurul Üyesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi ASOS (ASOS Journal:The Journal of Academic Social Science)

Değerlendirme Kurul Üyesi

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Reklam Yaratıcıları Derneği ARA SIRA Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Uluslararası AJBM( African Journal of Busıness Management) Dregisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Uluslararası JASSS (Journal of Academic Socıal Science Studies) Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Uluslararası Türk Bilim Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Uluslararası Hakemli Tarih Okulu Dergisi-Journal of History School

Değerlendirme Kurul Üyesi

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Uluslararası Türk Bilim Dergisi

Editörler Kurulu Üyesi

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi-Journal of Communication Studies

Değerlendirme Kurul Üyesi

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği

Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Mart 2019

Mart 2019

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü, "Kadın Eğitiminin Önemi ve Olgunlaşma Enstitülerinin Görünürlüğü"Konferans

İzmir

Aralık 2017

Aralık 2017

M.E.B. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen "Gelenekten Geleceğe Olgunlaşma Enstitüleri,"Konferansı, "Olgunlaşma Enstitülerini Görünür Kılmak, Tanıtım ve Pazarlama"

Antalya

Nisan 2017

Nisan 2017

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD) Greenwashing Campaigns and The Reflections on Media Agenda: Presentation of Volkswagen Emission Crisis on American Press (E.KUSKU OZDEMİR, A.GOZTAS ile ortak)

İstanbul

Ocak 2017

Ocak 2017

11th International Conference on Social Sciences,Finlndiya Helsinki, " The Functions of Women Branches in Political Parties, in Terms of Social EntrepreneurshipActivities- A Case Study from Izmir-TURKEY" ve "The Effects of Networks on New Entrepreneur’s Internationalization, a Case Study fromIzmir-Turkey", (D.YARKIN, A. GÖZTAS, N.AYGEN, O. COSAN ile ortak)

Helsinki

Kasım 2016

Kasım 2016

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGMENT ECONOMY AND POLICY, "ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER" ve "PAZARLAMA KARMASININ YÜKSELEN YILDIZI HALKLA İLİŞKİLER", (A. GOZTAS ve H. SEZGİN ile ortak)

İstanbul

Ekim 2016

Ekim 2016

TÜRKAS, Tüm Ürün Kap ve Ambalajları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, "GÜVENİLİR GIDA KONUSUNDA TÜKETİCİ FARKINDALIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN ROLÜ YAŞ SEBZE VE MEYVE ÜRÜNLERİNE YÖNELİK BIR ARAŞTIRMA" (E.OZDEMİR ile ortak)

İstanbul

Ocak 2008

Ocak 2008

The Fourth International Conference on Technology, Knowledge and Society, “Internet as a Communication Tool for Political Parties: An Analysis of 2007 Turkey’s General Elections”, (N. E. Köker ve M. Yeniçeri ile ortak)

Massachusetts

Aralık 2007

Aralık 2007

2nd International Conference on Destination Branding and Marketing: New Advances and Challenges for Practice, “Return on Destination Brand Investment: A Communicational Perspective, December (E. Babacan ve A. Taşçı ile ortak)

Macau

Kasım 2007

Kasım 2007

Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu,"Destinasyon Markalaşması: Bir Literatür İncelemesi" İZMİR, TÜRKIYE ( E.BABACAN, B.S. ÜNSAL ile ortak)

İzmir

Nisan 2005

Nisan 2005

Marka Yönetimi Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, "Bütünleşik Pazarlama ve Marka İletişiminde Ölçümleme Süreci" (N. Başok ile ortak)

Gaziantep

Nisan 2005

Nisan 2005

Marka Yönetimi Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, "Güçlü Bir Markanın Ardındaki Sinerji: Bütünleşik Pazarlama ve Marka İletişimi" (N. BAŞOK ile ortak)

Gaziantep

Nisan 2005

Nisan 2005

II. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İSTANBUL, "Oyunlar Üzerinden Reklamcılık (Advergaming) ve Çocuklar"",(A.GOZTAS ile ortak)

İstanbul

Nisan 2004

Nisan 2004

I. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, "Aile İşletmelerinde Nepotizm ve İç Müşteri Üzerindeki Etkileri"",(E.P.BAYTEKİN ile ortak)

İstanbul

Ocak 2004

Ocak 2004

2 nd International Symposium Communication in the Millennium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars konferansı Communication in the Millennium, "Halkla İlişkiler Eğitiminin Kalitesinin Arttırılmasında Eğitimci-Uygulamacı-Öğrenci Rolleri ve İşbirliği Üzerine Bir Araştırma: Mevcut Durum ve Öneriler" (A. GÖZTAŞ ve Ç.SOHODOL BİR ile ortak)

İstanbul

Aralık 2003

Aralık 2003

III. Uluslararası Ambalaj Kongresi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, "Tüketici Satın Alma Süreci ve Ambalajın Etkisi" İZMİR, TÜRKIYE (Ç.SOHODOL BİR ile ortak)

İzmir

Ekim 2003

Ekim 2003

I. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, "Televizyon Reklamlarının Çocuk Sağlığı Üzerindeki Etkileri" (B. KOCABAŞ ile ortak) ve "Geleceği Hedefleyen Oyun ve Oyuncaklar" İSTANBUL, TÜRKIYE

İstanbul

Ekim 2003

Ekim 2003

12. Ulusal Kalite Kongresi: "Avrupa Birliği ve Dünya Liderliği", KALDER, "Pazarlama Yönetimi ve Pazarlama İletişim Yönetim Sistemlerinin Bütünleştirilmesi ve Kalite Yönetimi İlişkisi"

İstanbul

Ekim 2003

Ekim 2003

Innovation and Impact In Communication Conference, Public Relations Institute of Australia, "The New Facade of P.R. in Ever Changing Organizational Environment: Integrated Total Qualıty Business Communication,(A. PİRA GÖZTAŞ ile ortak)

Hobart

Mayıs 2003

Mayıs 2003

II.Kalite Sempozyumu. 9 Eylül Üniversitesi,"Kurum Kültürü ve Üç Boyutlu Kurumsal İletişim",İZMİR, TÜRKIYE

İzmir

Nisan 2003

Nisan 2003

III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi, "Küreselleşme, Değişen Müşteri Profili ve Müşterilerin Üretim Sürecine Entegrasyonu", İSTANBUL, TÜRKIYE (E.P.BAYTEKİN ile ortak)

İstanbul

Bilimsel Hakemlikler

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Kafkas Üniversitesi, Türkiye

Ekim 2019

Ekim 2019

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 31. sayı

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

Geleceğin Akademisyenleri Medyaya Bakıyor

Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

Aralık 2018

Aralık 2018

Uluslararası Türk Bilim Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Uluslararası Türkbilim Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Uluslararası Akademik Tarih Eğitim ve Kültür Dergisi. akademik-der.org

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2018

Şubat 2018

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Humanities Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Uluslararası Türkbilim Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2016

Haziran 2016

Uluslararası Türkbilim Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2012

Kasım 2012

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2011

Ocak 2011

African Journal Of Business Management

AHCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2010

Ekim 2010

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Mayıs 2018 - Mayıs 2018

Mayıs 2018 - Mayıs 2018

Digital Pazarlama Uzmanlığı ve Google Adwords Hakkındaki Herşey

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Göztaş A. , Topsümer F.
İzmir, Türkiye

Mart 2017 - Mart 2017

Mart 2017 - Mart 2017

KAZAKİSTAN’DA RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARI KONFERANSI

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Erel G. , Topsümer F.
İzmir, Türkiye

Şubat 2017 - Şubat 2017

Şubat 2017 - Şubat 2017

Emre Aydemir ile Başarı Psikolojisi

Sosyal Faaliyet Organizasyonu

Gültekin B. , Erel G. , Topsümer F.
İzmir, Türkiye

Ekim 2009 - Ekim 2009

Ekim 2009 - Ekim 2009

İZMİRLİ OLMAK SEMPOZYUMU

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Topsümer F.
İzmir, Türkiye

Mayıs 2009 - Mayıs 2009

Mayıs 2009 - Mayıs 2009

"Uluslararası Pazarlama İletişimi Sempozyumu- MARCOM International Coloquim"

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Topsümer F. , Göztaş A.
İzmir, Türkiye

Kasım 2008 - Kasım 2008

Kasım 2008 - Kasım 2008

"Hayri Cem ile Medya Araştırmaları"

Sosyal Faaliyet Organizasyonu

Topsümer F.
İzmir, Türkiye

Kasım 2008 - Kasım 2008

Kasım 2008 - Kasım 2008

2. Uluslarası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Topsümer F.
İzmir, Türkiye

Kasım 2007 - Kasım 2007

Kasım 2007 - Kasım 2007

Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Türksoy S. S. , Özkan E. , Topsümer F.
İzmir, Türkiye

Mayıs 2007 - Mayıs 2007

Mayıs 2007 - Mayıs 2007

1. Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Topsümer F.
İzmir, Türkiye

Ödüller

Mart 2014

Mart 2014

BEST PAPER AWARD

Advances in Business Related Scientific Research Conference, Venice

Ocak 1998

Ocak 1998

1.Üniversitelerarası Reklam Yarişması. 1997-98 "Reklamın Reklamı" Türkiye 2.si IMC Ajans'ın Danışmanlığı

IAA (International Advertising Association) Uluslararası Reklamcılık DerneğiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2009 - 2009

2009 - 2009

İzmirli Olmak Sempozyumu

Oturum Başkanı

İzmir-Türkiye

2009 - 2009

2009 - 2009

1.Uluslararası Pazarlama İletişimi Sempozyumu MARCOM

Oturum Başkanı

İzmir-Türkiye

2007 - 2007

2007 - 2007

Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu

Oturum Başkanı

İzmir-Türkiye

2007 - 2007

2007 - 2007

1. Uluslararası Duygusal Zeka Sempozyumu

Oturum Başkanı

İzmir-Türkiye

2005 - 2005

2005 - 2005

EUROASIA AUTO 2005 Uluslararası Otomotiv-Oto Yedek Parça Ticari Araçlar ve Servis Ekipmanları İhtisas Fuarı ve Sempozyumu

Oturum Başkanı

İzmir-Türkiye

2003 - 2003

2003 - 2003

12. Ulusal Kalite Kongresi: "Avrupa Birliği ve Dünya Liderliği", KALDER

Moderatör

İstanbul-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Mart 2019

Mart 2019

"Kadın Eğitiminin Önemi ve Olgunlaşma Enstitüleri'nin Görünürlüğü"

Konferans

MEB İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Olgunlaşma Enstitüleri ve Kadın Eğitimi Konferansı-Türkiye

Aralık 2017

Aralık 2017

"Olgunlaşma Enstitüleri'ni Görünür Kılmak, Tanıtım ve Pazarlama"

Konferans

M.E.B. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen "Gelenekten Geleceğe Olgunlaşma Enstitüleri"Konferansı-Türkiye

Mart 2012

Mart 2012

"Mükellef İlişkilerinde Stres Yönetimi Semineri"

Seminer

Gelir İdaresi İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, 23. Vergi haftası Etkinlikleri kapsamında kişisel gelişim semineri-Türkiye

Haziran 2003

Haziran 2003

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA

Seminer

Elgikan Vakfı, Ümmühan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, Manisa-Türkiye

Ocak 2003

Ocak 2003

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Seminer

Elgikan Vakfı, Ümmühan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, Manisa-Türkiye

Mayıs 2002

Mayıs 2002

Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar ve KOBİler İçin Öneriler

Seminer

TNS, TTGEV, EGEV Eğitim Seminerleri- DENİZLİ-Türkiye

Nisan 2002

Nisan 2002

Pazarlama İletişimi, Halkla İlişkiler ve Reklam

Seminer

Elgikan Vakfı, Ümmühan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, Manisa-Türkiye

Haziran 2000

Haziran 2000

Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Önemi

Seminer

İçişleri Bakanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, 6. dönem Özel Kalem Müdürleri Eğitim Seminerleri-Türkiye

Ocak 1998

Ocak 1998

Kişilerarası İletişim

Seminer

İzmir Valiliği, İl Milli eğitim Müdürlüğü, Rehberlik ve Araştırma Merkezi. İzmir ili Tüm Okul Rehber Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim Semineri-Türkiye

Haziran 1995

Haziran 1995

Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler ve Belediyelerin Kurumsal Kimliği

Seminer

Karşıyaka Belediyesi Halkla İlişkiler Seminerleri-Türkiye

Mayıs 1995

Mayıs 1995

31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü ve Sigara Reklamları

Konferans

Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Eğitim Merkezi-Türkiye

Nisan 1995

Nisan 1995

Yönetimde Halkla İlişkiler

Seminer

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hizmetiçi Eğitim Seminerleri-Türkiye

Şubat 1995

Şubat 1995

Halkla İlişkiler Nedir? İyi Bir Halkla İlişkiler Uzmanında Bulunması Gereken Nitelikler

Seminer

Denizli Rotary Kulübü Meslek Tanıtım seminerleri- Denizli-Türkiye

Haziran 1994

Haziran 1994

Açık Hava Reklamları

Seminer

TARİŞ Eğitim Seminerleri-Türkiye

Nisan 1992

Nisan 1992

Kurum Kimliği Oluşturmada Vitrin Personelin Yeri ve Önemi

Seminer

Bornova Belediyesi, Halkla İlişkiler Eğitim Seminerleri-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Ekim-2019

Ekim 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Ege Üniversitesi

Ekim-2019

Ekim 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Ege Üniversitesi

Ekim-2019

Ekim 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Ege Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Yaşar Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Doçentlik Sınavı

doçentlik eser inceleme - Üniversiteler Arası Kurul

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

yüksek lisans tez savunma - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

yüksek lisans tez savunma - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ocak-2019

Ocak 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ocak-2019

Ocak 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Ege Üniversitesi

Aralık-2018

Aralık 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ekim-2018

Ekim 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eylül-2018

Eylül 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Temmuz-2018

Temmuz 2018

Akademik Kadroya Atama

Pamukkale Üniversitesi Akademik Kadro Atama Jürisi - Pamukkale Üniversitesi

Temmuz-2018

Temmuz 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Ege Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Doktora)

doktora tez savunma - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sınav jürisi - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sınav jürisi - Kıbrıs İlim Üniversitesi

Şubat-2018

Şubat 2018

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ege Üniversitesi

Ocak-2018

Ocak 2018

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Ege Üniversitesi

Ocak-2018

Ocak 2018

Akademik Kadroya Atama

Yard. Doç. bilimsel değerlendirme jüri üyeliği - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

Kasım-2017

Kasım 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği - Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ağustos-2017

Ağustos 2017

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği - Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ağustos-2017

Ağustos 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

tez savunma - Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ağustos-2017

Ağustos 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans tez savunması - Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Ege Üniversitesi

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Akademik Kadroya Atama

Atama - Pamukkale Üniversitesi

Nisan-2017

Nisan 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Nisan-2017

Nisan 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sınavı - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Nisan-2017

Nisan 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sınavı - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Şubat-2017

Şubat 2017

Akademik Kadroya Atama

Atama - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

Şubat-2017

Şubat 2017

Akademik Kadroya Atama

Atama - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

Ocak-2017

Ocak 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans tez savunması - Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ocak-2017

Ocak 2017

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik Atama - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

Aralık-2015

Aralık 2015

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ege Üniversitesi

Kasım-2015

Kasım 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ekim-2015

Ekim 2015

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - İstanbul Şehir Üniversitesi

Eylül-2015

Eylül 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sınavı - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Ağustos-2015

Ağustos 2015

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Nisan-2015

Nisan 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sınav jürisi - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Nisan-2015

Nisan 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sınavı - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Mart-2015

Mart 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sınav jürisi - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Ekim-2014

Ekim 2014

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - ÜAK

Temmuz-2014

Temmuz 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Haziran-2014

Haziran 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Mart-2014

Mart 2014

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sınavı - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Ocak-2014

Ocak 2014

Akademik Kadroya Atama

Yard. Doç. Atama Jüri Üyeliği - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

Ocak-2014

Ocak 2014

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik Atama - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

Ekim-2013

Ekim 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sınavı - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Temmuz-2013

Temmuz 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sınavı - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Temmuz-2013

Temmuz 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sınavı - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Temmuz-2013

Temmuz 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Temmuz-2013

Temmuz 2013

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Yaşar Üniversitesi

Mart-2013

Mart 2013

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Uşak Üniversitesi

Şubat-2013

Şubat 2013

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Yalova Üniversitesi

Ocak-2013

Ocak 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ocak-2013

Ocak 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans tez savunması - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kasım-2012

Kasım 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sınavı - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Haziran-2012

Haziran 2012

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük atama - Beykent Üniversitesi

Mayıs-2012

Mayıs 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sınavı jüri üyeliği - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Ocak-2011

Ocak 2011

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ocak-2010

Ocak 2010

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sınav jürisi - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Ekim-2009

Ekim 2009

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Ekim-2009

Ekim 2009

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Ekim-2006

Ekim 2006

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sınavı - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Kasım-2005

Kasım 2005

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sınav jürisi - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Kasım-2005

Kasım 2005

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sınav jürisi - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Kasım-2005

Kasım 2005

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sınav jürisi - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Şubat-2003

Şubat 2003

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ocak-2001

Ocak 2001

Tez Savunma (Doktora)

tez savunma - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ocak-1999

Ocak 1999

Yarışma

Lise ve Dengi Okul Öğrencileri Arası Kompozisyon Yarışması - Türk Kadınlar Konseyi Derneği İzmir Şubesi

Ağustos-1998

Ağustos 1998

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Ocak-1996

Ocak 1996

Tez Savunma (Doktora)

Doktora tez jüri üyeliği - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ocak-1996

Ocak 1996

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jüriliği - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü