Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. FÜSUN TOPSÜMER
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İletişim Fakültesi
Bölüm : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Ana Bilm Dalı : Araştırma Yöntemleri Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 232 3111563
E Posta Adresi : fusun.topsumerege.edu.tr | ftopsumergmail.com
Mobil Telefon : +90 +905324217853
Web Adresi : https://avesis.ege.edu.tr/fusun.topsumer/ | https://avesis.ege.edu.tr/fusun.topsumer/cv/
Ofis : Ege Üniversitesi Yerleşkesi İletişim Fakültesi İdari Bina Kat:2 Oda No:239
Posta Adresi : Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi BORNOVA 35040 İZMİR
Eğitim Bilgileri
Doktora, EGE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, GAZETECİLİK , 1989-1994
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, PAZARLAMA VE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI, 1985-1988
Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 1981-1985
Yaptığı Tezler
Doktora, "Satış Yönlü Pazarlama İletişiminde Star Stratejisi", EGE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ocak, 1994.
Yüksek Lisans, "Açık Hava Reklamcılığında Afiş Panolar", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Temmuz, 1988.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Temel İlk Yardım Sertifikası, Sağlık Bakanlığı, 2019
İLEDAK Program Değerlendiricisi Sertifikası, İLAD/İLEDAK, 2019
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,"Meslek Hastalıkları", İSG Eğitim Belgesi, Ege Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, 2015
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,"Çalışma Mevzuatı", İSG Eğitim Belgesi, Ege Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, 2015
Araştırma Alanları
Halkla İlişkiler
Reklamcılık ve Tanıtım
İletişim Bilimleri
Pazarlama
Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi
Gazetecilik
Araştırma Yöntemleri
İletişim Araştırmaları
Pazarlama İletişimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Reklamcılık
Reklam
Halkla İlişkiler
Pazarlama İletişimi
İletişim Araştırmaları
Kurumsal İletişim
Web Of Science Araştırma Alanları
Communication
Business
Social Sciences, Mathematical Methods
Operations Research & Management Science
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
Management
Industrial Relations & Labor
Ethics
Public Administration
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, 2005 - Devam Ediyor
Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, 2000 - 2005
Yrd.Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, 1995 - 2000
Arş.Gör., EGE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, 1988 - 1995
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Akademik Danışmanlık Komisyonu Üyeliği, EGE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakütesi , Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 17.10.2018 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, , 06.11.2017 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, , 21.10.2016 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, , 05.09.2016 - 28.12.2017
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ, 01.01.2007 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, , 01.01.2006 - 31.12.2009
Fakülte Kurulu Profesör Temsilciliği, EGE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakütesi, , 01.01.2006 - 31.12.2009
Bölüm Başkan Yardımcısı, EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 01.01.2005 - 31.12.2011
Fakülte Kurulu Doçent Temsilciliği, EGE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakütesi, , 01.01.2002 - 31.12.2005
Eğitim Koordinatörlüğü, EGE ÜNİVERSİTESİ EGESEM E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi, , 01.01.2002 - 31.12.2005
Yönetim Kurulu Üyesi, EGE ÜNİVERSİTESİ EGESEM Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, , 01.01.2002 - 31.12.2005
Verdiği Dersler
TOPLUMSAL EĞİLİM ANALİZLERİ, Yüksek Lisans, 2017-2018
PAZAR VE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI, Yüksek Lisans, 2017-2018
AKADEMİK YAZIM VE RAPORLAMA, Yüksek Lisans, 2017-2018
GELENEKSELDEN DİJİTALE PAZARLAMA İLETİŞİMİ, Yüksek Lisans, 2017-2018
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK, Doktora, 2017-2018
PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR, Yüksek Lisans, 2017-2018
PAZARLAMA, Lisans, 2017-2018
Müşteri İlişkileri Yönetimi, Lisans, 2016-2017
Toplumsal Eğilim analizleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Pazar ve Pazarlama Araştırmaları, Yüksek Lisans, 2016-2017
Temel Reklamcılık, Lisans, 2015-2016
Yönetilen Tezler
Doktora, M.Sağlam, "Dijital Oyunların Öznel İyi Oluşa Etkisi: Y Kuşağına Yönelik Bir Araştırma ", EGE ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2019.
Doktora, B.Karabulut, "Viral pazarlamada görsel tasarım unsurlarının kullanımı: Viral reklam videoları üzerine görsel analiz", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Ocak, 2016.
Doktora, Ş.Doğan, "Bir farklılaşma yolu olarak pazarlama iletişiminde etik unsurlar: Adil ticaret (Fairtrade) örneği", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Doktora, D.Yarkin, "Deneyimsel Pazarlama Yaklaşımının Kurum İmajı Geliştirilmesi Üzerine Etkisi", KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Doktora, F.Mürteza, "İletişim perspektifinden yer-mekan markası oluşturma süreci: Aydın ili Söke ilçesine yönelik bir inceleme", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Doktora, N.Tekin, "Turistik destinasyon pazarlaması ve Çeşme örneği", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Doktora, E.Babacan, "Uluslararası etkinliklerin destinasyonların markalaşmasına etkisi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Doktora, A.Silkü Bilgilier, "İletişim Becerileri ve Liderlik", EGE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2008.
Doktora, Ç.Batu, "Küreselleşme Çerçevesinde Küresel Medya- Türk Medyası İlişkisi", EGE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2007.
Doktora, Y.Kırdar, "Kurumsallaşan Spor Kulüplerinde Pazarlama İletişimi Faaliyetlerinin Spor Pazarlaması Sürecinde Kurum İmajı Üzerine Etkisi: Fenerbahçe Spor Kulübünde Bir Uygulama", EGE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2006.
Doktora, D.Arda Gürkan, "Basın İşletmelerinde Kaynak Sorunu", EGE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2003.
Yüksek Lisans, A.Yildirim, "Yerel yönetimlerde halkla ilişkiler çalışmalarının kurumsal itibar oluşturmadaki etkisi: Menteşe Belediyesi örneği", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, E.Kuşku Özdemir, "Tüketicilerin yaş sebze-meyve ürünleri tüketim tercihine yönelik güvenilir gıda farkındalığının geliştirilmesinde iletişim stratejilerinin rolü", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, P.Kezer, "Postmodern tüketicinin değişen satın alma davranışı: İçgüdüsel alışveriş", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, F.Özkan, "Hizmet sektöründe müşteri bağlılığının önemi ve halkla ilişkilerin rolü", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, M.Demirkoparan, "Postmodernizm Açısından Pazarlama iletişimi", EGE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, A.Yanik, "Web sitesi ve internet entegreli veri tabanlarının ilişkisel pazarlama üzerindeki rolü: Türkiye'deki GSM firmalarına yönelik karşılaştırmalı bir analiz", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, M.Yeniçeri, "Küresel Pazarlamada Marka Yönetimi ve Halkla İlişkilerin Etkisi", EGE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, E.Sporta, "Ülke Tanıtımında Sportif Faaliyetlerin Yeri ve Önemi", EGE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, N.Akın Taşyuran, "Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Ambalajın Tüketicinin Satın Alma Sürecine Etkisi", EGE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2002.
Yüksek Lisans, E.Turan Yıldız, "7-12 Yaş Arası Çocuklarda Aile İle İlgili Kavramların Oluşmasında Televizyon Reklamlarının Etkisi", EGE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2001.
Yüksek Lisans, M.Saran, "Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler: Kamusal Alanın Geliştirilmesinde Halkla İlişkilerin Yeri", EGE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2000.
Yüksek Lisans, S.Çelebi, "Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi İçindeki Yeri", EGE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1999.
Yüksek Lisans, E.Sezer, "Pazarlama İletişimi Bütünü İçinde Doğrudan Pazarlamanın Yeri ve Önemi", EGE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1997.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2019
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2018
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, 2018
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Mayıs, 2018
Atama, Pamukkale Üniversitesi Akademik Kadro Atama Jürisi, Pamukkale Üniversitesi, Temmuz, 2018
Tez Savunma, doktora tez savunma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2018
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Mayıs, 2018
Atama, Yard. Doç. bilimsel değerlendirme jüri üyeliği, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ocak, 2018
Atama, Doçentlik Atama, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ocak, 2017
Doçentlik, Doçentlik sınavı , Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Nisan, 2017
Atama, Atama, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Şubat, 2017
Doçentlik, Doçentlik sınavı , Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Nisan, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kasım, 2017
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağustos, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans tez savunması, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2017
Tez Savunma, tez savunma, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağustos, 2017
Atama, Atama, Pamukkale Üniversitesi, Mayıs, 2017
Doçentlik, Doçentlik sınavı , Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Nisan, 2017
Atama, Atama, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Şubat, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans tez savunması, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağustos, 2017
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Mart, 2015
Doçentlik, Doçentlik sınavı , Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Nisan, 2015
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Nisan, 2015
Doçentlik, Doçentlik sınavı , Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Eylül, 2015
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağustos, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kasım, 2015
Doçentlik, Doçentlik sınavı , Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Mart, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2014
Atama, Doçentlik Atama, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ocak, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2014
Atama, Yard. Doç. Atama Jüri Üyeliği, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ocak, 2014
Doçentlik, Doçentlik sınavı , Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2013
Doçentlik, Doçentlik sınavı , Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Ekim, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans tez savunması, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2013
Doçentlik, Doçentlik sınavı , Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Temmuz, 2013
Doçentlik, Doçentlik sınavı , Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Ekim, 2013
Atama, Profesörlük atama, Beykent Üniversitesi, Haziran, 2012
Doçentlik, Doçentlik sınavı jüri üyeliği, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Mayıs, 2012
Doçentlik, Doçentlik sınavı , Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Kasım, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2010
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Ocak, 2010
Atama, Öğretim Görevlisi bilim jürisi üyeliği, Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Y.O., Ekim, 2009
Doçentlik, Doçentlik sınavı , Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Ekim, 2006
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Kasım, 2005
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Kasım, 2005
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Kasım, 2005
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat, 2003
Tez Savunma, tez savunma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2001
Yarışma , Lise ve Dengi Okul Öğrencileri Arası Kompozisyon Yarışması, Türk Kadınlar Konseyi Derneği İzmir Şubesi, Ocak, 1999
Tez Savunma, Doktora tez jüri üyeliği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 1996
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüriliği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 1996
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Sağlam M., Topsümer F., "Dijital Oyunlar ve Öznel İyi Oluş İlişkisi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği", Humanities Sciences , vol.4, pp.239-250, 2019
Topsümer F., Sağlam M., ""İş Arama Sürecinde Sosyal Medya Araçlarının Kullanımı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Nitel Bir Araştırma"", Middle Black Sea Journal of Communication Studies , vol.4, pp.239-250, 2019
Göztaş A., Topsümer F., Karanfiloğlu M., Coşan Ö., "Professions Susceptible to Automation A Study on Automotive Sector Employees", EUROPEAN CENTER FOR SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH, vol.10, pp.534-544, 2018 (Link)
Kuşku Özdemir E., Güzeloğlu E.B., Topsümer F., "Tüketici Etnosentrizmi, Marka Kişiliği Algısı ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Beyaz Eşya Markalarına Yönelik Bir Uygulama", GLOBAL MEDIA JOURNAL, vol.8, pp.354-372, 2018
Göztaş A., Topsümer F., Karanfiloğlu M., Coşan Ö., "Self-Assessment of Companies in the Perspective of Industry 4.0 A Qualitative Research Study in Automotive Sector in Turkey", Uluslararası Türkbilim Dergisi, vol.8, pp.77-88, 2018
Yarkın D., Göztaş A., Topsümer F., Aygen N., Coşan Ö., "The Functions of Women Branches in Political Parties, in Terms of Social EntrepreneurshipActivities- A Case Study from Izmir-TURKEY", European Journal of Social Science Education and Research, vol.9, pp.75-79, 2017
Göztaş A., Yarkın D., Topsümer F., Aygen N., Coşan Ö., "The Effects of Networks on New Entrepreneur’s Internationalization, a Case Study fromIzmir-Turkey", European Journal of Multidiciplinary Studies, vol.4, pp.21-26, 2017
Kuşku E., Topsümer F., "GÜVENİLİR GIDA KONUSUNDA TÜKETİCİ FARKINDALIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN ROLÜ", EgeMia: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, ss.57-84, 2017
Kuşku Özdemir E., Topsümer F., Göztaş A., "YEŞİL AKLAMA KAMPANYALARI VE MEDYA GÜNDEMİNE YANSIMALARI: VOLKSWAGEN EMİSYON KRİZİNİN AMERİKAN BASININDA SUNUMU", Journal of International Scientific Researches, vol.2, pp.357-370, 2017 (Link)
Güzeloğlu E.B., Göztaş A., Topsümer F., ""Hopes and Fears While Waiting for a New Era The Young Communicators Perceptions about Big Data in Turkey"", Journal of Technologies in Knowledge Sharing, vol.11, pp.11-23, 2015
Maden D., Göztaş A., Topsümer F., "Effects of brand origin fashion consciousness and price quality perception on luxury consumption motivations an empirical analysis directed to Turkish consumers", Advances in Business--Related Scientific Research Journal, vol.1, pp.1-7, 2015
Maden D., Göztaş A., Topsümer F., "Effects of Service Standards Communication and Servant Leadership on Strategic Competence and Customer Orientation", Chinese Business Review, vol.13, pp.1-9, 2014
Baytekin E.P., Yıldız E., Silkü A., Babacan E., Yeniçeri Alemdar M., Güzeloğlu E.B., et al., "Üniversite Sanayi İşbirliği ve Sanayinin Üniversitelerden Beklentileri İzmir İş Dünyasının Ege Üniversitesi nden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası Türkbilim Dergisi, pp.119-151, 2012
Maden D., Köker N.E., Topsümer F., "THE IMAGE OF ISTANBUL AS A DESTINATION CENTER: AN EMPIRICAL RESEARCH"", GLOBAL MEDİA JOURNAL, vol.3, pp.106-129, 2012
Topsümer F., Aktaş E., Baytekin E.P., " Şehir ve Çocuk, Çocuk Dostu Şehir Girişiminin Şehir İmajına Katkısı ", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,, ss.5-20, 2009
Pira Göztaş A. , Topsümer F., "Halkla İlişkileri Sorgulamak", Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, cilt.3, ss.34-40, 2005 (Link)
Topsümer F., "Değişime Uyum sürecinde İç ve Dış Örgütsel İletişim Çabalarının Entegrasyonu Gerekliliği", Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , pp.247-252, 2005
Göztaş A., Topsümer F., "Public Relations Seeking an Ethical Equilibrium", Asia Pasific Public Relations Journal, vol.5, pp.144-172, 2004
Göztaş A., Topsümer F., Baytekin P., "Eğrisi ve Doğrusu ile Kısaca Küreselleşme", POLİS VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, ss.117-126, 2003
Göztaş Pira A., Topsümer F., "Örgütsel İletişim Açısından Değişim Mühendisliği", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2003/1, ss.87-102, 2003 (Link)
Topsümer F., Elden M., ""Reklam Etkinliğinin Ölçümlenmesinde Pre ve Post Testler" ", E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.9-19, 1998
Topsümer F., "Pazarlama İletişiminde Star Stratejisi", E. Ü. Düşünceler Dergisi, ss.15-29, 1997
Topsümer F., "Kişisel Satış ve Pazarlama İletişimindeki Rolü", E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.25-31, 1996
Topsümer F., "Pazarlama İletişimi Yoluyla Tutumların Etkilenmesinde Kaynak Özelliklerinin Rolü", E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.61-70, 1995
Topsümer F., "Pazarlama Araştırmalarında Güdülenme (motivasyon) Araştırmalarından Yararlanılması", E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.105-118, 1994
Topsümer F., "Barkod Uygulamasının Pazarlama İletişim Sistemindeki Yeri ve Önemi", E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.121-130, 1993
Topsümer F., "Türk Yazılı Basını'nda Bir Pazarlama Bileşeni Olarak Dağıtım ve Japon Model", E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.51-77, 1991
Topsümer F., "Kurum Kimliği Oluşturma Gereği", E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.79-84, 1991
Göksel A.B. , Topsümer F., "Türkiye'nin Dış Tanıtım Sorunları ve Öncelikleri", E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.7-15, 1990
Topsümer F., "Yazılı Basında Pazarlama Araştırmaları", E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.97-117, 1990
Topsümer F., "Açık Hava Reklamcılığı", E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.85-89, 1989
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yarkın D., Göztaş A., Topsümer F., Aygen N., Coşan Ö., "The Functions of Women Branches in Political Parties, in Terms of Social EntrepreneurshipActivities- A Case Study from Izmir-TURKEY", 11th International Conference on Social Sciences, Helsinki, FINLANDIYA, 20-21 Ocak 2017, pp.418-422
Göztaş A., Yarkın D., Topsümer F., Coşan Ö., Aygen N., "The Effects of Networks on New Entrepreneur’s Internationalization, a Case Study fromIzmir-Turkey", 11th International Conference on Social Sciences, Helsinki, FINLANDIYA, 20-21 Ocak 2017, pp.27-32
Kuşku Özdemir E., Topsümer F., Göztaş A., "Greenwashing Campaigns and The Reflections on Media Agenda: Presentation of Volkswagen Emission Crisis on American Press", 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD), İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.1-1
Göztaş A., Topsümer F., Sezgin H., "ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER", INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGMENT ECONOMY AND POLICY PROCEEDING, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, pp.23-40
Kuşku Özdemir E., Topsümer F., "GÜVENİLİR GIDA KONUSUNDA TÜKETİCİ FARKINDALIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN ROLÜ YAŞ SEBZE VE MEYVE ÜRÜNLERİNE YÖNELİK BIR ARAŞTIRMA", TÜRKAS, Tüm Ürün Kap ve Ambalajları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-6 Ekim 2016, ss.77-87
Topsümer F., Göztaş A., Sezgin H., "PAZARLAMA KARMASININ YÜKSELEN YILDIZI HALKLA İLİŞKİLER", INTERNATİONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY PROCEEDING, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, pp.1-5
Topsümer F., Babacan E., Ünsal B.S., "Destinasyon Markalaşması: Bir Literatür İncelemesi", Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 21-23 Kasım 2007, ss.23-32
Topsümer F., Göztaş A., " "Oyunlar Üzerinden Reklamcılık (Advergaming) ve Çocuklar"", II. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Nisan 2005, pp.71-73
Göztaş A., Topsümer F., Bir Ç., "Halkla İlişkiler Eğitiminin Kalitesinin Arttırılmasında Eğitimci-Uygulamacı-Öğrenci Rolleri ve İşbirliği Üzerine Bir Araştırma: Mevcut Durum ve Öneriler", 2 nd International Symposium Communication in the Millennium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars konferansı Communication in the Millennium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Mart 2004, pp.221-251
Göztaş A., Topsümer F., "Halkla İlişkiler ve Reklam Etiği Üzerine Düşünceler", İletişim ve Medya Çalışmaları Uluslararası Konferansı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Magosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 5-7 Mayıs 2004, pp.1-1
Topsümer F., Baytekin P., " "Aile İşletmelerinde Nepotizm ve İç Müşteri Üzerindeki Etkileri"", I. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-18 Nisan 2004, ss.424-430
Topsümer F., Bir Ç., "Tüketici Satın Alma Süreci ve Ambalajın Etkisi", III. Uluslararası Ambalaj Kongresi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası,, İZMİR, TÜRKIYE, 3-6 Aralık 2003, pp.1-5
Topsümer F., Kocabaş B., "Televizyon Reklamlarının Çocuk Sağlığı Üzerindeki Etkileri", I. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2003, pp.599-605
Topsümer F., "Kurum Kültürü ve Üç Boyutlu Kurumsal İletişim", II.Kalite Sempozyumu. 9 Eylül Üniversitesi, İZMİR, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2003, ss.144-148
Topsümer F., Baytekin P., " "Küreselleşme, Değişen Müşteri Profili ve Müşterilerin Üretim Sürecine Entegrasyonu"", III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-20 Nisan 2003, ss.615-620
Topsümer F., "Geleceği Hedefleyen Oyun ve Oyuncaklar", I. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2003, pp.265-269
Kitap ve Kitap Bölümleri
Göztaş A., Kuşku Özdemir E., Topsümer F., "The Role of International Student Mobility and Language Policies in the Process of Internationalization of Higher Education: The Case of Turkey", in: Policies and Sensitivity for the Internationalisation of Higher Education in Developing Nations, Fatoş Silman, Fahriye Atinay Aksal, Zehra Altinay Gazi, Eds., IGI GLOBAL, Hershey, pp.126-152, 2018
Topsümer F., Yıldırım A., "Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Kurumsal İtibar Oluşturma Üzerine", Geleceğin Akademisyenleri Medyaya Bakıyor, Eda BALKAŞ ERDOĞAN, Nesrin TAN AKBULUT, Ed., Eğitim Yayınevi, Konya, ss.185-205, 2018
Karabulut B., Topsümer F., "Reklamda Yaratıcılık ve Görsel Tasarım Olgusu", Medyayı Anlamak, Nesrin Tan Akbulut, Eda Balkaş Erdoğan, Mine Artu Mutlugün, Ed., Cirius Yayınları, ss.155-218, 2017
Doğan Ş., Topsümer F., "Bir Pazarlama İletişimi Unsuru Olarak Adil Ticaret (Fairtrade)", İLETİŞİMDE SERBEST YAZILAR, AYLİN GÖZTAŞ, Ed., LİTERATÜRK, KONYA, ss.589-618, 2016
Kuşku Özdemir E., Topsümer F., "Kurumsal İtibar Yaratma Sürecinde Yeşil Olgusu-Sosyal Sorumluluk mu?Yeşil Aklama mı? Volkswagen “Think Blue” Kampanyası", İLETİŞİMDE SERBEST YAZILAR, AYLİN GÖZTAŞ, Ed., LİTERATÜRK, KONYA, ss.235-244, 2016
Yarkın D., Topsümer F., "The Strategic Planning Process of Social Media Advertising, in the Context of Integrated marketing Communication", in: Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in Social Media Age, NURDAN ÖNCEL TAŞKIRAN, RECEP YILMAZ, Eds., IGI GLOBAL, 2015
Topsümer F., Yarkın D., "Social Media as an Advertisement Tool: Strategical Need of Being More Experiential", in: Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in Social Media Age, NURDAN ÖNCEL TAŞKIRAN, RECEP YILMAZ, Eds., IGI GLOBAL, 2015
Göztaş A., Topsümer F., Ed., "STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ", SEÇKİN YAYINCILIK, İSTANBUL, 2012
Babacan E., Topsümer F., Göztaş A., Ed., "STRATEJİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ", GAMA, İZMİR, 2011
Yeniçeri Alemdar M., Göztaş A., Topsümer F., "Küresel Pazarda Marka Yönetimi ve Halkla İlişkiler", Dönence Yayınları, İSTANBUL, 2005
Topsümer F., "Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar ve Reklam", Dönence Yayınları, İSTANBUL, 2005
Baytekin E.P., Topsümer F., Göksel A.B., "Sürdürülebilir Rekabette Müşteri İlişkileri Yönetimi", Dönence Yayınları, İSTANBUL, 2004
Topsümer F., " "Küresel Rekabette Halkla ilişkiler ile Pazarlama İletişimi Etkileşimi ve Şirketiniz Hakkında Olumlu Fikir Virüsler Yaymak"", Küresel Köyde Halkla İlişkiler Adına Neler Tartışılıyor? Edit kitap, A. GÖZTAŞ, Ed., İletişim Fakültesi Yayınları No:33 Ege Üniversitesi Basımevi, İZMİR, ss.97-104, 2004
Çelebi S. , Topsümer F., Elden M., "Marketing P.R.:Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler", Media Cat Yayınları, ANKARA, 1999
Topsümer F., Elden M., Başok N., "Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle", İletişim Yayınları, İSTANBUL, 1997
Göksel A.B., Topsümer F., Elden M., "Pazarlama İletişimi Açısından Halkla İlişkiler ve Reklam", Yayınevi Yayıncılık, İSTANBUL, 1997
Topsümer F., Elden M., "Reklamcılık: Kavramlar, Kararlar, Kurumlar", İletişim Yayınları, İSTANBUL, 1997
Topsümer F., Elden M., "Reklam ve Yaratıcı Strateji", Yayınevi Yayıncılık, İSTANBUL, 1997
Diğer Yayınlar
Topsümer F., Göztaş A., ""Oyun Postuna Bürünmüş Reklamlar ve Çocuklar", İçimdeki Çocuk Aylık Eğitim, İletişim Dergisi", Diger, ss.56-58, 2006
Topsümer F., Kocabaş B., ""Televizyon Reklamlarının Çocuk Sağlığı Üzerindeki Etkileri" YARIN, EGİAD Yayın Organı, Sayı:14", Diger, ss.92-93, 2006
Topsümer F., Kocabaş B., ""Televizyon Reklamlarının Çocuk Sağlığı Üzerindeki Etkileri", içimdeki Çocuk Aylık Eğitim, İletişim Dergisi,Sayı:15", Diger, ss.62-63, 2006
Topsümer F., ""Tüketici Satın Alma Süreci ve Ambalajın Etkisi" Bizim Market Dergisi", Diger, ss.1, 2005
Topsümer F., ""Pazarlama İletişiminde Bütünsel Kalite Yönetimi ve Hoshin Planlama", Bursa- KALDER Kalite Başarı Sempozyumu, 25-26 Nisan 2003, CD olarak yayınlandı", Diger, ss.1-5, 2003
Topsümer F., Baytekin P., ""Toplam Kalite Hedefinde Müşteri Memnuniyetinin Ölçümlenmesi" Bursa-KALDER Kalite Başarı Sempozyumu, 25-26 Nisan 2003,(CD olarak yayınlandı)", Diger, ss.1-5, 2003
Topsümer F., "Jeffrey L. Pope, "Image and Identıty Research", Practical Marketing Research, American Management Association AMACOM, N.Y.1993, pp:151-156'dan çeviri makale "İmaj-Kimlik Araştırmaları"E.Ü. Düşünceler Dergisi, Yıl:12 Sayı:12 Şubat 1999", Diger, ss.87-93, 1999
Topsümer F., ""Starlar Tozlu Arşivlerde de Parlamaya Devam Ediyor" Media Cat Reklam ve Halkla İlişkiler Dergisi", Diger, ss.31, 1997
Topsümer F., ""Yeşil Şirketler ve Yeşil Tüketiciler" Ekonomik Çözüm Gazetesi 17-23.07.1995", Diger, ss.1, 1995
Topsümer F., ""Kurum Kimliği Uzmanım Öyle Diyoo!" Ekonomik Çözüm Gazatesi, 31.07-06.08.1995", Diger, ss.1, 1995
Topsümer F., ""Japon Basını",E.Ü. Kalem Gazetesi, Sayı:27", Diger, ss.4 ve 13, 1992
Desteklenen Projeler
"Genç Topluluk Medyası Yapıcıları için Sosyal Girişimcilik (Social Entrepreneurship for Young Community Media Makers)", AB Destekli Diğer Projeler, 2887723, Araştırmacı, 2019
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Akademik Etik: Teori ve Uygulama, Degerlendirme Kurul Uyesi, 01.05.2019 - Devam Ediyor
Antalya Akev Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi (Journal of Media and Cultural Studies), Danisma Kurul Uyesi, 01.06.2018 - Devam Ediyor
Akademik Tarih Eğitim ve Kültür Dergisi. akademik-der.org, Degerlendirme Kurul Uyesi, 01.01.2018 - Devam Ediyor
JIA JOURNAL (IJIIA) International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi , Degerlendirme Kurul Uyesi, 14.04.2017 - Devam Ediyor
EgeMia: Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Degerlendirme Kurul Uyesi, 01.01.2017 - Devam Ediyor
Humanities Sciences, Degerlendirme Kurul Uyesi, 01.01.2017 - Devam Ediyor
International Refereed Journal of Humanities and Academic Sciences Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi UHBAB, Degerlendirme Kurul Uyesi, 01.01.2015 - Devam Ediyor
Orta Karadeniz İletişim Çalışmaları Dergisi (Middle Black Sea Journal of Communication Studies), Danisma Kurul Uyesi, 01.01.2015 - Devam Ediyor
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Kurgu Dergisi, Degerlendirme Kurul Uyesi, 01.01.2015 - Devam Ediyor
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Degerlendirme Kurul Uyesi, 01.01.2015 - Devam Ediyor
Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi ASOS (ASOS Journal:The Journal of Academic Social Science), Degerlendirme Kurul Uyesi, 01.01.2015 - Devam Ediyor
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi UHBAB, Degerlendirme Kurul Uyesi, 01.01.2015 - Devam Ediyor
Reklam Yaratıcıları Derneği ARA SIRA Dergisi, Degerlendirme Kurul Uyesi, 01.01.2014 - Devam Ediyor
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Degerlendirme Kurul Uyesi, 01.01.2014 - Devam Ediyor
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Degerlendirme Kurul Uyesi, 01.01.2011 - Devam Ediyor
Uluslararası Türk Bilim Dergisi, Degerlendirme Kurul Uyesi, 01.01.2011 - Devam Ediyor
Uluslararası Türk Bilim Dergisi, Editorler Kurulu Uyesi, 01.01.2011 - Devam Ediyor
Uluslararası Hakemli Tarih Okulu Dergisi-Journal of History School, Degerlendirme Kurul Uyesi, 01.01.2011 - Devam Ediyor
Uluslararası AJBM( African Journal of Busıness Management) Dregisi, Degerlendirme Kurul Uyesi, 01.01.2011 - Devam Ediyor
Uluslararası JASSS (Journal of Academic Socıal Science Studies) Dergisi, Degerlendirme Kurul Uyesi, 01.01.2011 - Devam Ediyor
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Degerlendirme Kurul Uyesi, 22.09.2010 - Devam Ediyor
Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi-Journal of Communication Studies, Degerlendirme Kurul Uyesi, 01.04.2007 - Devam Ediyor
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Dergisi, Degerlendirme Kurul Uyesi, 01.06.2005 - Devam Ediyor
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Degerlendirme Kurul Uyesi, 01.01.2004 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, , Uye, 26.02.2019 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü, "Kadın Eğitiminin Önemi ve Olgunlaşma Enstitülerinin Görünürlüğü"Konferans, İzmir, Mart 2019
11th International Conference on Social Sciences,Finlndiya Helsinki, " The Functions of Women Branches in Political Parties, in Terms of Social EntrepreneurshipActivities- A Case Study from Izmir-TURKEY" ve "The Effects of Networks on New Entrepreneur’s Internationalization, a Case Study fromIzmir-Turkey", (D.YARKIN, A. GÖZTAS, N.AYGEN, O. COSAN ile ortak) , Helsinki, Ocak 2017
2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD) Greenwashing Campaigns and The Reflections on Media Agenda: Presentation of Volkswagen Emission Crisis on American Press (E.KUSKU OZDEMİR, A.GOZTAS ile ortak), İstanbul, Nisan 2017
M.E.B. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen "Gelenekten Geleceğe Olgunlaşma Enstitüleri,"Konferansı, "Olgunlaşma Enstitülerini Görünür Kılmak, Tanıtım ve Pazarlama", Antalya, Aralık 2017
TÜRKAS, Tüm Ürün Kap ve Ambalajları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, "GÜVENİLİR GIDA KONUSUNDA TÜKETİCİ FARKINDALIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN ROLÜ YAŞ SEBZE VE MEYVE ÜRÜNLERİNE YÖNELİK BIR ARAŞTIRMA" (E.OZDEMİR ile ortak), İstanbul, Ekim 2016
INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGMENT ECONOMY AND POLICY, "ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER" ve "PAZARLAMA KARMASININ YÜKSELEN YILDIZI HALKLA İLİŞKİLER", (A. GOZTAS ve H. SEZGİN ile ortak), İstanbul, Kasım 2016
The Fourth International Conference on Technology, Knowledge and Society, “Internet as a Communication Tool for Political Parties: An Analysis of 2007 Turkey’s General Elections”, (N. E. Köker ve M. Yeniçeri ile ortak), Massachusetts, Ocak 2008
2nd International Conference on Destination Branding and Marketing: New Advances and Challenges for Practice, “Return on Destination Brand Investment: A Communicational Perspective, December (E. Babacan ve A. Taşçı ile ortak), Macau, Aralık 2007
Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu,"Destinasyon Markalaşması: Bir Literatür İncelemesi" İZMİR, TÜRKIYE ( E.BABACAN, B.S. ÜNSAL ile ortak), İzmir, Kasım 2007
II. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İSTANBUL, "Oyunlar Üzerinden Reklamcılık (Advergaming) ve Çocuklar"",(A.GOZTAS ile ortak), İstanbul, Nisan 2005
Marka Yönetimi Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, "Güçlü Bir Markanın Ardındaki Sinerji: Bütünleşik Pazarlama ve Marka İletişimi" (N. BAŞOK ile ortak), Gaziantep, Nisan 2005
Marka Yönetimi Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, "Bütünleşik Pazarlama ve Marka İletişiminde Ölçümleme Süreci" (N. Başok ile ortak), Gaziantep, Nisan 2005
I. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, "Aile İşletmelerinde Nepotizm ve İç Müşteri Üzerindeki Etkileri"",(E.P.BAYTEKİN ile ortak), İstanbul, Nisan 2004
2 nd International Symposium Communication in the Millennium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars konferansı Communication in the Millennium, "Halkla İlişkiler Eğitiminin Kalitesinin Arttırılmasında Eğitimci-Uygulamacı-Öğrenci Rolleri ve İşbirliği Üzerine Bir Araştırma: Mevcut Durum ve Öneriler" (A. GÖZTAŞ ve Ç.SOHODOL BİR ile ortak), İstanbul, Ocak 2004
III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi, "Küreselleşme, Değişen Müşteri Profili ve Müşterilerin Üretim Sürecine Entegrasyonu", İSTANBUL, TÜRKIYE (E.P.BAYTEKİN ile ortak), İstanbul, Nisan 2003
III. Uluslararası Ambalaj Kongresi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, "Tüketici Satın Alma Süreci ve Ambalajın Etkisi" İZMİR, TÜRKIYE (Ç.SOHODOL BİR ile ortak), İzmir, Aralık 2003
Innovation and Impact In Communication Conference, Public Relations Institute of Australia, "The New Facade of P.R. in Ever Changing Organizational Environment: Integrated Total Qualıty Business Communication,(A. PİRA GÖZTAŞ ile ortak), Hobart, Ekim 2003
12. Ulusal Kalite Kongresi: "Avrupa Birliği ve Dünya Liderliği", KALDER, "Pazarlama Yönetimi ve Pazarlama İletişim Yönetim Sistemlerinin Bütünleştirilmesi ve Kalite Yönetimi İlişkisi", İstanbul, Ekim 2003
I. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, "Televizyon Reklamlarının Çocuk Sağlığı Üzerindeki Etkileri" (B. KOCABAŞ ile ortak) ve "Geleceği Hedefleyen Oyun ve Oyuncaklar" İSTANBUL, TÜRKIYE, İstanbul, Ekim 2003
II.Kalite Sempozyumu. 9 Eylül Üniversitesi,"Kurum Kültürü ve Üç Boyutlu Kurumsal İletişim",İZMİR, TÜRKIYE, İzmir, Mayıs 2003
Bilimsel Hakemlikler
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2019
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2018
Eğitim Yayınevi, Kitap Hakemliği, Aralık 2018
Uluslararası Türk Bilim Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2018
Uluslararası Türkbilim Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
Uluslararası Akademik Tarih Eğitim ve Kültür Dergisi. akademik-der.org, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
Humanities Sciences, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Aralık 2017
Uluslararası Türkbilim Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Uluslararası Türkbilim Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
African Journal Of Business Management, Dergide Hakemlik, Ocak 2011
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2010
Etkinlik Organizasyonu
Sağlık ve İletişim Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mart 2018
Emre Aydemir'le Başarı Psikolojisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Subat 2017
"Kazakistan'da Radyo ve Televizyon Yayıncılığı"Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı (TKGV) Başkanı Naziya BİSSENOVA (RTÜK ile) , Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mart 2017
Uluslararası Pazarlama İletişimi Sempozyumu-MARCOM, Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, , TÜRKIYE, Mayıs 2009
İzmirli Olmak Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ocak 2009
Hayri Cem ile Medya Araştırmaları, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Kasım 2008
2. Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2008
Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ocak 2007
1. Uluslararası Duygusal Zeka Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2007
1. Uluslararası Duygusal Zeka Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2007
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
İzmir Olgunlaşma Enstitüsü 8 Mart Kadınlar Günü Konferansı, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2019
M.E.B. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen "Gelenekten Geleceğe Olgunlaşma Enstitüleri"Konferansı, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
İzmirli Olmak Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2009
1.Uluslararası Pazarlama İletişimi Sempozyumu MARCOM, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2009
1. Uluslararası Duygusal Zeka Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2007
EUROASIA AUTO 2005 Uluslararası Otomotiv-Oto Yedek Parça Ticari Araçlar ve Servis Ekipmanları İhtisas Fuarı ve Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2005
12. Ulusal Kalite Kongresi: "Avrupa Birliği ve Dünya Liderliği", KALDER, Moderatör, , TÜRKIYE, 2003
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 38
Web Of Science H İndeksi : 0
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 33
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 28
Ödüller ve Burslar
Topsümer F,"Goztas A.", "Maden D.", "BEST PAPER AWARD, Advances in Business Related Scientific Research Conference, Venice, Mart 2014
Topsümer F,E.Ü. İletişim Fakültesi öğrencilerinden oluşan IMC ajans üyeleri, "1.Üniversitelerarası Reklam Yarişması. 1997-98 "Reklamın Reklamı" Türkiye 2.si IMC Ajans'ın Danışmanlığı, IAA (International Advertising Association) Uluslararası Reklamcılık Derneği, Ocak 1998
Katalog Bilgileri
Temel Eserler
Göztaş A., Kuşku Özdemir E., Topsümer F., "The Role of International Student Mobility and Language Policies in the Process of Internationalization of Higher Education: The Case of Turkey", in: Policies and Sensitivity for the Internationalisation of Higher Education in Developing Nations, Fatoş Silman, Fahriye Atinay Aksal, Zehra Altinay Gazi, Eds., IGI GLOBAL, Hershey, pp.126-152, 2018
Yarkin D., Topsümer F., "The Strategic Planning Process of Social Media Advertising, in the Context of Integrated marketing Communication", in: Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in Social Media Age, NURDAN ÖNCEL TAŞKIRAN, RECEP YILMAZ, Eds., IGI GLOBAL, 2015
Topsümer F., Elden M., "Reklamcılık: Kavramlar, Kararlar, Kurumlar", İletişim Yayınları, İSTANBUL, 1997
Topsümer F., Elden M., Başok N., "Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle", İletişim Yayınları, İSTANBUL, 1997
Çelebi S. , Topsümer F., Elden M., "Marketing P.R.:Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler", Media Cat Yayınları, ANKARA, 1999
Biyografi
Biography (EN) :Füsun Topsümer had her bachelor degree from Marmara University, Faculty of Economics and Administrative Sciences in 1985, and she graduated from Marmara University, Institute of Social Sciences with a dissertation on “Billboards in Outdoor Advertising”. She has a Ph.D. from Ege University in the field of Journalism. Professor Topsümer has numerous original research articles, conference proceedings, books and book chapters. She started her academic career as a Research Assistant in 1988 and became a full professor in 2005. Currently, she is the head of the Research Methods Department, at Ege University Faculty of Communication.
Dokumanlar
Tarih D. Türü Döküman Tanımı / Adı İndir
13/12/2018 07:12 Diğer dönem projesi hazırlama kılavuzu(2)
13/12/2018 07:12 Diğer dönem projesi hazırlama kılavuzu (!)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi