Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kuşku Özdemir E., Güzeloğlu E.B., Topsümer F., "Tüketici Etnosentrizmi, Marka Kişiliği Algısı ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Beyaz Eşya Markalarına Yönelik Bir Uygulama", GLOBAL MEDIA JOURNAL, vol.8, pp.354-372, 2018
Göztaş A., Topsümer F., Karanfiloğlu M., Coşan Ö., "Professions Susceptible to Automation A Study on Automotive Sector Employees", EUROPEAN CENTER FOR SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH, vol.10, pp.534-544, 2018 (Link)
Yarkın D., Göztaş A., Topsümer F., Aygen N., Coşan Ö., "The Functions of Women Branches in Political Parties, in Terms of Social EntrepreneurshipActivities- A Case Study from Izmir-TURKEY", European Journal of Social Science Education and Research, vol.9, pp.75-79, 2017
Kuşku Özdemir E., Topsümer F., Göztaş A., "YEŞİL AKLAMA KAMPANYALARI VE MEDYA GÜNDEMİNE YANSIMALARI: VOLKSWAGEN EMİSYON KRİZİNİN AMERİKAN BASININDA SUNUMU", Journal of International Scientific Researches, vol.2, pp.357-370, 2017 (Link)
Göztaş A., Yarkın D., Topsümer F., Aygen N., Coşan Ö., "The Effects of Networks on New Entrepreneur’s Internationalization, a Case Study fromIzmir-Turkey", European Journal of Multidiciplinary Studies, vol.4, pp.21-26, 2017
Kuşku E., Topsümer F., "GÜVENİLİR GIDA KONUSUNDA TÜKETİCİ FARKINDALIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN ROLÜ", EgeMia: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, ss.57-84, 2017
Maden D., Göztaş A., Topsümer F., "Effects of brand origin fashion consciousness and price quality perception on luxury consumption motivations an empirical analysis directed to Turkish consumers", Advances in Business--Related Scientific Research Journa, 2015
Maden D., Göztaş A., Topsümer F., "Effects of Service Standards Communication and Servant Leadership on Strategic Competence and Customer Orientation", Chinese Business Review, vol.13, pp.1-9, 2014
Maden D., Köker N.E., Topsümer F., "The Image of Istanbul as a Destination Center An Empirical Research", GLOBAL MEDİA JOURNAL, vol.3, pp.1-24, 2012
Baytekin E.P., Yıldız E., Silkü A., Babacan E., Yeniçeri Alemdar M., Güzeloğlu E.B., et al., "Üniversite Sanayi İşbirliği ve Sanayinin Üniversitelerden Beklentileri İzmir İş Dünyasının Ege Üniversitesi nden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası Türkbilim Dergisi, 2012
Topsümer F., Aktaş E., Baytekin E.P., "Topsümer, F., Babacan E., Baytekin E. P.(2009), ” Şehir ve Çocuk, Çocuk Dostu Şehir Girişiminin Şehir İmajına Katkısı”, İletişim Fakültesi Dergisi, S.35, 5-20.", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,, ss.5-20, 2009
Topsümer F., "Değişime Uyum sürecinde İç ve Dış Örgütsel İletişim Çabalarının Entegrasyonu Gerekliliği", Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.247-252, 2005
Göztaş A., Topsümer F., "Public Relations Seeking an Ethical Equilibrium", Asia Pasific Public Relations Journal, vol.5, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Göztaş A., Yarkın D., Topsümer F., Coşan Ö., Aygen N., "The Effects of Networks on New Entrepreneur’s Internationalization, a Case Study fromIzmir-Turkey", 11th International Conference on Social Sciences, Helsinki, FINLANDIYA, , pp.27-32
Yarkın D., Göztaş A., Topsümer F., Aygen N., Coşan Ö., "The Functions of Women Branches in Political Parties, in Terms of Social EntrepreneurshipActivities- A Case Study from Izmir-TURKEY", 11th International Conference on Social Sciences, Helsinki, FINLANDIYA, , pp.418-422
Kuşku Özdemir E., Topsümer F., Göztaş A., "Greenwashing Campaigns and The Reflections on Media Agenda: Presentation of Volkswagen Emission Crisis on American Press", 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD), İstanbul, TÜRKIYE,
Kuşku Özdemir E., Topsümer F., Göztaş A., "Greenwashing Campaigns and The Reflections on Media Agenda: Presentation of Volkswagen Emission Crisis on American Press", 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, ,
Topsümer F., Göztaş A., Sezgin H., "PAZARLAMA KARMASININ YÜKSELEN YILDIZI HALKLA İLİŞKİLER", INTERNATİONAL CONGRESS OF MANAGMENT ECONOMY AND POLICY PRECEEDING, ,
Göztaş A., Topsümer F., Sezgin H., "ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER", INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGMENT ECONOMY AND POLICY PROCEEDING, ,
Kuşku Özdemir E., Topsümer F., "GÜVENİLİR GIDA KONUSUNDA TÜKETİCİ FARKINDALIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN ROLÜ YAŞ SEBZE VE MEYVE ÜRÜNLERİNE YÖNELİK BIR ARAŞTIRMA", TÜRKAS, Tüm Ürün Kap ve Ambalajları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, , ss.77-87
Aktaş E., Topsümer F., Uysal B.S., "Destinasyon Markalaşması Bir Literatür İncelemesi", Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, İZmir, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Göztaş A., Kuşku Özdemir E., Topsümer F., "The Role of International Student Mobility and Language Policies in the Process of Internationalization of Higher Education: The Case of Turkey", in: Policies and Sensitivity for the Internationalisation of Higher Education in Developing Nations, Fatoş Silman, Fahriye Atinay Aksal, Zehra Altinay Gazi, Eds., IGI GLOBAL, 2018
Topsümer F., Elden M., Başok N., "Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle", İletişim Yayınları, İstanbul, 2018
Karabulut B., Topsümer F., "Reklamda Yaratıcılık ve Görsel Tasarım Olgusu", Medyayı Anlamak, Nesrin Tan Akbulut, Eda Balkaş Erdoğan, Mine Artu Mutlugün, Ed., Cirius Yayınları, ss.155-218, 2017
Doğan Ş., Topsümer F., "Bir Pazarlama İletişimi Unsuru Olarak Adil Ticaret (Fairtrade)", İLETİŞİMDE SERBEST YAZILAR, AYLİN GÖZTAŞ, Ed., LİTERATÜRK, KONYA, ss.589-618, 2016
Elden M., Topsümer F., "ReklamcılıkKavramlar, Kararlar, Kurumlar", İletişim Yayınları, İSTANBUL, 2016
Kuşku Özdemir E., Topsümer F., "Kurumsal İtibar Yaratma Sürecinde Yeşil Olgusu-Sosyal Sorumluluk mu?Yeşil Aklama mı? Volkswagen “Think Blue” Kampanyası", İLETİŞİMDE SERBEST YAZILAR, AYLİN GÖZTAŞ, Ed., LİTERATÜRK, KONYA, ss.235-244, 2016
Yarkın D., Topsümer F., "The Strategic Planning Process of Social Media Advertising, in the Context of Integrated marketing Communication", in: Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in Social Media Age, NURDAN ÖNCEL TAŞKIRAN, RECEP YILMAZ, Eds., IGI GLOBAL, 2015
Topsümer F., Yarkın D., "Social Media as an Advertisement Tool: Strategical Need of Being More Experiential", in: Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in Social Media Age, NURDAN ÖNCEL TAŞKIRAN, RECEP YILMAZ, Eds., IGI GLOBAL, 2015
Göztaş A., Topsümer F., "STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ", SEÇKİN YAYINCILIK, 2012
Topsümer F., Göztaş A., "STRATEJİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ", GAMA, 2011
Topsümer F., "Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar ve Reklam", Dönence Yayınları, 2005
Yeniçeri Alemdar M., Göztaş A., Topsümer F., "Küresel Pazarda Marka Yönetimi ve Halkla İlişkiler", Dönence Yayınları, 2005
Baytekin E.P., Topsümer F., Göksel A.B., "Sürdürülebilir Rekabette Müşteri İlişkileri Yönetimi", Dönence Yayınları, 2004
Topsümer F., Elden M., Çelebi S., "Marketing P R", MediaCat Yayınları, 1999
Topsümer F., Elden M., Başok N., "Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle", İletişim Yayınları, İSTANBUL, 1999
Göksel A.B., Topsümer F., Elden M., "Pazarlama İletişimi Açısından Halkla İlişkiler ve Reklam", Yayınevi Yayıncılık, 1997
Topsümer F., Elden M., "Reklamcılık Kavramlar Kararlar Kurumlar", İletişim Yayınları, İSTANBUL, 1997
Topsümer F., Elden M., "Reklam ve Yaratıcı Strateji", Yayınevi Yayıncılık, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi