Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sağlam M., Topsümer F., "Dijital Oyunlar ve Öznel İyi Oluş İlişkisi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği", Humanities Sciences , vol.4, pp.239-250, 2019
Topsümer F., Sağlam M., ""İş Arama Sürecinde Sosyal Medya Araçlarının Kullanımı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Nitel Bir Araştırma"", Middle Black Sea Journal of Communication Studies , vol.4, pp.239-250, 2019
Göztaş A., Topsümer F., Karanfiloğlu M., Coşan Ö., "Professions Susceptible to Automation A Study on Automotive Sector Employees", EUROPEAN CENTER FOR SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH, vol.10, pp.534-544, 2018 (Link)
Kuşku Özdemir E., Güzeloğlu E.B., Topsümer F., "Tüketici Etnosentrizmi, Marka Kişiliği Algısı ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Beyaz Eşya Markalarına Yönelik Bir Uygulama", GLOBAL MEDIA JOURNAL, vol.8, pp.354-372, 2018
Göztaş A., Topsümer F., Karanfiloğlu M., Coşan Ö., "Self-Assessment of Companies in the Perspective of Industry 4.0 A Qualitative Research Study in Automotive Sector in Turkey", Uluslararası Türkbilim Dergisi, vol.8, pp.77-88, 2018
Yarkın D., Göztaş A., Topsümer F., Aygen N., Coşan Ö., "The Functions of Women Branches in Political Parties, in Terms of Social EntrepreneurshipActivities- A Case Study from Izmir-TURKEY", European Journal of Social Science Education and Research, vol.9, pp.75-79, 2017
Göztaş A., Yarkın D., Topsümer F., Aygen N., Coşan Ö., "The Effects of Networks on New Entrepreneur’s Internationalization, a Case Study fromIzmir-Turkey", European Journal of Multidiciplinary Studies, vol.4, pp.21-26, 2017
Kuşku E., Topsümer F., "GÜVENİLİR GIDA KONUSUNDA TÜKETİCİ FARKINDALIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN ROLÜ", EgeMia: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, ss.57-84, 2017
Kuşku Özdemir E., Topsümer F., Göztaş A., "YEŞİL AKLAMA KAMPANYALARI VE MEDYA GÜNDEMİNE YANSIMALARI: VOLKSWAGEN EMİSYON KRİZİNİN AMERİKAN BASININDA SUNUMU", Journal of International Scientific Researches, vol.2, pp.357-370, 2017 (Link)
Güzeloğlu E.B., Göztaş A., Topsümer F., ""Hopes and Fears While Waiting for a New Era The Young Communicators Perceptions about Big Data in Turkey"", Journal of Technologies in Knowledge Sharing, vol.11, pp.11-23, 2015
Maden D., Göztaş A., Topsümer F., "Effects of brand origin fashion consciousness and price quality perception on luxury consumption motivations an empirical analysis directed to Turkish consumers", Advances in Business--Related Scientific Research Journal, vol.1, pp.1-7, 2015
Maden D., Göztaş A., Topsümer F., "Effects of Service Standards Communication and Servant Leadership on Strategic Competence and Customer Orientation", Chinese Business Review, vol.13, pp.1-9, 2014
Baytekin E.P., Yıldız E., Silkü A., Babacan E., Yeniçeri Alemdar M., Güzeloğlu E.B., et al., "Üniversite Sanayi İşbirliği ve Sanayinin Üniversitelerden Beklentileri İzmir İş Dünyasının Ege Üniversitesi nden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası Türkbilim Dergisi, pp.119-151, 2012
Maden D., Köker N.E., Topsümer F., "THE IMAGE OF ISTANBUL AS A DESTINATION CENTER: AN EMPIRICAL RESEARCH"", GLOBAL MEDİA JOURNAL, vol.3, pp.106-129, 2012
Topsümer F., Aktaş E., Baytekin E.P., " Şehir ve Çocuk, Çocuk Dostu Şehir Girişiminin Şehir İmajına Katkısı ", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,, ss.5-20, 2009
Pira Göztaş A. , Topsümer F., "Halkla İlişkileri Sorgulamak", Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, cilt.3, ss.34-40, 2005 (Link)
Topsümer F., "Değişime Uyum sürecinde İç ve Dış Örgütsel İletişim Çabalarının Entegrasyonu Gerekliliği", Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , pp.247-252, 2005
Göztaş A., Topsümer F., "Public Relations Seeking an Ethical Equilibrium", Asia Pasific Public Relations Journal, vol.5, pp.144-172, 2004
Göztaş A., Topsümer F., Baytekin P., "Eğrisi ve Doğrusu ile Kısaca Küreselleşme", POLİS VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, ss.117-126, 2003
Göztaş Pira A., Topsümer F., "Örgütsel İletişim Açısından Değişim Mühendisliği", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2003/1, ss.87-102, 2003 (Link)
Topsümer F., Elden M., ""Reklam Etkinliğinin Ölçümlenmesinde Pre ve Post Testler" ", E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.9-19, 1998
Topsümer F., "Pazarlama İletişiminde Star Stratejisi", E. Ü. Düşünceler Dergisi, ss.15-29, 1997
Topsümer F., "Kişisel Satış ve Pazarlama İletişimindeki Rolü", E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.25-31, 1996
Topsümer F., "Pazarlama İletişimi Yoluyla Tutumların Etkilenmesinde Kaynak Özelliklerinin Rolü", E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.61-70, 1995
Topsümer F., "Pazarlama Araştırmalarında Güdülenme (motivasyon) Araştırmalarından Yararlanılması", E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.105-118, 1994
Topsümer F., "Barkod Uygulamasının Pazarlama İletişim Sistemindeki Yeri ve Önemi", E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.121-130, 1993
Topsümer F., "Türk Yazılı Basını'nda Bir Pazarlama Bileşeni Olarak Dağıtım ve Japon Model", E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.51-77, 1991
Topsümer F., "Kurum Kimliği Oluşturma Gereği", E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.79-84, 1991
Göksel A.B. , Topsümer F., "Türkiye'nin Dış Tanıtım Sorunları ve Öncelikleri", E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.7-15, 1990
Topsümer F., "Yazılı Basında Pazarlama Araştırmaları", E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.97-117, 1990
Topsümer F., "Açık Hava Reklamcılığı", E.Ü. Düşünceler Dergisi, ss.85-89, 1989
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yarkın D., Göztaş A., Topsümer F., Aygen N., Coşan Ö., "The Functions of Women Branches in Political Parties, in Terms of Social EntrepreneurshipActivities- A Case Study from Izmir-TURKEY", 11th International Conference on Social Sciences, Helsinki, FINLANDIYA, 20-21 Ocak 2017, pp.418-422
Göztaş A., Yarkın D., Topsümer F., Coşan Ö., Aygen N., "The Effects of Networks on New Entrepreneur’s Internationalization, a Case Study fromIzmir-Turkey", 11th International Conference on Social Sciences, Helsinki, FINLANDIYA, 20-21 Ocak 2017, pp.27-32
Kuşku Özdemir E., Topsümer F., Göztaş A., "Greenwashing Campaigns and The Reflections on Media Agenda: Presentation of Volkswagen Emission Crisis on American Press", 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD), İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.1-1
Göztaş A., Topsümer F., Sezgin H., "ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER", INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGMENT ECONOMY AND POLICY PROCEEDING, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, pp.23-40
Kuşku Özdemir E., Topsümer F., "GÜVENİLİR GIDA KONUSUNDA TÜKETİCİ FARKINDALIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN ROLÜ YAŞ SEBZE VE MEYVE ÜRÜNLERİNE YÖNELİK BIR ARAŞTIRMA", TÜRKAS, Tüm Ürün Kap ve Ambalajları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-6 Ekim 2016, ss.77-87
Topsümer F., Göztaş A., Sezgin H., "PAZARLAMA KARMASININ YÜKSELEN YILDIZI HALKLA İLİŞKİLER", INTERNATİONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY PROCEEDING, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, pp.1-5
Topsümer F., Babacan E., Ünsal B.S., "Destinasyon Markalaşması: Bir Literatür İncelemesi", Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 21-23 Kasım 2007, ss.23-32
Topsümer F., Göztaş A., " "Oyunlar Üzerinden Reklamcılık (Advergaming) ve Çocuklar"", II. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Nisan 2005, pp.71-73
Göztaş A., Topsümer F., Bir Ç., "Halkla İlişkiler Eğitiminin Kalitesinin Arttırılmasında Eğitimci-Uygulamacı-Öğrenci Rolleri ve İşbirliği Üzerine Bir Araştırma: Mevcut Durum ve Öneriler", 2 nd International Symposium Communication in the Millennium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars konferansı Communication in the Millennium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Mart 2004, pp.221-251
Göztaş A., Topsümer F., "Halkla İlişkiler ve Reklam Etiği Üzerine Düşünceler", İletişim ve Medya Çalışmaları Uluslararası Konferansı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Magosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 5-7 Mayıs 2004, pp.1-1
Topsümer F., Baytekin P., " "Aile İşletmelerinde Nepotizm ve İç Müşteri Üzerindeki Etkileri"", I. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-18 Nisan 2004, ss.424-430
Topsümer F., Bir Ç., "Tüketici Satın Alma Süreci ve Ambalajın Etkisi", III. Uluslararası Ambalaj Kongresi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası,, İZMİR, TÜRKIYE, 3-6 Aralık 2003, pp.1-5
Topsümer F., Kocabaş B., "Televizyon Reklamlarının Çocuk Sağlığı Üzerindeki Etkileri", I. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2003, pp.599-605
Topsümer F., "Kurum Kültürü ve Üç Boyutlu Kurumsal İletişim", II.Kalite Sempozyumu. 9 Eylül Üniversitesi, İZMİR, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2003, ss.144-148
Topsümer F., Baytekin P., " "Küreselleşme, Değişen Müşteri Profili ve Müşterilerin Üretim Sürecine Entegrasyonu"", III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-20 Nisan 2003, ss.615-620
Topsümer F., "Geleceği Hedefleyen Oyun ve Oyuncaklar", I. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2003, pp.265-269
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Göztaş A., Kuşku Özdemir E., Topsümer F., "The Role of International Student Mobility and Language Policies in the Process of Internationalization of Higher Education: The Case of Turkey", in: Policies and Sensitivity for the Internationalisation of Higher Education in Developing Nations, Fatoş Silman, Fahriye Atinay Aksal, Zehra Altinay Gazi, Eds., IGI GLOBAL, Hershey, pp.126-152, 2018
Topsümer F., Yıldırım A., "Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Kurumsal İtibar Oluşturma Üzerine", Geleceğin Akademisyenleri Medyaya Bakıyor, Eda BALKAŞ ERDOĞAN, Nesrin TAN AKBULUT, Ed., Eğitim Yayınevi, Konya, ss.185-205, 2018
Karabulut B., Topsümer F., "Reklamda Yaratıcılık ve Görsel Tasarım Olgusu", Medyayı Anlamak, Nesrin Tan Akbulut, Eda Balkaş Erdoğan, Mine Artu Mutlugün, Ed., Cirius Yayınları, ss.155-218, 2017
Doğan Ş., Topsümer F., "Bir Pazarlama İletişimi Unsuru Olarak Adil Ticaret (Fairtrade)", İLETİŞİMDE SERBEST YAZILAR, AYLİN GÖZTAŞ, Ed., LİTERATÜRK, KONYA, ss.589-618, 2016
Kuşku Özdemir E., Topsümer F., "Kurumsal İtibar Yaratma Sürecinde Yeşil Olgusu-Sosyal Sorumluluk mu?Yeşil Aklama mı? Volkswagen “Think Blue” Kampanyası", İLETİŞİMDE SERBEST YAZILAR, AYLİN GÖZTAŞ, Ed., LİTERATÜRK, KONYA, ss.235-244, 2016
Yarkın D., Topsümer F., "The Strategic Planning Process of Social Media Advertising, in the Context of Integrated marketing Communication", in: Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in Social Media Age, NURDAN ÖNCEL TAŞKIRAN, RECEP YILMAZ, Eds., IGI GLOBAL, 2015
Topsümer F., Yarkın D., "Social Media as an Advertisement Tool: Strategical Need of Being More Experiential", in: Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in Social Media Age, NURDAN ÖNCEL TAŞKIRAN, RECEP YILMAZ, Eds., IGI GLOBAL, 2015
Göztaş A., Topsümer F., Ed., "STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ", SEÇKİN YAYINCILIK, İSTANBUL, 2012
Babacan E., Topsümer F., Göztaş A., Ed., "STRATEJİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ", GAMA, İZMİR, 2011
Yeniçeri Alemdar M., Göztaş A., Topsümer F., "Küresel Pazarda Marka Yönetimi ve Halkla İlişkiler", Dönence Yayınları, İSTANBUL, 2005
Topsümer F., "Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar ve Reklam", Dönence Yayınları, İSTANBUL, 2005
Baytekin E.P., Topsümer F., Göksel A.B., "Sürdürülebilir Rekabette Müşteri İlişkileri Yönetimi", Dönence Yayınları, İSTANBUL, 2004
Topsümer F., " "Küresel Rekabette Halkla ilişkiler ile Pazarlama İletişimi Etkileşimi ve Şirketiniz Hakkında Olumlu Fikir Virüsler Yaymak"", Küresel Köyde Halkla İlişkiler Adına Neler Tartışılıyor? Edit kitap, A. GÖZTAŞ, Ed., İletişim Fakültesi Yayınları No:33 Ege Üniversitesi Basımevi, İZMİR, ss.97-104, 2004
Çelebi S. , Topsümer F., Elden M., "Marketing P.R.:Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler", Media Cat Yayınları, ANKARA, 1999
Topsümer F., Elden M., Başok N., "Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle", İletişim Yayınları, İSTANBUL, 1997
Göksel A.B., Topsümer F., Elden M., "Pazarlama İletişimi Açısından Halkla İlişkiler ve Reklam", Yayınevi Yayıncılık, İSTANBUL, 1997
Topsümer F., Elden M., "Reklamcılık: Kavramlar, Kararlar, Kurumlar", İletişim Yayınları, İSTANBUL, 1997
Topsümer F., Elden M., "Reklam ve Yaratıcı Strateji", Yayınevi Yayıncılık, İSTANBUL, 1997
DİĞER YAYINLAR
Topsümer F., Göztaş A., ""Oyun Postuna Bürünmüş Reklamlar ve Çocuklar", İçimdeki Çocuk Aylık Eğitim, İletişim Dergisi", Diger, ss.56-58, 2006
Topsümer F., Kocabaş B., ""Televizyon Reklamlarının Çocuk Sağlığı Üzerindeki Etkileri" YARIN, EGİAD Yayın Organı, Sayı:14", Diger, ss.92-93, 2006
Topsümer F., Kocabaş B., ""Televizyon Reklamlarının Çocuk Sağlığı Üzerindeki Etkileri", içimdeki Çocuk Aylık Eğitim, İletişim Dergisi,Sayı:15", Diger, ss.62-63, 2006
Topsümer F., ""Tüketici Satın Alma Süreci ve Ambalajın Etkisi" Bizim Market Dergisi", Diger, ss.1, 2005
Topsümer F., ""Pazarlama İletişiminde Bütünsel Kalite Yönetimi ve Hoshin Planlama", Bursa- KALDER Kalite Başarı Sempozyumu, 25-26 Nisan 2003, CD olarak yayınlandı", Diger, ss.1-5, 2003
Topsümer F., Baytekin P., ""Toplam Kalite Hedefinde Müşteri Memnuniyetinin Ölçümlenmesi" Bursa-KALDER Kalite Başarı Sempozyumu, 25-26 Nisan 2003,(CD olarak yayınlandı)", Diger, ss.1-5, 2003
Topsümer F., "Jeffrey L. Pope, "Image and Identıty Research", Practical Marketing Research, American Management Association AMACOM, N.Y.1993, pp:151-156'dan çeviri makale "İmaj-Kimlik Araştırmaları"E.Ü. Düşünceler Dergisi, Yıl:12 Sayı:12 Şubat 1999", Diger, ss.87-93, 1999
Topsümer F., ""Starlar Tozlu Arşivlerde de Parlamaya Devam Ediyor" Media Cat Reklam ve Halkla İlişkiler Dergisi", Diger, ss.31, 1997
Topsümer F., ""Yeşil Şirketler ve Yeşil Tüketiciler" Ekonomik Çözüm Gazetesi 17-23.07.1995", Diger, ss.1, 1995
Topsümer F., ""Kurum Kimliği Uzmanım Öyle Diyoo!" Ekonomik Çözüm Gazatesi, 31.07-06.08.1995", Diger, ss.1, 1995
Topsümer F., ""Japon Basını",E.Ü. Kalem Gazetesi, Sayı:27", Diger, ss.4 ve 13, 1992
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi