Araştırma Alanları

  • Tarımsal Bilimler

  • Ziraat

  • Bitki Koruma

  • Entomoloji

  • Uygulamalı Entomoloji

  • Nematoloji