Education Information

Doctorate, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Turkey 1993 - 1998
Post Graduate, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Turkey 1988 - 1991
Under Graduate, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Turkey 1984 - 1988

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Doctorate, Aydın İli'nin yazlık sebze yetiştirilen önemli bölgelerinde blunan kokunematodları (meloidogyne spp.)'nın tanımları ve ekonomik önemleri üzerinde araştırmalar, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 1998
Post Graduate, Manyas çevresinde şeker pancarlarında bulunan böcek türleri ve önemlilerinin populasyon yoğunlukları üzerinde incelemeler, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 1991

Research Areas

Agricultural Sciences, Agriculture, Plant Protection, Entomology, Applied Entomology, Nematology

Academic Titles / Tasks

Professor, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2016 - Continues
Associate Professor, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2011 - 2016
Assistant Professor, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2004 - 2011
Assistant Professor, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2000 - 2004
Lecturer PhD, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 1998 - 2000
Lecturer, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 1997 - 1998
Research Assistant, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 1994 - 1997
Research Assistant, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 1989 - 1994

Professional Experience

Head of Department, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2012 - Continues
Deputy Head of Department, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2015 - 2018
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2013 - 2016
University Executive Board Member, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2013 - 2016
BAP Coordinator, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2003 - 2004

Advising Theses

KAŞKAVALCI G., Türkiye'de kullanılan şeftali ve nektarin anaçlarının kök-ur nematodu türlerine (Meloidogyne spp.) tepkileri ile dayanıklılık genlerinin moleküler işaretleyicilerle belirlenmesi, Doctorate, M.YAĞCI(Student), 2017
KAŞKAVALCI G., Aydın İlinde Turunçgil Alanlarında Turunçgil Nematodu (Tylenchulus semipenetrans (Cobb, 1913) (Tylenchida: Tylenchulidae))’nun Yayılışı ve Yoğunluklarının Saptanması, Post Graduate, M.ALPER(Student), 2016
KAŞKAVALCI G., Bazı entomopatojen nematodların Tuta absoluta (Meyrick 1917) (Lep: Gelechiidae)'ya karşı etkilerinin laboratuvar koşullarında belirlenmesi, Post Graduate, S.TÜRKÖZ(Student), 2015
KAŞKAVALCI G., İzmir ili satsuma mandarin yetiştirilen alanlarda turunçgil nematodu [Tylenchulus semipenetrans (Cobb, 1913) (Tylenchida:Tylenchulidae)]'nun yayılışı ve yoğunluklarının saptanması, Post Graduate, E.EMRE(Student), 2014
KAŞKAVALCI G., İzmir ve Manisa illerinde bağ alanlarında ekonomik öneme sahip bitki paraziti nematodların morfolojik ve moleküler yöntemlerle tanılanması, Post Graduate, İ.MISTANOĞLU(Student), 2013
KAŞKAVALCI G., Ödemiş ve kiraz (İzmir) ilçelerinde turşuluk hıyar (Cucumis sativus L.) üretim alanlarında kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)'nın durumu, Post Graduate, E.CAFARLI(Student), 2013
KAŞKAVALCI G., Organik domates yetiştiriciliğinde kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)'na karşı bazı organik ve mikrobiyal gübrelerin etkinliklerinin belirlenmesi, Post Graduate, A.PEÇEN(Student), 2013
KAŞKAVALCI G., Organik domates yetiştiriciliğinde kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)'na karşı savaşta solarizasyon ile diğer bazı uygulamaların birlikte kullanım olanakları, Post Graduate, H.DURAN(Student), 2010
KAŞKAVALCI G., Ege bölgesi patates üretim alanlarında bulunan önemli bitki paraziti nematodların belirlenmesi ve bitki gelişimine etkileri, Doctorate, E.ULUTAŞ(Student), 2010
KAŞKAVALCI G., Organik domates yetiştiriciliğinde kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)'na karşı savaş yöntemleri üzerine araştırmalar, Post Graduate, O.DURA(Student), 2008
KAŞKAVALCI G., Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp. )'na karşı savaşta bazı farklı bitki kısımlarının etkileri üzerine araştırmalar, Post Graduate, A.HATİPOĞLU(Student), 2007
KAŞKAVALCI G., Bazı Sanayi Domatesi Çeşitlerinin Kök-ur Nematodları (Meloidogyne spp.)’na Dayanıklılıklarının Araştırılması, Post Graduate, F.KAYA(Student), 2006

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Expert Reports

Supported Projects

KAŞKAVALCI G., Project Supported by Other Official Institutions, Örtüaltı Hıyar Yetiştiriciliğinde Kök-ur Nematodları (Meloidogyne spp. Goeldi)’na Karşı Brassicaceae Familyasına Bağlı Bazı Bitkilerle Biyofumigasyonun Etkisi, 2014 - 2016
KAŞKAVALCI G., Project Supported by Higher Education Institutions, BAZI ENTOMOPATOJEN NEMATODLARIN TUTA ABSOLUTA (MEYRİC 1917) (LEP:GELECHİDAE) YA KARŞI ETKİLERİNİN LABORATUAR KOŞULLARINDA BELİRLENMESİ, 2011 - 2015
KAŞKAVALCI G., Project Supported by Higher Education Institutions, İZMİR VE MANİSA İLLERİNDE BAĞ ALANLARINDA EKONOMİK ÖNEME SAHİP BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLARIN MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANILANMASI, 2011 - 2014
KAŞKAVALCI G., PAYLAN İ. C. , Project Supported by Other Official Institutions, Ege Bölgesi Bağlarında Grapevine Fanleaf Nepovirus (GFLV)’ün Epidemiyolojisinde Virüs-Vektör İlişkilerinin Belirlenmesi, 2011 - 2014
KAŞKAVALCI G., Project Supported by Other Official Institutions, Örtüaltı Hıyar Yetiştiriciliğinde Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp. Goeldi) ile Mücadelede Alternatif Yöntemlerin Etkinliğinin Belirlenmesi, 2010 - 2013
KAŞKAVALCI G., Project Supported by Higher Education Institutions, ORGANİK DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KÖK-UR NEMATODLARI (MELOİDOGYNE SPP.)NA KARŞI SAVAŞTA SOLARİZASYON İLE DİĞER BAZI UYGULAMALARIN BİRLİKTE KULLANIM OLANAKLARI., 2009 - 2010
KAŞKAVALCI G., TUBITAK Project, Organik Tarımda Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne spp.)’na Karşı Savaşta Bazı Yöntemlerin Birlikte Kullanım Etkinliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar, 2009 - 2010
KAŞKAVALCI G., TUBITAK Project, Farklı Konsantrasyonlardaki Besin Solüsyonları, Yetiştirme Ortamları ve Mikoriza Uygulamalarının Bazı Doğal Çiçek Soğanlarının Büyütülmesine Etkileri, 2007 - 2010
KAŞKAVALCI G., Project Supported by Higher Education Institutions, KÖK-UR NEMATODLARI (MELOİDOGYNE SPP.) NA KARŞI SAVAŞTA BAZI BİTKİ KISIMLARININ ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, 2005 - 2008
KAŞKAVALCI G., Other Supported Projects, Seralarda Domates Yetiştiriciliğinde Yapılan Bazı Uygulamaların Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.) ve Yabancı Otlara Etkisinin Araştırılması, 2002 - 2006
KAŞKAVALCI G., TUBITAK Project, Bazı Bitki Ekstraktlarının Sera Koşullarında Domateslerde Meloidogyne spp. ve Liriomyza spp. Mücadelesinde Kullanılması, 2001 - 2003
KAŞKAVALCI G., World Bank Supported Project, Project for the introduction of alternatives to methyl bromide in protected strawberry, pepper and eggplant in East Mediterranean Region and strawberry in Aydın province of Turkey, 2000 - 2003
KAŞKAVALCI G., TUBITAK Project, Zeytin (Olea europea L.)’ de Sağlıklı Üretim Materyali Seçimi Üzerinde Araştırmalar, 2000 - 2003
KAŞKAVALCI G., TUBITAK Project, Bazı Bitki Ekstraktları ve Artıklarının Bitki Koruma Sorunlarının Çözümünde Kullanılma Olanakları Üzerinde Çalışmalar, 1999 - 2001
KAŞKAVALCI G., TUBITAK Project, Aydın İlinde Yaygın Olan Meyve Bahçelerinde Cicadellidae (Homoptera) Türleri, Populasyon Dalgalanmaları ve Doğal Düşmanları Üzerinde Çalışmalar, 1995 - 1997
KAŞKAVALCI G., Project Supported by Other Private Institutions, Sanayi Domatesi Üretim Alanlarında Kökur nematodlarının (Meloidogyne spp.) Yayılışı ve Bulaşıklılık Oranı Üzerinde Araştırmalar, 1992 - 1994

Activities in Scientific Journals

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, First Editor, 2016 - Continues
TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, Publication Committee Member, 2016 - Continues
EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Publication Committee Member, 2010 - 2013
TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, Publication Committee Member, 1990 - 2008

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Vice President, 2016 - Continues
Board Member, 2007 - 2011
Vice President, 2005 - 2007

Citations

Total Citations (WOS):76
h-index (WOS):4