Eğitim Bilgileri

Doktora, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye 1993 - 1998
Yüksek Lisans, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye 1988 - 1991
Lisans, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye 1984 - 1988

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Aydın İli'nin yazlık sebze yetiştirilen önemli bölgelerinde blunan kokunematodları (meloidogyne spp.)'nın tanımları ve ekonomik önemleri üzerinde araştırmalar, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 1998
Yüksek Lisans, Manyas çevresinde şeker pancarlarında bulunan böcek türleri ve önemlilerinin populasyon yoğunlukları üzerinde incelemeler, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 1991

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Bitki Koruma, Entomoloji, Uygulamalı Entomoloji, Nematoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2016 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2011 - 2016
Yrd.Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2004 - 2011
Yrd.Doç.Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2000 - 2004
Öğretim Görevlisi Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 1998 - 2000
Öğretim Görevlisi, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 1997 - 1998
Araştırma Görevlisi, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 1994 - 1997
Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 1989 - 1994

Mesleki Deneyim

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2012 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2015 - 2018
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2013 - 2016
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2013 - 2016
BAP Koordinatörü, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2003 - 2004

Yönetilen Tezler

KAŞKAVALCI G., Türkiye'de kullanılan şeftali ve nektarin anaçlarının kök-ur nematodu türlerine (Meloidogyne spp.) tepkileri ile dayanıklılık genlerinin moleküler işaretleyicilerle belirlenmesi, Doktora, M.YAĞCI(Öğrenci), 2017
KAŞKAVALCI G., Aydın İlinde Turunçgil Alanlarında Turunçgil Nematodu (Tylenchulus semipenetrans (Cobb, 1913) (Tylenchida: Tylenchulidae))’nun Yayılışı ve Yoğunluklarının Saptanması, Yüksek Lisans, M.ALPER(Öğrenci), 2016
KAŞKAVALCI G., Bazı entomopatojen nematodların Tuta absoluta (Meyrick 1917) (Lep: Gelechiidae)'ya karşı etkilerinin laboratuvar koşullarında belirlenmesi, Yüksek Lisans, S.TÜRKÖZ(Öğrenci), 2015
KAŞKAVALCI G., İzmir ili satsuma mandarin yetiştirilen alanlarda turunçgil nematodu [Tylenchulus semipenetrans (Cobb, 1913) (Tylenchida:Tylenchulidae)]'nun yayılışı ve yoğunluklarının saptanması, Yüksek Lisans, E.EMRE(Öğrenci), 2014
KAŞKAVALCI G., İzmir ve Manisa illerinde bağ alanlarında ekonomik öneme sahip bitki paraziti nematodların morfolojik ve moleküler yöntemlerle tanılanması, Yüksek Lisans, İ.MISTANOĞLU(Öğrenci), 2013
KAŞKAVALCI G., Ödemiş ve kiraz (İzmir) ilçelerinde turşuluk hıyar (Cucumis sativus L.) üretim alanlarında kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)'nın durumu, Yüksek Lisans, E.CAFARLI(Öğrenci), 2013
KAŞKAVALCI G., Organik domates yetiştiriciliğinde kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)'na karşı bazı organik ve mikrobiyal gübrelerin etkinliklerinin belirlenmesi, Yüksek Lisans, A.PEÇEN(Öğrenci), 2013
KAŞKAVALCI G., Organik domates yetiştiriciliğinde kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)'na karşı savaşta solarizasyon ile diğer bazı uygulamaların birlikte kullanım olanakları, Yüksek Lisans, H.DURAN(Öğrenci), 2010
KAŞKAVALCI G., Ege bölgesi patates üretim alanlarında bulunan önemli bitki paraziti nematodların belirlenmesi ve bitki gelişimine etkileri, Doktora, E.ULUTAŞ(Öğrenci), 2010
KAŞKAVALCI G., Organik domates yetiştiriciliğinde kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)'na karşı savaş yöntemleri üzerine araştırmalar, Yüksek Lisans, O.DURA(Öğrenci), 2008
KAŞKAVALCI G., Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp. )'na karşı savaşta bazı farklı bitki kısımlarının etkileri üzerine araştırmalar, Yüksek Lisans, A.HATİPOĞLU(Öğrenci), 2007
KAŞKAVALCI G., Bazı Sanayi Domatesi Çeşitlerinin Kök-ur Nematodları (Meloidogyne spp.)’na Dayanıklılıklarının Araştırılması, Yüksek Lisans, F.KAYA(Öğrenci), 2006

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilirkişi Raporları

Desteklenen Projeler

KAŞKAVALCI G., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Örtüaltı Hıyar Yetiştiriciliğinde Kök-ur Nematodları (Meloidogyne spp. Goeldi)’na Karşı Brassicaceae Familyasına Bağlı Bazı Bitkilerle Biyofumigasyonun Etkisi, 2014 - 2016
KAŞKAVALCI G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAZI ENTOMOPATOJEN NEMATODLARIN TUTA ABSOLUTA (MEYRİC 1917) (LEP:GELECHİDAE) YA KARŞI ETKİLERİNİN LABORATUAR KOŞULLARINDA BELİRLENMESİ, 2011 - 2015
KAŞKAVALCI G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İZMİR VE MANİSA İLLERİNDE BAĞ ALANLARINDA EKONOMİK ÖNEME SAHİP BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLARIN MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANILANMASI, 2011 - 2014
KAŞKAVALCI G., PAYLAN İ. C. , Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Ege Bölgesi Bağlarında Grapevine Fanleaf Nepovirus (GFLV)’ün Epidemiyolojisinde Virüs-Vektör İlişkilerinin Belirlenmesi, 2011 - 2014
KAŞKAVALCI G., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Örtüaltı Hıyar Yetiştiriciliğinde Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp. Goeldi) ile Mücadelede Alternatif Yöntemlerin Etkinliğinin Belirlenmesi, 2010 - 2013
KAŞKAVALCI G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ORGANİK DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KÖK-UR NEMATODLARI (MELOİDOGYNE SPP.)NA KARŞI SAVAŞTA SOLARİZASYON İLE DİĞER BAZI UYGULAMALARIN BİRLİKTE KULLANIM OLANAKLARI., 2009 - 2010
KAŞKAVALCI G., TÜBİTAK Projesi, Organik Tarımda Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne spp.)’na Karşı Savaşta Bazı Yöntemlerin Birlikte Kullanım Etkinliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar, 2009 - 2010
KAŞKAVALCI G., TÜBİTAK Projesi, Farklı Konsantrasyonlardaki Besin Solüsyonları, Yetiştirme Ortamları ve Mikoriza Uygulamalarının Bazı Doğal Çiçek Soğanlarının Büyütülmesine Etkileri, 2007 - 2010
KAŞKAVALCI G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KÖK-UR NEMATODLARI (MELOİDOGYNE SPP.) NA KARŞI SAVAŞTA BAZI BİTKİ KISIMLARININ ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, 2005 - 2008
KAŞKAVALCI G., Desteklenmiş Diğer Projeler, Seralarda Domates Yetiştiriciliğinde Yapılan Bazı Uygulamaların Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.) ve Yabancı Otlara Etkisinin Araştırılması, 2002 - 2006
KAŞKAVALCI G., TÜBİTAK Projesi, Bazı Bitki Ekstraktlarının Sera Koşullarında Domateslerde Meloidogyne spp. ve Liriomyza spp. Mücadelesinde Kullanılması, 2001 - 2003
KAŞKAVALCI G., Dünya Bankası Destekli Proje, Project for the introduction of alternatives to methyl bromide in protected strawberry, pepper and eggplant in East Mediterranean Region and strawberry in Aydın province of Turkey, 2000 - 2003
KAŞKAVALCI G., TÜBİTAK Projesi, Zeytin (Olea europea L.)’ de Sağlıklı Üretim Materyali Seçimi Üzerinde Araştırmalar, 2000 - 2003
KAŞKAVALCI G., TÜBİTAK Projesi, Bazı Bitki Ekstraktları ve Artıklarının Bitki Koruma Sorunlarının Çözümünde Kullanılma Olanakları Üzerinde Çalışmalar, 1999 - 2001
KAŞKAVALCI G., TÜBİTAK Projesi, Aydın İlinde Yaygın Olan Meyve Bahçelerinde Cicadellidae (Homoptera) Türleri, Populasyon Dalgalanmaları ve Doğal Düşmanları Üzerinde Çalışmalar, 1995 - 1997
KAŞKAVALCI G., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Sanayi Domatesi Üretim Alanlarında Kökur nematodlarının (Meloidogyne spp.) Yayılışı ve Bulaşıklılık Oranı Üzerinde Araştırmalar, 1992 - 1994

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, Baş Editör, 2016 - Devam Ediyor
TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, Yayın Kurul Üyesi, 2016 - Devam Ediyor
EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yayın Kurul Üyesi, 2010 - 2013
TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, Yayın Kurul Üyesi, 1990 - 2008

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Başkan Yardımcısı, 2016 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, 2007 - 2011
Başkan Yardımcısı, 2005 - 2007

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):76
h-indeksi (WOS):4