Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Efficacy of the combined usage of several control methods against Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) in organic tomato agriculture

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.36, ss.413-422, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Preliminary investigations on suppression of Meloidogyne incognita Kofoid White Chitwood Nematoda Heteroderidae by antagonistic rhizobacteria

Turkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology, cilt.30, ss.173-182, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Virüs vektörü olarak nematodlar

Türkiye Entomoloji Bülteni, cilt.3, ss.45-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kiraz bahçelerinde zararlı olan Nematodlarla entegre savaşım stratejileri

Bülten (TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Dergisi), ss.38-40, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Kök ur Nematodları Meloidogyne incognita Kofoid White Chitwood na karşı savaşta bazı bitki kısımlarının etkileri üzerine araştırmalar

Turkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology, cilt.31, ss.139-151, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preliminary investigations on suppression of Meloidogyne incognita by antagonistic Rhizobacteria

Turkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology, cilt.30, ss.173-182, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Solarizasyon

aytarım (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Dergisi), cilt.5, ss.18-19, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Böceklere karşı biyolojik savaşta nematodların yeri

Turkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology, cilt.23, ss.305-314, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meloidogyne Goeldi 1887 Tylenchida Meloidogynidae türlerinin ur oluşturma mekanizmaları

Turkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology, cilt.23, ss.229-239, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Aydın İlinde Turunçgil Alanlarında Turunçgil Nematodu [Tylenchulus semipenetrans (Cobb, 1913) (Tylenchida: Tylenchulidae]’nun Yayılısı ve Popu¨lasyon Yoğunlukları

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi-Turkey 6thPlant Protection Congress with International Participation, Konya, Türkiye, 05 Eylül 2016, ss.222

Status of the root knot nematodes Meloidogyne spp Goeldi in Turkey

XVIII. International Plant Protection Congress, Berlin, Almanya, 24 - 27 Ağustos 2015, ss.246

The importance and current status of Potato cyst nematodes (Globodera spp.) in Turkey

AgriBALKAN Balkan Agricultural Congress, Edirne, Türkiye, 08 Eylül 2014, ss.829

Determination of the effects of plant-parasitic nematodes on potato plant development in İzmir, Turkey

31th International Symposium of the European Society of Nematologists, Adana, Türkiye, 23 Eylül 2012, ss.200

Efficacy of several organic and microbial fertilizers against root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) in organic agriculture

31th International Symposium of the European Society of Nematologists, Adana, Türkiye, 23 Eylül 2012, ss.265

Efficacy of the combined usage of several control methods against root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) in organic agriculture (ÖZET)

30th International Symposium of the European Society of Nematologists (ESN) Proceedings, Vienna, Avusturya, 19 - 23 Eylül 2010, ss.51

The effect of plant parasitic nematodes on the growth of some wheat varieties in the west Anatolian Region of Turkey

30th International Symposium of the European Society of Nematologists, Vienna, Avusturya, 19 Eylül 2009, ss.159

Aydın ilinde çilekte Methyl Bromide alternatifleri

Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, Samsun, Türkiye, 08 Eylül 2004, ss.165

Soil solarization options in Aydın strawberry without Methyl Bromide

2002 Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reductions, Orlando, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 06 Ağustos 2002, ss.8

Studies on Methyl Bromide alternatives of strawberries in Aydın province

2001 Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reductions, San Diego, California, Amerika Birleşik Devletleri, 05 Eylül 2001, ss.107

Possibilities of the use of computer in plant protection

9th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, Aydın, Türkiye, 18 Eylül 1994, ss.75-77

Plant parasitic nematodes associated with fruit trees in Türkiye

9th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, Aydın, Türkiye, 18 Eylül 1994, ss.411-412

Kökurnematodları (Meloidogyne spp.)’nın yazlık sebzelerdeki zararı ve Aydın İli’ndeki durumu

Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi Bildirileri, Aydın, Türkiye, 07 Eylül 1988, ss.436-443

Aydın İli’nde sanayi domateslerinde görülen zararlılar ve önemlilerinin populasyon yoğunlukları

Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi Bildirileri, Aydın, Türkiye, 07 Eylül 1998, ss.379-386

Kitap & Kitap Bölümleri

Toprak Dezenfeksiyonu

Çilek: Hastalık Zararlı ve Yabancı Otları, Benlioğlu K., Editör, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, Aydın, ss.73-100, 2009

Zararlılar

Çilek: Hastalık Zararlı ve Yabancı Otları, Benlioğlu K., Editör, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, Aydın, ss.41-57, 2009

Seralarda Zararlı Olan Nematodlarla Entegre Savaşım Stratejileri

Bitki Korumada İyi Tarım Uygulamaları. I. Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Entegre Savaşım, Y. Nemli, H. Demirkan ve N. Çetinkaya, Editör, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, ss.51-68, 2006

Bilirkişi Raporları