Prof.Dr.

GAMZE SANER


Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

Eğitim Bilgileri

1987 - 1993

1987 - 1993

Doktora

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Türkiye

1983 - 1986

1983 - 1986

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi , Türkiye

1979 - 1983

1979 - 1983

Lisans

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi, Türkiye

Yaptığı Tezler

1993

1993

Doktora

İzmir Yöresinde Pazara Yönelik Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi (Yl)

1986

1986

Yüksek Lisans

Türkiye’de ve Seçilmiş Bazı AET Ülkelerinde Hayvansal Ürün Fiyatları ile Karma Yem Fiyatlarının Karşılaştırılması

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi (Yl)

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Etkili Mentorluk Sertifika Programı

KOBİMEN AKADEMİ

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Tarım Ekonomisi, Tarım İşletmeciliği, Tarımsal Üretim Ekonomisi, Tarımsal Pazarlama

Akademik Unvanlar / Görevler

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

2000 - 2006

2000 - 2006

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

1995 - 2000

1995 - 2000

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Egesem

2016 - 2019

2016 - 2019

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

2010 - 2013

2010 - 2013

Bölüm Başkanı

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

2008 - 2010

2008 - 2010

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

2002 - 2005

2002 - 2005

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Proje Hazırlama ve Değerlendirme

Yönetilen Tezler

2018

2018

Doktora

İzmir ilinde alternatif üretim yöntemleri ile üretilmiş tarım ürünlerine yönelik tüketici davranışlarının analizi: domates ve yumurta örneği

SANER G.

Ş.AZAK(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında kiraz işletmelerinin yatırımlardan yararlanma düzeyi ve işletmelerin yatırım eğilimlerinin belirlenmesi: Kemalpaşa ilçesi örneği

SANER G.

B.DOĞAN(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

Uşak ilinde kuru koşullarda buğday üretimi yapan üreticilerin olası kuraklık sigortasını benimsemesinde etkili olan faktörlerin analizi

SANER G.

Z.NASERI(Öğrenci)

2015

2015

Doktora

İzmir-Kemalpaşa yöresinde GlobalGAP uygulayan ve uygulamayan kiraz işletmelerinin teknik ve ekonomik yönünün sürdürülebilir tarım açısından değerlendirilmesi

SANER G.

Ö.VOLKAN(Öğrenci)

2012

2012

Yüksek Lisans

İzmir ilinde örtüaltı ve açıkta çilek yetiştiriciliğinin teknik ve ekonomik yönden incelenmesi üzerine bir araştırma

SANER G.

H.BURAK(Öğrenci)

2011

2011

Yüksek Lisans

Malatya ilinde organik ve konvansiyonel kuru kayısı üretiminin ekonomik analizi

SANER G.

K.UÇAR(Öğrenci)

2007

2007

Doktora

Ege bölgesinde dışsatıma yönelik sofralık üzüm üretim ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesi üzerine bir araştırma

SANER G.

H.UYSAL(Öğrenci)

2006

2006

Doktora

İzmir ilinde sığır eti üretimi ve pazarlaması üzerine bir araştırma

SANER G.

F.ÇUKUR(Öğrenci)

2005

2005

Yüksek Lisans

Entegre mücadele programı uygulanan örtüaltı domates yetiştiriciliğinde üretim ve pazarlama yapısının incelenmesi üzerine bir araştırma: Muğla ili örnek olayı

SANER G.

Ö.VOLKAN(Öğrenci)

2003

2003

Yüksek Lisans

İzmir'de patates üretimi, pazarlaması ve sorunları üzerine bir araştırma: Ödemiş ilçesi örneği

SANER G.

İ.ÖZDEMİR(Öğrenci)

2002

2002

Yüksek Lisans

İzmir ilinde kesme çiçek üretimi, pazarlaması ve kesme çiçek üreticilerinin örgütlenmesi üzerine bir araştırma

SANER G.

H.ATABAY(Öğrenci)

2002

2002

Yüksek Lisans

S. S. Başmakçı 1 Nolu (Gül) Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kapsamındaki ekolojik ve konvansiyonel yağlık gül üretimi yapan işletmelerin ekonomik yönden değerlendirilmesi

SANER G.

M.TOLGA(Öğrenci)

1999

1999

Yüksek Lisans

Veri zarflama yöntemini kullanarak pamuk üretiminde etkinliğin belirlenmesi: Menemen örneği

SANER G.

C.GÜNDEN(Öğrenci)

Desteklenen Projeler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Arı Sütü Üretiminde Farklı Besleme, Saklama ve Ambalajlama Tekniklerinin Kalite Parametreleri ve Ekonomik Sürdürülebilirlik Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi TAGEM-18/ AR-GE-13

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

SANER G.

2017 - 2018

2017 - 2018

Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Desteklemelerinin Etki Değerlemesi TEGEM/TEPD/17/G/A08/P01/002

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

SANER G.

2015 - 2017

2015 - 2017

Arı Yetiştiriciliği Eğitim Materyalinin Geliştirilmesi ve İzmir İli Örnek Uygulama:Arıcılar El Ele Aktif Eğitime(Güdümlü proje)TAGEM/HAYSÜD 15/06/01/03

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

SANER G.

2014 - 2017

2014 - 2017

Türkiye’de Paket Arıcılık Olanaklarının Araştırılması TAGEM/HAYSÜD 14/06/01/10

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

SANER G.

2014 - 2016

2014 - 2016

Şanlıurfa İlindeki Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Etkinlik Analizi TAGEM/TEAD/14/A15/P02/004

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

SANER G.

2004 - 2006

2004 - 2006

Ege Bölgesinde Sığır Eti Üretim ve Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği

TÜBİTAK Projesi

SANER G. (Yürütücü)

1995 - 1997

1995 - 1997

İzmir Yöresinde Kadın Eğitimine Yönelik Hizmetlerin kırsal Alanda Kadın İstihdamına Etkisi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

SANER G.

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Mayıs 2019

Mayıs 2019

6.Organik Tarım Sempozyumu

İzmirDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018 - 2018

2018 - 2018

6.Uluslararası Muğla Çam Balı ve Arıcılık Kongresi-MUĞLA

Oturum Başkanı

Muğla-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

Bilimsel Yönüyle Seferiharımız Çalıştayı -İZMİR

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

International Agricultural Science Congress-VAN

Oturum Başkanı

Van-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 7

h-indeksi (WOS): 2