Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DUYGUSAL OKURYAZARLIK TEMELLİ EĞİTİMLERİN EKONOMİK DEĞERİ

NWSA, cilt.13, ss.24-35, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

HİZMET SEKTÖRÜNDE DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARININ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BOYNER ÖRNEĞİ

E-Journal of New World Sciences Academy, cilt.8, ss.301-320, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel Öğretim Kurumlarında Eğitim Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Boyutları

Erciyes İletişim Dergisi “akademia, cilt.2, ss.20-32, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karizmatik Liderlikte Duygusal Zeka Boyutuyla Cinsiyet Faktörüne İlişkin Literatürsel Bir Çalışma

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, cilt.6, ss.137-150, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DUYGUSAL ZEKA ÖLÇÜM VE MODELLERİ

Journal of Yasar University, cilt.18, ss.2970-2984, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

‘The Hundred’ dizisinin İlişkisel Liderlik Modeli Bileşenleri Açısından Analizi

16th International Symposium Communication in the Millennium, Eskişehir, Türkiye, 25 Nisan 2018, ss.897-910

Non-viral shRNA delivery system; Gene silencing of 5 alpha-Reductase 2 for the treatment of androgenic alopecia

Collaborative Congress of the European-Society-of-Gene-and-Cell-Therapy (ESGCT) and Finnish-Society-of-Gene-Therapy (FSGT), Helsinki, Finlandiya, 17 - 20 Eylül 2015, cilt.26 identifier identifier identifier

Kişisel Gelişim ve Kurumsal Diyalog Yönetiminde İletişim Eğitiminin Rolü

2nd International Symposium Communication in the Millennium, İstanbul., 17 - 19 Mart 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Sanal Ortamda Duygular: bireyler, Sanal Topluluklar, Takımlar

Kalbin Yolu Bir Sosyal Yaşamdan Kurumsal Yaşama İletişim Kodları ve Duygular, Guzeloğlu, Ebru, Erel Gaye, Özdemir Emel, Editör, Literatürk Akademia, Konya, ss.180-210, 2015

Sanal Ortamda Duygular:Bireyler, Topluluklar ve Sanal takımlar

Kalbin Yolu Bir Sosyal Yaşamdan Kurumsal Yaşama İletişim Kodları ve Duygular, Gaye EREL, Ebru B. GÜZELOĞLU, Editör, LİTERATÜRK AKADEMİA, Konya, ss.180-210, 2015