Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2015 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
MYO Müdür Yardımcısı, EGE ÜNİVERSİTESİ Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, Gıda Tknolojisi, 01.07.1996 - 01.07.2018
VERDİĞİ DERSLER
Biyoteknolojik Üretim , Doktora, 2017-2018
Biyomedikal Teknolojiler ve Sanayi İlişkisi, Doktora, 2017-2018
Biyoproses Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, C.Akkale, "Pichia pastoris kullanılarak rekombinant anti troponin I antikor parçasının üretimi ve kısmi karakterizasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2016.
Doktora, M.Altaş, "Biyoaktif moleküllerin moleküler baskılama tekniği kullanılarak hazırlanan polimerik matriksler ile ayırma-saflaştırması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2016.
Doktora, Ö.Üstün, "Rekombinant DPP IV enziminin Sf9 hücreleri kullanılarak biyoreaktörde üretimi ve karakterizasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, M.Fidan, "Kara havuç ekstresinin farklı tekniklerle enkapsülasyonu ve in vitro salım kinetiğinin belirlenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, M.Kuban, "Sikloartan grubu saponinlerin mikrobiyal biyotransformasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, B.Kanberoğlu, "Zeytin karasuyunun biyolojik yolla iyileştirilmesinde tannaz enziminin etkisi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, G.Güngör, "Zeytin karasuyundan biyokütle elde edilmesi ve fenol giderilmesine etkisi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, L.Akdoğan, "Maya biyoformülasyonlarının akışkan yataklı kurutucuda optimum kuruma koşullarının belirlenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2004.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi