Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Fidan-Yardimci M., Akay S., Sharifi F., Sevimli-Gur C., Öngen Özgen G., Yeşil Çeliktaş Ö., "A novel niosome formulation for encapsulation of anthocyanins and modelling intestinal transport to estimate absorption", FOOD CHEMISTRY, vol.293, pp.1-8, 2019 (Link)
Aytekin Ö., İsmet D.G., Ohura K., Teriko I., Öngen Özgen G., "Production of recombinant human dipeptidyl peptidase IV from Sf9cells in microbial fermenters", TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.40, pp.217-228, 2016 (Link)
Bedir E., Kula C., İkde Öner Ö., Altas M., Tağ Ö., Öngen Özgen G., "Microbial transformation of Astragalus sapogenins using Cunninghamella blakesleeana NRRL 1369 and Glomerella fusarioides ATCC 9552", JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS B-ENZYMATIC, vol.115, pp.29-34, 2015 (Link)
Özlem A.Ü., Delilogllu Gürhan İ., Kayoko O., Teruko I., Öngen Özgen G., "Monitoring of the effects of transfection with baculovirus on Sf9 cell line and expression of human dipeptidyl peptidase IV", CYTOTECHNOLOGY, vol.66, pp.159-168, 2014 (Link)
Üstün Ö., Öngen Özgen G., "Production and separation of dipeptidyl peptidase IV from Lactococcus lactis scale up for industrial production", BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING, vol.35, pp.1417-1427, 2012 (Link)
Öngen Özgen G., Sargin S., Üstün Ö., Ceren K., Mesut Y., "Dipeptidyl peptidase IV production by solid state fermentation using alternative fungal sources", TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.36, pp.665-671, 2012
Fulya E.E., Sargin S., Gaye Ö., Öngen G., Fazilet V.S., Öngen Özgen G., "Dephenolization and decolorization of olive mill wastewater through sequential batch and co culture applications", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY, vol.27, pp.107-114, 2011 (Link)
Melis K., Öngen G., Bedir E., Öngen Özgen G., "Biotransformation of Cycloastragenol by Cunninghamella blakesleeana NRRL 1369 Resulting in a Novel Framework title", ORGANIC LETTERS, vol.12, pp.4252-4255, 2010 (Link)
Fulya E.E., Sargin S., Öngen Özgen G., Fazilet V.S., "Dephenolisation of olive mill wastewater using adapted Trametes versicolor", INTERNATIONAL BIODETERIORATION, vol.63, pp.1-6, 2009 (Link)
Ergun Ergül F., Sargin S., Öngen Özgen G., Vardar F., "Dephenolisation of Olive Mill Waste Water Using Adapted Trametes versicolor", INTERNATIONAL BIODETERIORATION, vol.63, pp.1-6, 2009
Öngen Özgen G., Güngör G., Bahar K., "Decolorization and dephenolisation potential of selected aspergillus section Nigri strains Aspregillus tubingensis in olive mill wastewater", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY, 2007
Öngen Özgen G., Sargin S., Derya T., Köse T., "Hot Air Drying of Green Table Olives", FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2005
Öngen Özgen G., Gulden Y., Remy J., Herman F., "Encapsulation of alpha amylase in a starch matrix", Carbohydrate Polymers, 2002
Suha S., Öngen Özgen G., "Production of inulinase by mixed culture of Aspergillus niger and Kluyveromyces marxianus", BIOTECHNOLOGY LETTERS, vol.18, pp.1431-1434, 1996 (Link)
Öngen Özgen G., Sukan S., Nikolay V., "Production and properties of inulinase from Aspergillus niger", BIOTECHNOLOGY LETTERS, vol.16, pp.275-280, 1994 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sargin S., Öngen Özgen G., "Kanatlı Yemi Katkısı Olarak Kullanılan Ksilanaz Enziminin Katı Kültür Fermantasyonu ile Üretiminde Ölçek Büyütme Çalışmaları", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.40, ss.145-152, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gümüş B., Mandaci S., Pembeci C., Çelik Öztürk N., Coşkuner Öztürk D., Bayrak K., et al., "Determination of Xylanase producer Aspergillus section Nigri  Strains and Cloning of Corresponding Xylanase Genes", 2nd International Balkan Agriculture Congress, ,
Ezgi Tekkol G., Sargin S., Karaçanci Ş., Pembeci C., Mandaci S., Akgün İ.H., et al., "Production of GH11 xylanase for bakery industry by solid state fermentation", European Biotechnology Congress, ,
Şahinbaş D., Sargin S., Karaçanci Ş., Pembeci C., Mandaci S., Akgün İ.H., et al., "Production of xylanase for breadmaking in submerged culture from laboratory scale to pilot scale", Euroepean Biotechnology Congress, ,
Ayyıldız Tamiş D., Öngen Özgen G., Elibol M., Deliloğlu Gürhan İ., "Optimization of Humanized Monoclonal Antibody Against Human Tumor Necrosis Factor-? Production", Ankara Biyoteknoloji Günleri, ANKARA, TÜRKIYE, 20-21 Mayıs 2015, cilt.-, no.-, ss.1-1
Gezgin Y., Eltem R., Öngen Özgen G., "Rhizoctonia sp EGE-KL II den Mikorizal İnokülant Üretimi", IV UlusalBiyomühendislik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2008, ss.86-BPM-P19
Sargin S., Öngen G., Ergun Ergül F., Vardar F., "Ege bölgesindeki değişik zeytinyağı işletmelerinden elde edilen zeytin karasularının karakteristik özelliklerinin belirlenmesi", IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, TÜRKIYE,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi