Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Environmental life cycle assessment of olive pomace utilization in Turkey

SUSTAINABLE PRODUCTION AND CONSUMPTION, cilt.22, ss.126-137, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Production and separation of dipeptidyl peptidase IV from Lactococcus lactis: scale up for industrial production

BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING, cilt.35, ss.1417-1427, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dephenolisation of olive mill wastewater using adapted Trametes versicolor

INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION, cilt.63, ss.1-6, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Encapsulation of alpha amylase in a starch matrix

Carbohydrate Polymers, 2002 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Production of inulinase bymixed culture of Aspergillus niger and Kluyveromyces marxianus

BIOTECHNOLOGY LETTERS, cilt.18, ss.1431-1434, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PRODUCTION AND PROPERTIES OF INULINASE FROM ASPERGILLUS-NIGER

BIOTECHNOLOGY LETTERS, cilt.16, ss.275-280, 1994 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sofralık Yeşil Zeytin Üretiminde Beta-glukozidaz Enziminin Kullanımı

Akademik Gıda Dergisi, cilt.14, ss.1-15, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Single stage bioethanol production

Biotechnology for lignocelluloses biorefineries Enzymatic fiber modification and Hydrolysis, 4 - 05 Aralık 2008 identifier

Rhizoctonia sp EGE-KL II den Mikorizal İnokülant Üretimi

IV UlusalBiyomühendislik Kongresi, İzmir, Türkiye, 15 Ekim 2008, ss.86-0