Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2011 - 2015 Araştırma Görevlisi

    Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü