Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2016 Tıpta Uzmanlık

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2003 - 2009 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Tıpta Uzmanlık

  Preeklampsi ile ve preeklampsi ve intrauterin gelişme geriliği ile komplike olan gebeliklere ait plasentalarda insan telomeraz reverz transkriptaz (htert) gen ekspresyonunun değerlendirilmesi ve normal gebeliklere ait plasentalarla karşılaştırılması

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi , Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü Almanca

 • C1 İleri İngilizce