Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

  • 2019 - Devam Ediyor İLAD

    Üye

Bilimsel Hakemlikler

  • Mayıs 2019 Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Ekim 2018 monograf

    Diğer Dergiler