Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"İzmir Sivil Toplum Araştırması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 000, Araştırmacı, 2012
"25 yıl sonra çeşitli sosyo-kültürel gruplarda eşya sistemleri ve eşya - insan ilişkileri", TÜBITAK Projesi, SOBAG-105K012, Araştırmacı, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi