Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Journalism Field From Viewpoint of Prospective Journalists: :A Bourdieusian Assesment

Communication in the Millennium Symposium, Eskişehir, Türkiye, 25 Nisan 2018, ss.91

Sandıklı Kadınlarının Kültürel Belleğindeki Eşya ve Ritüel İmgeleri

Sandıklı Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2011

Erken Cumhuriyet Dönemi Basınından Üç Portre Üç Fikir Nadir Nadi Ahmet Emin Yalman Sabiha Zekeriya Sertel

Tercüman-ı Ahval'in 150. Yılında İstanbul'da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2010, ss.177-205

Memory Management in the Early Republican Era The Penetration of Turkish Historical Thesis in Historical Novels

Facing the Past/Facing the Future: History, Memory, Literature Conferance, 7 - 09 Mayıs 2009

Erken Cumhuriyet Dönemi Tarihi Romanlarında Milli Kimlik Kurgusu

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Edebiyat ve Tarih Buluşmaları-I, Türkiye, 24 Ekim 2008

Erken Cumhuriyet Dönemi Tarihi Romanlarında Osmanlı İmajı

X. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2007

Toplumumuzda Bir Kuşaktan Diğerine Eşya Envanterlerindeki Değişmeler

X. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ / ODTÜ, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2007

The Image of European Women in Turkish Historical Novels

Women, Gender and the Cultural Production of Knowledge, 8 - 12 Ağustos 2007

The Changing Concept of Citizenship in Turkey after European Union and Turkish Press

Citizenship(s): International Congress on Discourse and Practises, 29 Haziran - 01 Temmuz 2006

Kimlik Oluşumunda Etken Olarak Edebi Metin

III. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye, 14 - 17 Haziran 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Yerli ve Milli Gündelik Hayat

Gündelik Hayatta Kolektif Belleğin İnşası: Minibüs Sembolleri Üzerine Bir Değerlendirme, Mesut Yücebaş, Editör, İletişim Yayınları, 2016