Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE EFFECTS OF UNMIXED AND MIXED APPLIED OLIVE MILL WASTE ON RUNOFF, SOIL LOSS, DRAINAGE, pH AND EC

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, ss.2237-2244, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE EFFECTS OF UNMIXE AND MIXED APPLIED TOBACCO WASTE ON RUNOFF, SOIL LOSS, DRAINAGE, pH AND EC

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, ss.2126-2132, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effect of Agri-SC as a soil conditioner on runoff, soil loss and crust strengths

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.10, ss.13292-13298, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hümik Maddenin Kumlu Killi Tın Bünyeli Bir Toprağın Bazı Erozyon Parametreleri ile Drenajdan Ölçülen pH ve EC üzerine Etkileri

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.55, ss.299-304, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eğime Dik ve Paralel Karıkların Laboratuvar Koşulları Altında Yüzey Akış ve Toprak Kaybı Üzerine Etkileri

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.55, ss.319-326, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of Liquated Humic Substances on Runoff, Soil Losses by Runoff and by Splash under Artificial Rainfall Conditions

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.55, ss.59-65, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effects of olive mill waste applications on runoff and soil losses under artificial rainfall conditions

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.125-129, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laboratuvar Koşullarında Zeytin ve Tütün Atıklarının Yüzey Akış ve Toprak Kaybı Üzerine Etkileri

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ, cilt.53, ss.19-24, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zeytin Atığının Tınlı Bünyeli Bir Toprakta Yüzey Akış Toprak Kaybı Drenaj pH ve EC Üzerine Etkileri

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ, cilt.52, ss.242-248, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Creating soil loss mapping of the Karaburun peninsula by geomorphological information system and remote sensing technique.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.25, ss.20-28, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ranunculus pedatus Waldst. & Kit subsp. pedatus uzerinde anatomik ve ekolojik arastırmala

JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY, cilt.38, ss.167-180, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bazı Serin İklim Çim Buğdaygillerinin Laboratuvar Koşullarında Su Erozyonuna Etkisi Üzerinde Araştırmalar

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.42, ss.1-15, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Mera Karışımlarının Laboratuar Koşullarında Su Erozyonuna Etkisi Üzerinde Ön Araştırmalar

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.43, ss.121-131, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yağışla meydana gelen toprak kaybının yüzey akış miktarı ve süresine bağlı değişiminin modellenmesi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.42, ss.97-106, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı çaplardaki taş örtü oranlarının yapay yağmurlayıcı koşulları altında su erozyonuna etkisi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.41, ss.185-199, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Zeytin Atıklarının Laboratuvar Koşullarında Yüzey Akış Toprak Kaybı ve Drene Olan su Miktarı Üzerine Etkileri

4 cü Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2015, ss.48

The relationship between soil erodibility and soil microbial activity in terms of sustainability of agriculture in Aegean Region

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bishkek, Kırgızistan, 1 - 03 Ekim 2013, cilt.2, no.1, ss.1067-1076

Topraklara kuru PAM (Poliakrilamid) uygulamasının toprak kaybı, yüzey akış ve infiltrasyon üzerine etkileri

I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, Konya, Türkiye, 16 Haziran 2009, ss.567-574

The Effects and using of valex product residues to water erosion

International Soil Congress (ISC) ” Naturel Resource Management for Sustainable Development, Erzurum, Türkiye, 07 Haziran 2004, ss.40-47

Şeritsel tarım ve teraslamanın Büyük Menderes Havzası’ndaki önemi

. Büyük Menderes Havzası 4. Tarım ve Çevre Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 09 Eylül 1999, ss.103-106

The effect of polyacrylamide (PAM) on some soil properties related to erosion

M.Şefik Yeşilsoy International Symp. On Arid Region Soil, İzmir, Türkiye, 21 Eylül 1998, ss.274-279

Ege Bölgesi topraklarının sorunları ve çözüm önerileri

I.Tarım Kongresi, Aydın, Türkiye, 07 Eylül 1998, ss.390-397

Toprakların erozif özellikleri üzerine polivinilalkolün etkileri

I. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 24 Haziran 1996, ss.771-778

Bilirkişi Raporları