Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları.

International Journal of Innovative Approaches in Education, cilt.2, ss.34-45, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okumaya İlişkin Tutumları (Ege Üniversitesi Örneği)

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.71-83, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi.

International Journal of Language Academy, cilt.3, ss.151-158, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Ege Üniversitesi Örneği)

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.18, ss.153-167, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Batılılaşma ve Ataç

Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, ss.403-408, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretmen Adaylarının Yazma Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

4. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU (USEAS 2020), Türkiye, 3 - 06 Eylül 2020

Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabında Değerler

XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 3 - 06 Eylül 2020

Öğretmen Adaylarının Yazma Alışkanlıklarının İncelenmesi

4. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU (USEAS 2020), Türkiye, 3 - 06 Eylül 2020

Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Rolleri

XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2020

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Materyal Tasarımı Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi

International Instructional Technology & Teacher Education Symposium, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2019

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRSEL OKURYAZARLIK YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ

International Computer and Instructional Technologies Symposium, Kırşehir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

International Computer and Instructional Technologies Symposium, Kırşehir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA BECERİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DİNLEMEYE YÖNELİK TUTUMLARI

Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA ÖZ YETERLİLİKLERİ

XI.INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, Krakow, Polonya, 17 - 19 Eylül 2018

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETİM YETERLİLİKLERİ

VIII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA KAYGILARI

VIII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARI

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018