Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat , 2016 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Turizm coğrafyası, Lisans, 2017-2018
Türkiye'de Kentleşme Hareketleri, Lisans, 2017-2018
Beşeri coğrafyada araştırma yöntemleri, Lisans, 2017-2018
Kırsal yerleşim coğ., Lisans, 2017-2018
Kitle turizmi ve alternatif turizm, Yüksek Lisans, 2017-2018
Coğrafi düşüncenin Gelişimi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Turizm ve çevre, Doktora, 2017-2018
Dünyada yeni turizm eğilimleri, Doktora, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, E.Demir, "Kentsel kültürel turizmde ağ toplumu ve paylaşım kültürünün turizm coğrafyası yaklaşımıyla değerlendirilmesi: İzmir örneği", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, V.Zoğal, "Urla'da (İzmir) ikinci konutların turizm coğrafyası yaklaşımıyla değerlendirilmesi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Sönmez, "Web tabanlı cbs ile Bergama'nın turizm coğrafyasında kültürel miras değerlendirmesi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, C.Arinç, "Selçuk'ta kültür turizmi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Ocak, 2002.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi