Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2016 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya

Verdiği Dersler

 • Lisans Turizm coğrafyası

 • Yüksek Lisans Coğrafi düşüncenin Gelişimi

 • Lisans Türkiye'de Kentleşme Hareketleri

 • Lisans Kırsal yerleşim coğ.

 • Yüksek Lisans Kitle turizmi ve alternatif turizm

 • Lisans Beşeri coğrafyada araştırma yöntemleri

 • Doktora Dünyada yeni turizm eğilimleri

 • Doktora Turizm ve çevre