Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Urla’da (İzmir) İkinci Konutların Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma

Turizm Akademik Dergisi, cilt.5, ss.189-204, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Yaratıcı Turizme Kavramsal ve Coğrafi Bir Yaklaşım

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.26, ss.21-34, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

İKİNCİ KONUT KAVRAMI AÇISINDAN TURİZM COĞRAFYASININ ÖNEMİ VE TÜRKİYE’DE İKİNCİ KONUTLARI

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.23, ss.25-42, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Öğrenen turizm bölgeleri, kentler ve kent turizmine kuramsal yaklaşım

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.20, ss.27-39, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

COĞRAFYA, KÜLTÜR VE TURİZM: KÜLTÜREL TURİZM

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.15, ss.51-59, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

TURİZMDE KÜRESELLEŞMEYE COĞRAFİ YAKLAŞIMLAR VE TÜRKİYE

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.15, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE TURİZM POLİTİKALARI VE TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL TURİZM

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.14, ss.99-107, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

BERGAMA VE SELÇUK’UN İZMİR’İN KÜLTÜREL TURİZMDEKİ YERİ

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.12, ss.39-50, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Web 1.0’dan Web 2.0’a Geçişin Turizm Coğrafyası Üzerine Yansımaları: İzmir Örneği

Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017, ss.178

Opportunities of utilizing natural and cultural resources of Bornova (Izmir) through tourism

2nd International Geography Symposium-Mediterranean Environment, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010, cilt.19, ss.181-189 Özet

Kırsal Halkın Kırsal Turizme Bakış Açısının Saptanması: Bornova Örneği

VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2010, ss.10-20

Turizm Coğrafyası Yaklaşımıyla Türkiye Turizm Stratejisinin Değerlendirilmesi

Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 Kasım 2007, ss.692-700

Göç Kırsal Kalkınma Kırsal Turizm ve Türkiye

ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10 - 15 Eylül 2007

Kültür mirasının kültürel turizm yaklaşımıyla değerlendirilmesi

Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2003, ss.43-49

Kitap & Kitap Bölümleri

Prof. Dr. Nerin Yayın Armağanı

Kültürel Turizmde Yeni Açılımlar: Kültür ve Yaratıcılık, Çiğdem Akyüz, Şakire Balıkçı, Erhan Solmaz, İsmail Abalı, Editör, SAGE Yayıncılık, Ankara, ss.110-123, 2017