Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Web 1.0’dan Web 2.0’a Geçişin Turizm Coğrafyası Üzerine Yansımaları: İzmir Örneği

Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017, ss.178

Opportunities of utilizing natural and cultural resources of Bornova (Izmir) through tourism

2nd International Geography Symposium-Mediterranean Environment, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010, cilt.19, ss.181-189 Özet

Kırsal Halkın Kırsal Turizme Bakış Açısının Saptanması: Bornova Örneği

VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2010, ss.10-20

Turizm Coğrafyası Yaklaşımıyla Türkiye Turizm Stratejisinin Değerlendirilmesi

Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 Kasım 2007, ss.692-700

Göç Kırsal Kalkınma Kırsal Turizm ve Türkiye

ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10 - 15 Eylül 2007

Kültür mirasının kültürel turizm yaklaşımıyla değerlendirilmesi

Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2003, ss.43-49

Kitap & Kitap Bölümleri

Prof. Dr. Nerin Yayın Armağanı

Kültürel Turizmde Yeni Açılımlar: Kültür ve Yaratıcılık, Çiğdem Akyüz, Şakire Balıkçı, Erhan Solmaz, İsmail Abalı, Editör, SAGE Yayıncılık, Ankara, ss.110-123, 2017