Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kültürel Turim ve Kültür Mirası Politikalarına Yeniden Bakış: Türkiye

Yeni Türkiye, cilt.25, ss.216-232, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Urla’da (İzmir) İkinci Konutların Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma

Turizm Akademik Dergisi, cilt.5, ss.189-204, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaratıcı Turizme Kavramsal ve Coğrafi Bir Yaklaşım

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.26, ss.21-34, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İKİNCİ KONUT KAVRAMI AÇISINDAN TURİZM COĞRAFYASININ ÖNEMİ VE TÜRKİYE’DE İKİNCİ KONUTLARI

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.23, ss.25-42, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenen turizm bölgeleri, kentler ve kent turizmine kuramsal yaklaşım

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.20, ss.27-39, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opportunities of utilizing natural and cultural resources of Bornova (Izmir) through tourism

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COĞRAFYA, KÜLTÜR VE TURİZM: KÜLTÜREL TURİZM

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.15, ss.51-59, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TURİZMDE KÜRESELLEŞMEYE COĞRAFİ YAKLAŞIMLAR VE TÜRKİYE

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.15, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE TURİZM POLİTİKALARI VE TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL TURİZM

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.14, ss.99-107, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BERGAMA VE SELÇUK’UN İZMİR’İN KÜLTÜREL TURİZMDEKİ YERİ

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.12, ss.39-50, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Web 1.0’dan Web 2.0’a Geçişin Turizm Coğrafyası Üzerine Yansımaları: İzmir Örneği

Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017, ss.178

Opportunities of utilizing natural and cultural resources of Bornova (Izmir) through tourism

2nd International Geography Symposium-Mediterranean Environment, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010, cilt.19, ss.181-189

Kırsal Halkın Kırsal Turizme Bakış Açısının Saptanması: Bornova Örneği

VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2010, ss.10-20

Turizm Coğrafyası Yaklaşımıyla Türkiye Turizm Stratejisinin Değerlendirilmesi

Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 Kasım 2007, ss.692-700

Göç Kırsal Kalkınma Kırsal Turizm ve Türkiye

ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10 - 15 Eylül 2007

Kültür mirasının kültürel turizm yaklaşımıyla değerlendirilmesi

Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2003, ss.43-49

Kitap & Kitap Bölümleri

Kent Kentleşme Yeni Kentleşme Trendleri ve Dünya Şehir-Sistem’in Ortaya Çıkışı

Postmodern Çağda Kent Turizmi ve Turizm Kentleri, Alptekin, M. Yavuz, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.191-220, 2019

Afetler ve Güvenlik Yönetimi

Coğrafya, Turizm Coğrafyası ve Güvenli Turizm, Toprak Karaman, Zerrin Sancakdar, Oğuz, Editör, Palme Yayınevi, Ankara, ss.245-274, 2019

Prof. Dr. Nerin Yayın Armağanı

Kültürel Turizmde Yeni Açılımlar: Kültür ve Yaratıcılık, Çiğdem Akyüz, Şakire Balıkçı, Erhan Solmaz, İsmail Abalı, Editör, SAGE Yayıncılık, Ankara, ss.110-123, 2017