Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Profust reliability of linear and circular type F and G systems having two failure criteria under Markov dependency

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, cilt.48, sa.1, ss.219-239, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

RESPONSE SURFACE APPROXIMATION TO STRESS-STRENGTH RELIABILITY UNDER DEPENDENCY STRUCTURE

International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Aydın, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.73

RESPONSE SURFACE APPROXIMATION TO STRESS-STRENGTH RELIABILITY

Recent Advances in Probability & Statistics , İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2019, ss.15