Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Clinical value of a set of neuropeptides in term and preterm neonates with seizures: Brain derived neurotrophic factor, galanin and neuropeptide Y.

Journal of clinical neuroscience : official journal of the Neurosurgical Society of Australasia, cilt.74, ss.168-174, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Megalencephalic leukoencephalopathy with subcortical cysts: Characterization of disease variants.

NEUROLOGY, cilt.90, no.16, ss.1395-1403, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Bone Mineral Status in Pediatric Outpatients on Antiepileptic Drug Monotherapy

Journal Of Child Neurology, cilt.21, ss.411-414, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Different Neurologic Aspects of Nutritional B-12 Deficiency in Infancy

JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY, cilt.31, ss.565-568, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Seizures due to high dose camphor ingestion.

Turk pediatri arsivi, cilt.50, ss.248-50, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

A CASE OF MACROCEPHALY-CAPILLARY MALFORMATION SYNDROME PRESENTING WITH HOT WATER EPILEPSY.

Genetic counseling (Geneva, Switzerland), cilt.26, ss.333-7, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinical characteristics and outcome of children with electrical status epilepticus during slow wave sleep.

Journal of pediatric neurosciences, cilt.9, ss.105-9, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electrophysiologic assessment of spasticity in children using H-reflex.

The Turkish journal of pediatrics, cilt.55, ss.519-23, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Changing views of cerebral palsy over 35 years: the experience of a center.

The Turkish journal of pediatrics, cilt.55, ss.8-15, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Use of buspirone and fluoxetine for breathing problems in Rett syndrome.

Pediatric neurology, cilt.46, ss.192-4, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Paroxysmal dystonia as a rare initial manifestation of multiple sclerosis.

Journal of child neurology, cilt.26, ss.1564-6, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A case of neurobrucellosis presenting with isolated intracranial hypertension.

Journal of child neurology, cilt.26, ss.1316-8, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Triosephosphate isomerase deficiency: a patient with Val231Met mutation.

Pediatric neurology, cilt.44, ss.139-42, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reversibility of cytotoxic edema in tacrolimus leukoencephalopathy.

Pediatric neurology, cilt.43, ss.359-62, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neuropsychologic impairment in children with rolandic epilepsy.

Pediatric neurology, cilt.41, ss.359-63, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of the cases with acute disseminated encephalomyelitis

INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.76, ss.547-550, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Arterial ischemic stroke in childhood: risk factors and outcome in old versus new era.

Journal of child neurology, cilt.22, ss.1204-8, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Electrodiagnostic pattern approach for childhood polyneuropathies

PEDIATRIC NEUROLOGY, cilt.35, ss.11-17, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

T-cell subsets and interleukin-6 response in Rasmussen's encephalitis

PEDIATRIC NEUROLOGY, cilt.33, ss.39-45, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oxcarbazepine in the treatment of childhood epilepsy

Pediatric Neurology, cilt.28, ss.37-41, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Landau-Kleffner syndrome beginning with stuttering: Case report

JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY, cilt.17, ss.785-788, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

De Novo CHRNE Mutation: Congenital Myasthenic Syndrome

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.6, ss.356-358, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

A rare casue of brachial plexopathy: hereditary neuralgic amyotrophy

Türk Pediatri Arşivi-Turkish Archives Of Pediatrics, cilt.54, ss.189-191, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Acquired Demyelinating Syndrome: Single Center Experience

IZMIR DR BEHCET UZ COCUK HASTANESI DERGISI, cilt.9, ss.93-100, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Sturge-Weber Syndrome Type III

The Journal of Pediatric Research, cilt.5, ss.103-105, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Landau Kleffner Syndrome Case Report

The Journal of Pediatric Research, cilt.2, ss.42-45, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Gastro Özofageal Hastalık İlişkili Distoni Sandifer Sendromu

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.1, ss.99-100, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Rare Presentation of Conversion Disorder Palpebral Ptosis

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.1, ss.33-35, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

4 OH bütirik asidüri: Vigabatrin tedavisi ile izlem.

Türkiye Klinikleri, cilt.1, ss.6-8, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocukluk Çağında Multipl Skleroz: Tek Merkez Deneyimi

1. Multiple Skleroz ve Otoimmün Hastalıklarda Çocukluktan Erişkinliğe Geçiş Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 14 - 16 Haziran 2019, ss.63 Creative Commons License

Çocukluk Çağının Nadir Bir Periferik Sinir Hiperekstabilite Olgusu:Isaacs Sendromu

21.Uluslararası Katılımlı .Ulusal Çocuk NörolojisiKongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

Vitamin Yanıtlı Epileptik Ensefalopati Olgusu: Serebral Folat Eksikliği

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

Doksisiklin İle Tetiklenen Fulminan İdiopatik İntrakraniyal Hipertansiyon Olgusu

21.Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

Nonkonvulzif Status Epileptikus Tanılı İki Hasta

21.Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

EDİNSEL DEMİYELİNİZAN SENDROM: TEK MERKEZ DENEYİMİ

DR. BEHÇET UZÇOCUK KONGRESİSÖZLÜ BİLDİRİLER, İzmir, Türkiye, 28 Şubat - 02 Mart 2019

Spinal Muscular Atrophy Lower Extremity Dominant Type 2 (SMA-LED 2)

International Child Neurology Congress, Mumbai, Hindistan, 15 - 18 Kasım 2018

Gördüğüm nöbet mi?

10. Ege Pediatri Ve 6. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 16 - 19 Aralık 2017

Glutaric aciduria type I diagnosis case with normal glutaryl carnitine and urine organic acid analysis.

13 th Int. Congress of Inborn Errors of Metabolism. J of Inborn Errors of Metabolism and Screening Special supplement with the abstracTS, Rio-De-Janeiro, Brezilya, 5 - 08 Eylül 2017, ss.198

Glutaric aciduria type I diagnosis case with normal glutaryl carnitine and urine organic acid analysis.

ICIEM 2017 13th International Congress of Inborn Errors of Metabolism, Brezilya, 5 - 08 Eylül 2017

Herpes simpleks Virüs Ensefaliti Sonrası Gelişen NMDAR Ensefaliti

19.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017, ss.174

Spinal Muskuler Atrofi ve Solunum Sıkıntısı Tip 1(SMARD)

19.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017, ss.130

LMNA ilişkili konjenital muskuler distrofi olgusu.

19.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017, ss.201

Çocukluk Çağı Hareket Bozuklukları

19. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 22 Nisan 2017

GNAO-1 geni ile ilişkili dirençli hareket bozukluğunda derin beyin stimulasyonu uygulaması

19.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi.19-23 Nisan 2017, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017, ss.80

CHRNE mutasyonu saptanan konjenital myasteni olgusu.

19.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017, ss.201

Klasik dizi analizi yöntemleri.

Çocuk Nörolojisi Temel Genetik kursu, İzmir, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2017

KONVÜLZİYON MU DEĞİL Mİ

9.Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2015

KONVÜLZİYONLU ÇOCUK

4. 1.Ege-Kuzey Kıbrıs Pediatri Buluşması. 5. Kuzey Kıbrıs Pediatri Sempozyumu, 02 Kasım 2014

Two cases of Landau Kleffner Syndrome

THE 16. ANNUAL MEETING of the INFANTILE SEIZURE SOCIETY, kapodokya, Türkiye, 22 - 27 Haziran 2014 identifier

İnfantile spasm aetiology treatment modalities prognostic factors and outcome

European Academy of Childhood Disability. 24th Annual Meeting, 16 - 19 Mayıs 2012, cilt.54, ss.38

Kitap & Kitap Bölümleri

MAKROSEFALİ

ÇOCUKLARDA BULGUDAN TANIYA ALGORİTMALAR, Ergün Çil, Editör, İstanbul Kitabevi, İstanbul, ss.399-402, 2019 Creative Commons License

Nöral Tüp Gelişimi

Nöral Tüp Gelişimi ve Nöral Tüp Defektleri, Ayşegül Uysal, Editör, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Basımevi, İzmir, ss.1-34, 2018

FEBRİL KONVÜLZİYON

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, SAVAŞ KANSOY, Editör, EÇV YAYINLARI NO: 11 META BASIM, İzmir, 2017

BEYİN FELCİNDE ETİYOLOJİ

BEYİN FELCİ, SİMİN HEPGÜLER, SARENUR GÖKBEN, Editör, NOBEL TIP KİTABEVİ, İstanbul, ss.5-10, 2017

Nörodejeneratif Hastalıklar

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, Savaş Kansoy, Editör, EÇV yayınları: 11 Meta Basım, İzmir, 2017

BEYİN FELCİNDE NÖROLOJİK DEĞERLENDİRME

BEYİN FELCİ, SİMİN HEPGÜLER, SARENUR GÖKBEN, Editör, NOBEL TIP KİTABEVİ, İstanbul, ss.39-46, 2017

BEYİN FELCİ VE EPİLEPSİ

BEYİN FELCİ, SİMİN HEPGÜLER, SARENUR GÖKBEN, Editör, NOBEL TIP KİTABEVİ, İstanbul, ss.269-272, 2017

Çocukluk çağı başağrıları

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI, Savaş Kansoy, Editör, EÇV Yayınları No: 11 Meta Basım, İzmir, 2017

ÇOCUKLUK ÇAĞI HAREKET BOZUKLUKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, Savaş Kansoy, Editör, EÇV yayınları no:11 Meta Basım, İzmir, 2017