Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A novel p.S34N mutation of CAMP gene in patients with periodontal disease

ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY, cilt.56, ss.573-579, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Expression and regulation of the NALP3 inflammasome complex in periodontal diseases

CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY, cilt.157, ss.415-422, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Renin-angiotensin gene polymorphisms in relation to severe chronic periodontitis

JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY, cilt.36, ss.204-211, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tumor necrosis factor-alpha-converting enzyme (TACE) levels in periodontal diseases

JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, cilt.87, ss.273-277, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oral Health Status and Oral Hygiene Habits of an Adult Turkish Population on Dialysis

ORAL HEALTH & PREVENTIVE DENTISTRY, cilt.6, ss.37-43, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Toll-like receptor 2 and 4 gene polymorphisms in generalized aggressive periodontitis

JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, cilt.78, ss.1968-1977, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

TGF-beta 1 gene polymorphisms in periodontal diseases

CLINICAL BIOCHEMISTRY, cilt.39, ss.929-934, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Gingival crevicular fluid laminin-5 gamma 2-chain levels in periodontal disease

JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY, cilt.33, ss.462-468, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Association of the IL-1RN2 allele with periodontal diseases

CLINICAL BIOCHEMISTRY, cilt.39, ss.357-362, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Gingival crevicular fluid matrix metalloproteinase-25 and-26 levels in periodontal disease

JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, cilt.77, ss.664-671, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Characteristics of periodontal microflora in acute myocardial infarction.

Journal of periodontology, cilt.76, ss.740-8, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Accuracy and reproducibility of two manual periodontal probes. An in vitro study.

Journal of clinical periodontology, cilt.31, ss.815-9, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Association between periodontal disease and acute myocardial infarction

JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, cilt.71, ss.1882-1886, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Trombosittten zengin fibrinin yumuşak ve sert dokuların iyileşme mekanizmalarındaki rolü

Turkiye Klinikleri J Periodontol-Special Topics, cilt.3, ss.122-128, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lökosit ve trombositten zengin fibrinin özellikleri ve diş hekimliğinde kullanım alanları

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, cilt.48, ss.73-83, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlı bireylerde periodontal durumun belirlenmesi ve bu bireylerin ağız bakımı alışkanlıkları

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.84-94, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periodontal hastalıklarda enfeksiyon kontrolü:Hangi sistemik antibiyotik, niçin ve ne zaman?

Dişhekimliği Dergisi, cilt.20, ss.44-48, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ağız boşluğunda bir antimikrobiyal peptid ailesi: Katelisidinler

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi, cilt.17, ss.146-154, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeni tedavi yaklaşımı: Periodontal hastalıklarda konak cevabının düzenlenmesi.

Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.1-12, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Periodontal hastalıklar kalp-damar hastalıkları için risk faktörü olabilir mi?

Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.1-10, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kontrollü salım yapan klorheksidin glukonat formulasyonunun hazırlanması.

Ankara Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.287-293, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lokalize agresif periodontitis.

Türk Oral Biyoloji Dergisi, cilt.2, ss.177-185, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çeşitli periodontal hastalıklarda HLA dağılımı.

Türk Oral Biyoloji Dergisi, cilt.2, ss.121-132, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tip I diyabetli hastada lokalize agresif periodontitis.

Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.79-84, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Are inflammatory cytokines potential mediators of phenytoin-induced gingival overgrowth?

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.31, ss.41-46, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The role of serum lipids on cyclosporine-induced gingival overgrowth in renal transplant patients.

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.29, ss.297-301, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş macununun tükrük yüzey gerilimine etkisi ve bunun süresinin araştırılması.

Ege Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.97-101, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gül ATİLLA, Haluk BAYLAS Electron probe analysis of cementum surfaces.

Journal of Marmara University Dental Faculty, cilt.2, ss.510-514, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gül ATİLLA, Nezih AZMAK, Mustafa CİRİT Böbrek nakli sonrasında CsA kullanan hastalarda dişeti büyümesinin görülme sıklığı.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.65-70, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gül ATİLLA Pratisyen dişhekimi periodontal tedavi için sevki ne zaman düşünmelidir?

İzmir Dişhekimleri Odası Dergisi, cilt.7, ss.18-21, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gül ATİLLA, Şükrü KANDEMİR The evaluation of surface smoothness detected by periodontal probe

Journal of Nihon University School of Dentistry, cilt.36, ss.261-265, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gül ATİLLA, Fikri ÖZTOP, Haluk BAYLAS Tetrasiklin HCL ve Minosiklin HCL demineralizasyonunun epitel ve bağ dokusu yanıtına etkileri.

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.239-245, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gül ATİLLA A rare find in Anatolia – A tooth implant (mid-sixth century B.C.).

JOURNAL OF ORAL IMPLANTOLOGY, cilt.19, ss.54-57, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gül ATİLLA, Servet KANDEMİR Civa ve kurşunun periodontal dokulara etkileri.

Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.237-241, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Toothpaste concentration changes during brushing period and other findings on brushing habits

Recent Advances in Periodontology, Elsevier Science Publishers B.V., cilt.2, ss.295-298, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gül ATİLLA, Servet KANDEMİR Kron kenarlarının lokalizasyonu ile dişeti genişliğinin ilişkisi.

Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.167-170, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gül ATİLLA, Şule GÜNBAY Endotoksin ve periodontal hastalıktaki rolü.

Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.24-29, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gül ATİLLA Periodontolojide iki motivasyon yönteminin karşılaştırılması.

Oral, cilt.6, ss.33-38, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gül ATİLLA Diş yüzeyi temizliği ve flap operasyonundan sonra kök yüzeyinde kalan diştaşı miktarının istatistiksel değerlendirilmesi.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, ss.71-83, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gül ATİLLA Periodontal hastalıkların tedavisinde zaman faktörü.

İzmir Dişhekimleri Odası Dergisi, cilt.2, ss.2, 1987 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect of Serum 25(OH) D Levels in Patients with Chronic Periodontitis and Well-Controlled Type 2 Diabetes Mellitus

16th International Congress of Periodontology Of The International Academy of Periodontology, Brasov, Romanya, 27 Nisan 2017, ss.210

The effect of periodontal treatment on GCF LL 37 levels in periodontal destruction

Antimicrobial Activity Conference-ZING CONFERENCES, Albufeira-PORTUGAL, 2016, Albuferia, Portekiz, 16 - 19 Nisan 2016

The role of LL 37 antimicrobial peptide in periodontal health and diseases

Antimicrobial Activity Conference-ZING CONFERENCES, Albufeira-PORTUGAL, 2016, Albuferia, Portekiz, 16 - 19 Nisan 2016

GCF MMPs and Growth Factors in Smokers without Periodontal Disease

46th meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) with the Scandinavian Division (NOF), Floransa, İtalya, 4 - 07 Eylül 2013 identifier identifier identifier

Siklosporin-A Tedavisinin Dişeti Dokularındaki Gen Ekspresyonuna Etkisi

Türk Periodontoloji Dernegi 43. Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 09 Mayıs 2013, ss.1

Gingival Crevicular Fluid Proteinase 3 Levels In Different Periodontal Diseases

GoRDON RESEARCH CONFERENCES,, Davidson, Amerika Birleşik Devletleri, 17 Temmuz 2011, ss.10

Bilateral Dişeti Çekilmelerinin Trombositten Zengin Fibrin ile Tedavisi Olgu Sunumu

Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2011

Platelet Rich Fibrin in the Treatment of Gingival Recessions A Case Report

International Symposium Osteology Cannes 2011, Cannes, Fransa, 14 - 16 Nisan 2011

CYP3A Gen Polimorfizmlerinin Siklosporin A’ya Bağlı Dişeti Büyümelerindeki Rolü

Türk Periodontoloji Dernegi 40. Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 Mayıs 2010, ss.1

Trombositten Zengin Fibrinin Eldesi ve Hücre İçeriği

Türk Periodontoloji Derneği 40. Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2010

Gül ATİLLA Genel sağlık ve periodontitis ilişkilendirilebilir mi? (Davetli konuşmacı)

TPD 39. Bilimsel Kongresi, Ankara, 2009, Ankara, Türkiye, 29 Ekim 2009, ss.9

Gül ATİLLA Doğru zamanda doğru antibiyotik kullanımı (Davetli Konuşmacı)

TDB 16. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, 2009, İstanbul, Türkiye, 25 Haziran 2009

Çeşitli periodontal hastalıklarda dişeti oluğu sıvısı TACE seviyelerinin incelenmesi.

Türk Periodontoloji Dernegi 38. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 Mayıs 2008, ss.4

Menstrual döngünün periodontal sağlığa etkisi

Türk Periodontoloji Dernegi 38. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 Mayıs 2008, ss.3

Vazoaktif intestinal peptidin deneysel periodontitis tedavisindeki etkinliği

Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi, Istanbul, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2008

Matrix metalloproteinase-2, -9 and -12 polymorphisms in chronic periodontitis

JOint Meeting Of The Continental European And Israeli Divisions In Thessaloniki, Selanik, Yunanistan, 26 Eylül 2007, ss.40

Effect of the MMP-13 genotypes on outcomes of periodontal therapy

JOint Meeting Of The Continental European And Israeli Divisions In Thessaloniki, Selanik, Yunanistan, 26 Eylül 2007, ss.30

GCF and serum MMP-8, TIMP-1 levels in renal transplant patients.

joint Meeting Of The Continental European And Israeli Divisions In Thessaloniki, Selanik, Yunanistan, 26 Eylül 2007, ss.46

Renin-angiotensin gene polymorphisms in generalized aggressive periodontitis. I

JOint Meeting Of The Continental European And Israeli Divisions In Thessaloniki, Selanik, Yunanistan, 26 Eylül 2007, ss.20

Renin angiotensin gene polymorphisms in generalized aggressive periodontitis

Annual Meeting IADR-Continental European and Israeli Divisions 2007, Thessaloniki, Greece., 26 - 29 Eylül 2007 identifier identifier identifier

Matrix metalloproteinase 2 9 and 12 gene polymorphisms in generalized aggressive periodontitis

Annual Meeting IADR-Continental European and Israeli Divisions, 26 Eylül 2012 - 29 Eylül 2007 identifier identifier identifier

Renin angiotensin gene polymorphisms in chronic periodontitis

Annual Meeting IADR-Continental European and Israeli Divisions 2007, Thessaloniki, Greece., 26 - 29 Eylül 2007 identifier identifier identifier

Gingival crevicular fluid RANKL and OPG levels in periodontal diseases.

3rd Meeting Of The Pan European Federation, Durham, İngiltere, 20 Eylül 2007, ss.5

Böbrek nakli hastalarında dişeti oluğu sıvısı MMP-8 ve TIMP-1 seviyeleri.

Türk Periodontoloji Dernegi 37.. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 Mayıs 2007, ss.1

MMP-1 gen polimorfizmi ile şiddetli kronik periodontitis ilişkisi

Türk Periodontoloji Dernegi 36. Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 Eylül 2006, ss.1

Kronik periodontitiste TLR 2 ve TLR 4 gen polimorfizmleri

Türk Periodontoloji Derneği 36. Bilimsel Kongresi, 2006, Çeşme., Türkiye, 21 - 23 Eylül 2006

Kronik periodontitiste matrismetalloproteinaz 2 9 ve 12 gen polimorfizmleri

Türk Periodontoloji Derneği 36. Bilimsel Kongresi, 2006, Çeşme., Türkiye, 21 - 23 Eylül 2006

Gül ATİLLA Anadoluda diş implantı buluntusu (M.Ö. VI. Yüzyıl ortası) (Davetli konuşmacı)

İzmir’in Sağlık Tarihi Kongresi, İzmir, 2005, İzmir, Türkiye, 01 Aralık 2005

Gingival crevicular fluid MMP-25 and MMP-26 levels in periodontal disease

CED/NOF/ID IADR-Joint Meeting, Amsterdam, Hollanda, 14 Eylül 2005, ss.516

Farklı periodontal hastalıklarda dişeti oluğu sıvısı laminin-5 gamma2 seviyelerinin incelenmesi.

Türk Periodontoloji Dernegi 35. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 Mayıs 2005, ss.5

Periodontal hastalıklarda endotelyal nitrik oksit sentaz eNOS Glu298Asp gen polimorfizmi

Periodontoloji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, 2005, İstanbul., Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2005

Crevicular Fluid EMAP-II, MIP-1alpha and MIP-1beta Levels in Periodontal Disease

IADR General Session, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 09 Mart 2005, ss.25

The positive association of IL-1RN2 allele with periodontal disease

IADR General Session, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 09 Mart 2005, ss.20

Transforming growth factor beta1 gene polymorphisms in periodontal diseases.

IADR General Session, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 09 Mart 2005, ss.10

Endothelial nitric oxide synthase Glu298Asp gene polymorphism in periodontal disease

IADR/AADR/CADR 83rd General Session, March 9-12, 2005, Baltimore, USA., 9 - 12 Mart 2005

LDD and GCF Laminin-5 gamma 2 Chain Levels in Chronic Periodontitis

CED/NOF/ID IADR-Joint Meeting, İstanbul, Türkiye, 22 Kasım 2004, ss.448

Gingival crevicular fluid matrix metalloproteinase 13 levels in specific periodontal diseases

Joint Meeting of the Continental European Division (CED), Scandinavian Division (NOF) and Israeli Division (ID) of IADR, 2004, İstanbul., 26 - 29 Ağustos 2004

Diyaliz hastalarının ağız sağlığı kalitesi ve bilinci

Türk Periodontoloji Derneği 34.Kongresi, 2004, Ankara., Türkiye, 29 Nisan - 02 Mayıs 2004

Gül ATİLLA İlaca bağlı dişeti büyümelerinin patogenezi ve tedavilerindeki güncel yaklaşımlar

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi, KONYA, 2002, Konya, Türkiye, 05 Eylül 2002

Yaygın agresif periodontitiste dişeti oluğu sıvısı MCP-1 ve RANTES seviyelerinin incelenmesi.

Türk Periodontoloji Dernegi 30. Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 15 Mayıs 2002, ss.3

Sistemik düşük doz doksisiklin kullanımının periodontal tedavideki etkinliğinin değerlendirilmesi

Türk Periodontoloji Derneği 11. Periodontoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 30 Kasım 2001, ss.1

Gül ATİLLA İlaca bağlı dişeti büyümeleri ve tedavileri (Davetli konuşmacı)

İzmir Dişhekimleri Odası, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Bilimsel Etkinliği, İZMİR, 1999., İzmir, Türkiye, 26 Kasım 1999

Nurcan BUDUNELİ, Gül ATİLLA Periodontolojide lokal ilaç taşıyıcı sistemler ve klinik uygulamaları.

6. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, İZMİR, 1999, İzmir, Türkiye, 06 Ekim 1999

Nurcan GÜRSES, Gül ATİLLA, Necil KÜTÜKÇÜLER Are inflammatory cytokines potential mediators of phenytoin-induced gingival overgrowth? (Poster sunumu)

7th Meeting of The International Academy of Periodontology, LJUBLJANA-SLOVENIA, 1999, Ljubljana, Slovenya, 20 Haziran 1999

Gül ATİLLA Sigaranın periodontal dokuların bağışıklık sistemi üzerine etkisi (Davetli konuşmacı)

Türk Periodontoloji Derneği 8. Periodontoloji Sempozyumu, İSTANBUL, 1998, İstanbul, Türkiye, 13 Kasım 1998

Gül ATİLLA Periodontal hastalıkların tedavisinde pratisyen dişhekimi sevki ne zaman düşünmelidir? (Davetli konuşmacı)

İzmir Dişhekimleri Odası, Periodontoloji Paneli, İZMİR, 1995, İzmir, Türkiye, 20 Kasım 1995

Gül ATİLLA Periodonsiyumun immünolojisini etkileyen faktörler:Hastalıklar, genetik, ilaçlar ve Bakteri - Konak etkileşimi (Davetli konuşmacı)

Türk Periodontoloji Derneği 4. Periodontoloji Sempozyumu, İSTANBUL, 1994., İstanbul, Türkiye, 21 Ekim 1994

Gül ATİLLA, Nezih AZMAK, Mustafa CİRİT Siklosporin ve dişeti büyümesi.

Ulusal Böbrek Hastalıkları, Dializ ve Transplantasyon Kongresi, SAMSUN, 1994, Samsun, Türkiye, 11 Ekim 1994

Gül ATİLLA, Haluk BAYLAS Farklı özellikteki kök yüzeylerinin kimyasal analizi.

TPD 23. Bilimsel Kongresi, ANTALYA, 1993, Antalya, Türkiye, 16 Mayıs 1993

Gül ATİLLA, Şükrü KANDEMİR Periodontal probe ile saptanan yüzey düzgünlüğünün değerlendirilmesi.

Türk Dişhekimleri Birliği I. Uluslararası Kongresi, İZMİR, 1992, İzmir, Türkiye, 30 Eylül 1992

Gül ATİLLA Farklı özellikteki kök yüzeylerinin Mikroprob Analizi (Davetli konuşma)

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü "Mikroprob Semineri", İZMİR, 1992, İzmir, Türkiye, 29 Eylül 1992

TOOTHPASTE CONCENTRATION CHANGES DURING BRUSHING PERIOD AND OTHER FINDINGS ON BRUSHING HABITS

4TH MEETING OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF PERIODONTOLOGY, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Eylül 1990, cilt.957, ss.295-298 identifier

Gül ATİLLA, Şükrü KANDEMİR Bireylerde fırçalama süresi içersinde ağızlardaki diş macununun konsantrasyon değişiklikleri ve fırçalama alışkanlığı ile ilgili diğer bulgular.

IAPMeeting and 4. Toplantısı ve Türk Periodontoloji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, İSTANBUL, 1990, İstanbul, Türkiye, 17 Eylül 1990

Gül ATİLLA Ülkemizde periodontal tedavilerin zaman gereksinimi.

I.Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Sempozyumu, ANKARA, 1989, Ankara, Türkiye, 13 Ekim 1989

Ali GÜRKAN, Gül ATİLLA Dişlerime bakamadım, pişmanım

9. Sağlık Halk Kongresi, İZMİR, 2011, İzmir, Türkiye

Kitap & Kitap Bölümleri

Tip 2 Diyabette Periodontal Hastalık Tanı Kriterleri

Endokrinolojide Algoritmler, Yılmaz C, Saygılı F, Özgen G, Çetinkalp Ş, Erdogan M, Kabalak T, Editör, Sağlık Bakanlığı, Ankara, ss.114-115, 2014

Toothpaste concentration changes during brushing period and other findings on brushing habits.

Recent Advances in Periodontology Volume II, Steven Gold,Marhshall Midda,Serdar Mutlu, Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Amsterdam, ss.295-298, 1991

Diğer Yayınlar