Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Fruit-Growers’ Practices in Terms of GLOBALGAP Criteria in Aegean Region, Turkey

International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, ss.85-96, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar