Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2019 2. ULUSAL CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI

    Çalışma Grubu

    İzmir, Türkiye

  • 2018 1. Ulusal Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Çalıştayı

    Çalışma Grubu

    İzmir, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 8

h-indeksi (WOS): 1