Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Operating Room Technicians’ Views Regarding Operating Room Internships

Worldwide Medicine, cilt.1, no.8, ss.276-283, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hemşirelik Mesleğinde Yenilikçi Yaklaşımların Önemi

PressacademiaProcedia, cilt.3, ss.759-761, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sağlık Kurumlarında Mobing: Girişimcilik İçin Bir Engel Midir?

PressacademiaProcedia, cilt.3, ss.755-758, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Paramedik Öğrencilerin Acil Tıp Kliniğinde Uyguladıkları Tıbbi Becerilerin Değerlendirilmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.9-19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Tek Numara Acil Çağrı Sistemi Uygulamasına Ambulans Personelinin Bakışı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.779-785, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Personelinin Güncel Temel Yaşam Desteği Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Türkiye Acil Tıp Dergisi, cilt.12, ss.129-133, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Kalp Ameliyatı Sonrası Hasta Pozisyonunun Hemodinamik Ölçümlere Etkisi

Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, cilt.22, no.1, ss.69-74, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakımlarda Hastalara Verilen Sırtüstü Pozisyonların Hemodinamik ve Fizyolojik Ölçümlere Olan Etkileri

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi, cilt.2, no.2, ss.94-99, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yoğun Bakımlarda Hastalara Verilen Pozisyonların Hemodinamik ve Fizyolojik Ölçümlere Etkileri

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, cilt.2, ss.94-99, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Temel Yaşam Desteğine İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.24, ss.45-60, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The evaluation of university students in terms of problem solving autonomy multiple intelligences based on constructive approach norms

İnönü University Journal of the Facultyof Education, cilt.9, ss.67-88, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acil Tıp Sisteminde Sürüş Güvenliği ve Acil Araç Sürücülerinin Eğitimleri”(Davetli Derleme)

D.E.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.135-142, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hemşirelerin kişisel değerlerinin ve iş doyumlarının incelenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.119-133, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kanser Hücre Özellikleri ve Kanser Progresyonundaki Önemi

1. International Health Sciences and Life Congress,, Burdur, Türkiye, 02 Mayıs 2018, ss.713-714

WHAT TYPE OF ANESTHESIA FOR INTERVENTIONAL CARDIOLOGY ?

14 th International Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS), Antalya, Türkiye, 05 Nisan 2018, ss.52-53

İNKONTİNANS Sosyal dışlanmanın en önemli nedeni, kılavuzlarda yeni neler var?

2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu., İzmir, Türkiye, 21 Mart 2018, ss.137

BÜYÜKLERİMİZ ASLINDA NEDEN DÜŞÜYOR? SİSTEMATİK İNCELEME

2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu., İzmir, Türkiye, 21 Mart 2018, ss.124

YAŞLILARA YÖNELİK PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN SOSYAL DIŞLANMAYA ETKİSİ

2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu., İzmir, Türkiye, 21 Mart 2018, ss.242

GÖRÜNMEZ AYSBERK

2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu., İzmir, Türkiye, 21 Mart 2018, ss.197

DEMANSLI BİREYLERDE PALYATİF BAKIM

2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu., İzmir, Türkiye, 21 Mart 2018, ss.143

DEMANSLI BİREYLERDE AJİTASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAKIM VERENLER

2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu., İzmir, Türkiye, 21 Mart 2018, ss.139

YAŞLI BİREYLER & PELVİK ORGAN PROLAPSUSLARI

2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu., İzmir, Türkiye, 21 Mart 2018, ss.177

YAŞLI BİREYLERDE SOSYAL DIŞLANMA: DEMANSİYEL HASTALIKLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu., İzmir, Türkiye, 21 Mart 2018, ss.138

SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ İŞ ORTAMINA İLİŞKİN STRESÖRLERİNİN SAPTANMASI

Global Business Research Congress, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2017, cilt.3, ss.752-754 Creative Commons License

İleri yaş ve malnutrüsyon ilişkisi sistematik inceleme

ULUSLARARASI İZMİR KEYİFLİ YAŞ ALMA FUARI VE KONGRESİ, 11 - 13 Mayıs 2017

Postmenopozal yaşlı kadınlarda görülen sağlık sorunları

ULUSLARARASI İZMİR KEYİFLİ YAŞ ALMA FUARI VE KONGRESİ, 11 - 13 Mayıs 2017

Acil servise 65 yaş üstü hastaların başvuru sebepleri

ULUSLARARASI İZMİR KEYİFLİ YAŞ ALMA FUARI VE KONGRESİ, 11 - 13 Mayıs 2017

Yaşlılarda demansın gelişimi: fiziksel istismarın etkisi olabilir Mİ?

11 Mayıs 2017 - 16:04Milliyet.com.tr » İzmir Haberleri » HaberUluslararası Keyifli Yaş Alma Fuarı Ve Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2017

İleri Yaş Malnütrüsyon İlişkisi Sistematik inceleme

11 Mayıs 2017 - 16:04Milliyet.com.tr » İzmir Haberleri » HaberUluslararası Keyifli Yaş Alma Fuarı Ve Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2017

Geriatrik dönemdeki kadınlarda üriner inkontinansın etkileri

1. ULUSLARARASI 10. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU, 22 - 23 Mart 2017

GERİATRİK DÖNEMDEKİ KADIN VE OSTEOPOROZ

1. ULUSLARARASI 10. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU, 22 - 23 Mart 2017

İleri yaşlarda ortaya çıkan görme problemleri ve rehabilitasyonu

1. ULUSLARARASI 10. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU, 22 - 23 Mart 2017

Geriatrik Aciller , Acil Sağlık Personelinin Yaklaşımları

1. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 22 - 23 Mart 2017

Geriatrik Dönemdeki Kadınlarda Üriner İnkontinansın Etkileri

1. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 22 - 23 Mart 2017

İleri Yaşlarda Ortaya Çıkan Görme Problemleri ve Rehabilitasyonu

1. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 22 - 23 Mart 2017

Ameliyathane Stajında Yapılan Girişimlerin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi

9. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Üriner inkontinans ve psikososyal etkileri

5. Ege Ürojinekoloji Workshop, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2015

Jinokolojik fistül Psikoseksüel bakış açısı

5. Ege Ürojinekoloji Workshop, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2015

Üriner İnkontinans ve Psikososyal Etkileri

5. Ege Ürejinekoloji Workshop, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2015

Jinekolojik Fistül Psikoseksüel Bakış Açısı

5. Ege Ürojinekoloji Workshop, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2015

In The Operating Room Stress The Role Of Music İn preventing Stress

15 Th World Sterilization Congress, Annual WFHSS& Central And Eastern Europe Congress, October 15-18, 2014 Prague, Czech Republic, 15 - 18 Ekim 2014

A patern For Operating Rooms İn Hospital Disaster Planing

15 Th World Sterilization Congress, Annual WFHSS& Central And Eastern Europe Congress, Prague, Czech Republic, 15 - 18 Ekim 2014

Operating Room Stress Who is Resilient To This Stress

5 Th World Sterilization Congress, Annual WFHSS& Central And Eastern Europe Congress, October 15-18, 2014 Prague, Czech Republic, 15 - 18 Ekim 2014

“İslamiyetin Hemşireliğe Bakışı”

Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi,, İzmir, Türkiye, 18 Haziran 2014, ss.140

Dini Değerler Ve Hemşirelik Değerleri

Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 Haziran 2014, ss.128

“Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği: Ülkemizde Tarihsel Gelişimi

” Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 Haziran 2014, ss.157

Hemşirelik Yemini

Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 Haziran 2014, ss.149

Hemşirelikte Cinsiyet Ayrımı: Erkek Hemşirelere Bakış

Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi,, İzmir, Türkiye, 18 Haziran 2014, ss.149

İstenmeyen Gebelikler Doğum Sonrası Anne ve Çocuk Ruh Sağlığına Etkileri

(Uluslararası Katılımlı) I. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2013

Doğum Sonu Atoni Kanamasında Acil Hemşirelik Bakımı Nasıl Olmalıdır

(Uluslararası Katılımlı) I. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2013

Anksiyetenin Epizyotomi ve Seksiyo Kesisi Sonrasında Yara İyileşmesine Olan Etkisi

(Uluslararası Katılımlı) I. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2013

Travması Olan Gebelerde Spinal İmmobilizasyon Nasıl Sağlanır

2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013

Akran istismarı-Zorbalık: Acil servis koşullarında değerlendirilmesi

2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi,, Aydın, Türkiye, 19 Nisan 2013, ss.134

Gebelerde Kardiyopulmoner Resusitasyon Uygulama Farklılıkları

2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013

Acil Hemşireliğinde Hava Yolu Yönetiminin Temel İlkeler

2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 19 Nisan 2013, ss.81

Acil serviste travmatik hastaların boyun stabilizasyonu (Doğru yapılıyor mu?).

2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi,, Aydın, Türkiye, 19 Nisan 2013, ss.120

Ebeveyn Bağlanma Envanteri Geliştirme Çalışması: Geçerlik Güvenirlik

II. International VI. National Psychiatric Nursing Congress, Erzurum, Türkiye, 04 Ekim 2012, ss.121

Tiroid Fırtınasında Paramedikler Ne Yapabilirler

V. Paramedik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 24 Nisan 2010, ss.198

Cerrahi Yoğun Bakımda İzlenen Hastaların Görüntüleme Yöntemleri İçin Dış Alanlara Taşınması

6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 03 Mayıs 2009, ss.265-268

Acil Araçlarda Kara Ambulanslarında Araç Gövde Standardı ve Güvenlik

I. Türk – Alman Acil Ambulans Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2005

Acil Sağlık Hizmetlerinde İletişim

I. Türk – Alman Acil Ambulans Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2005

Ambulanslarda Sesli ve şıklı Uyarı Cihazlarının Kullanımı

I. Türk – Alman Acil Ambulans Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Hastane Öncesi Acil Hasta Bakımı Cilt II

Onkolojik Acillerde Hastane Öncesi Acil Bakım, Ali EKŞİ, Editör, Kitapana Basım Yayım, 2017

Hastane Öncesi Acil Hasta Bakımı Cilt 2

Doğal Tehlikeler ve zehirlenmelerde Hastane Öncesi Acil Bakım, Ali EKŞİ, Editör, Kitapana, İzmir, 2015

Ameliyathane Hemşireliği

Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Korunma İlkeleri, Meryem Yavuz van Giersbergen, Şenay Kaymakçı , Editör, meta basım, 2015

İLKYARDIM

Tıbbi Sorunlarda İlk Yardım, ÇERTUĞ Agâh,EKŞİ Ali, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.69-101, 2014 Creative Commons License

İLK YARDIM

Zehirlenmeler, Certug A., Eksi A., Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.171-196, 2014

Alanda Acil Bakım (Paramedikler İçin)

Hastane ve Diğer Sağlık Çalışanları İle İletişim, SARIKAYA S., Editör, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, ss.78-81, 2009

Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitim Kitabı

Ambulanslarda Sesli ve Işıklı Uyarı Sistemlerinin Kullanılması, Eksi A., Editör, Anıl Matbaacılık Yayıncılık, Ankara, ss.115-122, 2008

Hemşire, Tekniker ve Teknisyenlere Yönelik Travma ve Resüsitasyon Kursu Kitabı (HTT-TRK)

Ekstiremite Travmaları, ŞELİMEN D., ÖZŞAHİN A., GÜRKAN A., TAVİLOĞLU K., Editör, Kuban Matbaacılık Yayıncılık, Ankara, ss.135-151, 2008

Ambulans Kullanımı

Ambulanslarda Siren ve Işık Kullanımı, Eksi A., Editör, ÜBL Yayınları, İzmir, ss.169-174, 2005

Herkes İçin İlkyardım

Sudaki Tehlikeli Hayvanların Saldırısı, RODOPLU Ü., Editör, Om Yayınevi, İstanbul, ss.243-253, 2003