Doç.Dr.

GÜLCAN DEMİROĞLU TOPÇU


Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri Bölümü

Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2000 - 2006

2000 - 2006

Doktora

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri (Dr), Türkiye

1995 - 2000

1995 - 2000

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri (Yl), Türkiye

1991 - 1995

1991 - 1995

Lisans

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2006

2006

Doktora

Bazı yeni çok yılık baklagil ve buğdaygil yem bitkileri çeşitlerinin Akdeniz iklim koşularındaki performansları üzerine araştırmalar

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri (Dr)

2000

2000

Yüksek Lisans

Bazı serin iklim buğdaygillerinin Akdeniz iklim kuşağındaki agronomik özellikleri üzerinde araştırmalar

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri (Yl)

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı, Buğdaygil Yem Bitkileri, Baklagil Yem Bitkileri, Çim Bitkileri, Çayır- Mera Amenajmanı ve Islahı

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

1997 - 2015

1997 - 2015

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Akademik Performans D. Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

2016 - 2019

2016 - 2019

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

2016 - 2017

2016 - 2017

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

DİPLOMA TEZİ

Doktora

Doktora

Örtü Bitkileri Kültürü

Lisans

Lisans

TARLA BİTKİLERİNDE PROJELENDİRME

Lisans

Lisans

MESLEKİ UYGULAMALAR-I

Lisans

Lisans

ÇAYIR MERA I

Lisans

Lisans

ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

YEŞİL ALAN VE EROZYON KONTROL BUĞDAYGİLLERİ

Lisans

Lisans

TARLA BİTKİLERİ TARIMI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TARLA YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRME TEKNİĞİ

Lisans

Lisans

MESLEKİ UYGULAMALAR-II

Lisans

Lisans

TARIMSAL EKOLOJİ

Lisans

Lisans

ÇAYIR MER'A VE YEM BİTKİLERİ

Lisans

Lisans

ORGANİK TARIM

Lisans

Lisans

YEŞİL ALANLAR VE UYGULAMA TEKNİKLERİ

Lisans

Lisans

ÇİM VE YER ÖRTÜCÜLER

Lisans

Lisans

ÇİM VE YER ÖRTÜCÜLER

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TARLA YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRME TEKNİĞİ

Lisans

Lisans

TARIMSAL EKOLOJİ

Lisans

Lisans

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Farklı Tuz Kaynak ve Konsantrasyonlarının Arpa (Hordeum vulgare L.) Tohumlarının Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkileri,

Demiroğlu Topçu G. , Özkan Ş. S.

ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, , cilt.4, no.1, ss.456-467, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

İklim Değişikliğinde Örtü Bitkilerinin Yeri ve Önemi

Demiroğlu Topçu G. , Özkan Ş. S. , Hamıdı M.

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, , cilt.13, ss.95-101, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Değişik Fiğ + Tahıl Karışımları İçin En Uygun Karışım Oranı ve Biçim Zamanının Belirlenmes

Demiroğlu Topçu G. , Kır B. , Çelen A. E. , Kavut Y. T.

SPEC Journal of Agr. Sciences 2020, cilt.4, ss.146-156, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Farklı Azot Dozlarının Krotalarya ( Crotalaria juncea L.)’da Verim v e Diğer Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi

Yılmaz M. , Demiroğlu Topçu G.

SPEC Journal of Agr. Sciences 2020 : 4(2), cilt.4, ss.125-135, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

İtalyan Çimi (Lolium multiflorum L.) Çeşitlerine Ait Tohumların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi

DUMANOĞLU Z., ÖZKAN Ş. S. , DEMİROĞLU TOPÇU G.

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.292-298, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

An Alternative Crop for Mediterranean Climatic Conditions: Crotalaria juncea L. (Sunn hemp)

DEMİROĞLU TOPÇU G. , ÖZKAN Ş. S.

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, cilt.22, ss.339-345, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

Akdeniz Ekolojik Koşulları için Alternatif Bir Bitki: Crotalaria juncea L. (Krotalarya)

DEMİROĞLU TOPÇU G. , ÖZKAN Ş. S.

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, cilt.22, ss.340-346, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Grain Yield and Some Yield Components of Sweet Sorghum (Sorghum bicolor var. saccharatum) as Affected by Plant Densities under Mediterranean Climatic Conditions

GEREN H., DEMİROĞLU TOPÇU G. , KAVUT Y. T. , ÖZKAN Ş. S.

Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences University of Sarajevo, cilt.62, ss.53-61, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Farklı Tuz (NaCl) Konsantrasyonlarının Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Çimlenme Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi

ÖZKAN Ş. S. , DEMİROĞLU TOPÇU G.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.37-43, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Türkiye ve Ege Bölgesi Çayır-Mera Alanları ile Yem Bitkileri Tarımına Genel Bir Bakış

DEMİROĞLU TOPÇU G. , ÖZKAN Ş. S.

Çanakkale OnSehiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.21-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Effects of Salt and Drought Stresses on Germination and Seedling Growth of Sainfoin Onobriychis viciifolia Scop

DEMİROĞLU TOPÇU G. , ÖZKAN Ş. S.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Effects of Salt and Drought Stresses on Germination and Seedling Growth of Sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.)

DEMİROĞLU TOPÇU G. , ÖZKAN Ş. S.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.406-409, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

A preliminary study on the effect of different seed coat treatments on the germination of Ciliate Medick (Medicago ciliaris L.)

KIR B. , DEMİROĞLU TOPÇU G. , BUDAK B. , SALMAN A. , YILMAZ M., ÖZKAN Ş. S.

Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences University of Sarajevo, cilt.61, ss.296-299, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Tall Fescue Festuca arundinacea Cultivars Adaptation And Turf Performance Under Tokat Climatic Conditions In Turkey

YILMAZ M., SALMAN A. , BUDAK B. , DEMİROĞLU TOPÇU G. , KIR B.

Works Of The Faculty Of Agriculture And Food Science, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

GEREN H., GEREN H. , SOYA H. , ÜNSAL R., KAVUT Y. T. , SEVİM İ., et al.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.49, ss.195-200, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Silajlık Hasıl Verimi ve Silaj kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

KAVUT Y. T. , SOYA H. , GEREN H. , GEREN H., ÜNSAL R., SEVİM İ., et al.

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.33-44, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Farklı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Ege Bölgesi Koşullarına Adaptasyonu

DEMİROĞLU TOPÇU G. , GEREN H. , AVCIOĞLU R.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.1-10, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Bazı Yem Şalgamı Brassica rapa L Çeşitlerinde Verim Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

KIR B. , AYKUT TONK F., DEMİROĞLU TOPÇU G.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.87-97, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Bazı Yem Şalgamı (Brassica rapa L.) Çeşitlerinin Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

GEREN H. , DEMİROĞLU TOPÇU G. , AVCIOĞLU R.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.47-55, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

THE EFFECT OF CROPS ON BİO-FUEL PRODUCTİON İN TURKEY

DEMİROĞLU TOPÇU G. , ÖZÇELİK A. E.

International Science Technology & Innovation Congresss (INES), Antalya, Türkiye, 17 Nisan 2019, cilt.1, no.2, ss.133

2018

2018

METHODS OF DAMAGE TO VEGETATION AND PREVENTION OF EXHAUST EMISSIONS FROM VEHICLE ORIGIN

ÖZÇELİK A. E. , DEMİROĞLU TOPÇU G. , YILMAZ M.

International Academic Research Congress INES 2018, Antalya, Türkiye, 30 Ekim 2018, ss.481-488

2018

2018

Some Weeds Used for Medical Purposes in Pastures

ÇELEN A. E. , DEMİROĞLU TOPÇU G. , ÖZKAN Ş. S.

4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 2 - 04 Ekim 2018, ss.0-344

2018

2018

Mowing Techniques and Patterns in Turf Areas

DEMİROĞLU TOPÇU G. , ÖZKAN Ş. S.

2nd International Vocational Science Symposium, 26 - 28 Nisan 2018, ss.0-201

2017

2017

The Place and Priority of Biofuel Potential in Turkey Oil Seed Production

ÖZÇELİK A. E. , DEMİROĞLU TOPÇU G. , ÖZKAN Ş. S.

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, ss.102-103

2017

2017

The Impact of Agriculture on Energy Plants in Biofuel Production Technologies

DEMİROĞLU TOPÇU G. , ÖZÇELİK A. E. , ÖZKAN Ş. S.

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, ss.93-94

2017

2017

The Importance of Forage Crops in Crop Rotation and Green Manure Applications

DEMİROĞLU TOPÇU G. , KIR B. , ÖZKAN Ş. S.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.216

2017

2017

Investigation of Agronomic Techniques of Sunn Hemp (Crotalaria juncea L.) as an Alternative Forage and Energy Crop in Turkey

DEMİROĞLU TOPÇU G. , ÖZKAN Ş. S. , ÖZÇELİK A. E. , ACAROĞLU M.

1st International Conference on Energy and Thermal Engineering, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2017, ss.333

2017

2017

Some Edible Wild Plants in the Pastures of Turkey

DEMİROĞLU TOPÇU G. , ÇELEN A. E. , ÖZKAN Ş. S.

The International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2017, ss.214

2017

2017

Annual Bluegrass (Poa annua L.) Biology and Control Methods in Turf Areas

DEMİROĞLU TOPÇU G. , ÖZKAN Ş. S.

The International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2017, ss.215

2017

2017

Some Dangerous and Poisonous Plants in Pastures Grazed by Livestock in Turkey

ÇELEN A. E. , DEMİROĞLU TOPÇU G. , ÖZKAN Ş. S.

The International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2017, ss.213

2016

2016

Pasture Management and Ecology

DEMİROĞLU TOPÇU G.

2016 Adnan Aldemir Symposium, Kars, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2016 identifier

2016

2016

Yeşil Alanlarda Biçim İşlemleri

DEMİROĞLU TOPÇU G. , ÖZKAN Ş. S.

3. Ulusal Tarım Kongresi, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2016

2016

2016

The Place and Importance of Phacelia Phacelia tanacetifolia Bentham in Apiculture

DEMİROĞLU TOPÇU G. , Özkan Ş. S.

5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2016

2016

2016

Bees and Their Role in Pasture

DEMİROĞLU TOPÇU G. , Özkan Ş. S.

5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2016

2016

2016

A Turfgrass Alternative that May Be The Solution for Salinity “Paspalum vaginatum Swartz”

DEMİROĞLU TOPÇU G. , ÖZKAN Ş. S.

1st International Academic Research Congress, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.3419-3423

2016

2016

Turf Management in Shaded Areas

DEMİROĞLU TOPÇU G. , ÖZKAN Ş. S.

I. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016

2016

2016

Restoring Overgrazed and Semi Dry Grassland in Southern Turkey With Forage Crops

DEMİROĞLU TOPÇU G. , KHALVATİ M. A.

Symposium on EuroAsian Biodiversity, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2016

2016

2016

Turf Ecology

DEMİROĞLU TOPÇU G. , Özkan Ş. S.

2016 Adnan Aldemir Symposium, Kars, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2016 identifier

2016

2016

Turfgrass Alternative that may be the solution for salinity Paspalum vaginatum Swartz

DEMİROĞLU TOPÇU G. , Özkan Ş. S.

I. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016

2016

2016

Yeşil (Çim) Alanlarda Biçim Desenleri

DEMİROĞLU TOPÇU G. , ÖZKAN Ş. S.

3. Ulusal Tarım Kongresi, Afyon, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2016, ss.83

2016

2016

Effects of Salt and Drought Stresses on Germination and Seedling Growth of Sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.)

DEMİROĞLU TOPÇU G. , ÖZKAN Ş. S.

27th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016, ss.73

2015

2015

A preliminary study on the effect of different seed coat treatments on the germination of Ciliate Medick (Medicago ciliaris L.)

KIR B. , DEMİROĞLU TOPÇU G. , BUDAK B. , SALMAN A. , YILMAZ M., ÖZKAN Ş. S.

26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 - 30 Eylül 2015, ss.135

2015

2015

Kimi Baklagil ve Buğdaygil Yembitkilerinde Silajlık Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

BUDAK B. , SOYA H., ÖZKAN Ş. S. , KIR B. , DEMİROĞLU TOPÇU G. , SALMAN A. , et al.

Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2015, cilt.2, ss.268-270

2014

2014

Performances of Some Maize and Sorghum Hybrid Cultivars in Different Soil Textures under Mediterranean Conditions

GEREN H. , AVCIOGLU R., SOYA H., KIR B. , DEMİROĞLU TOPÇU G. , KAVUT Y. T.

25th International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 Eylül 2014, ss.132

2013

2013

Performances of Seeded Type Bermudagrass Cynodon dactylon Turf Cultivars under Mediterranean Conditions of Bornova

Geren H. , Avcıoglu R., Soya H., Kır B. , Demiroğlu Topçu G. , Kavut Y. T.

24th International Scientific Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 - 28 Eylül 2013, ss.336-339

2013

2013

Performances of newly introduced bermudagrass (Cynodon dactylon) turf cultivars under Mediterranean conditions of Bornova

GEREN H. , AVCIOĞLU R., SOYA H., KIR B. , DEMİROĞLU TOPÇU G. , KAVUT Y. T.

24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 Eylül 2013, cilt.1, ss.336-339

2011

2011

Farklı Dozlarda Gübre Uygulanan Bir Yeşil Alanın Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

YILMAZ M., DEMİROĞLU TOPÇU G. , SALMAN A. , AVCIOĞLU R.

Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi Bursa, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2011, cilt.3

2010

2010

Long term performance of an artificial pasture vegetation under Mediterranean conditions in Turkey

GEREN H. , AVCIOĞLU R., SOYA H., KIR B. , DEMİROĞLU TOPÇU G. , KAVUT Y. T.

23th General Meeting of the European Grassland Federation, Grassland in a changing world, Kiel, Almanya, 29 Ağustos 2010, cilt.15, ss.943-945

2008

2008

Utilization of Different Solid Wastes as Animal Feedstuffs

KILINÇ B. , DEMİROĞLU TOPÇU G.

38 th WEFTA Annual Meeting, Floransa, İtalya, 17 Eylül 2008, ss.40

2007

2007

Structural change of an artificial pasture vegetation under Mediterranean conditions in Izmir/Turkey

AVCIOĞLU R., GEREN H. , DEMİROĞLU TOPÇU G. , KIR B. , SOYA H.

14th Symposium of the European Grassland Federation, Permanent and Temporary Grassland Plant, Environment and Economy, Ghent, Belçika, 03 Eylül 2007, cilt.12, ss.36

2007

2007

Kimi Mera Tipi Yonca Çeşitlerinin Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

KIR B. , SOYA H., DEMİROĞLU TOPÇU G. , GEREN H. , KAVUT Y. T. , BUDAK B.

Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 25 Haziran 2007, cilt.2, ss.173-176

2004

2004

Second Crop Alternatives For Winter Period in Wheat-Cotton and Cotton-Cotton Cropping Pattern in Mediterranean Ecologies

AVCIOĞLU R., GEREN H. , DEMİROĞLU TOPÇU G.

CIHEAM, Cahiers Options méditerranéennes, Rangeland and pasture rehabilitation in Mediterranean areas, Djerba, Tunus, 29 Ekim 2004, cilt.62, ss.181-184

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Biyodinamik Tarımın Oluşumu ve Organik Tarımdan Farklılıkları

DEMİROĞLU TOPÇU G. , AYDOĞAN D.

CURRENT ACADEMIC STUDIES IN AGRICULTURAL SCIENCES, Assoc Prof. Dr. Nurhan KESKİN, Editör, IVPE Cetinje, Montenegro, ss.227-234, 2018

2018

2018

Yem BitkileriÜretiminin Organik Tarımdaki Yeri ve Önemi

DEMİROĞLU TOPÇU G. , AYDOĞAN D.

CURRENT ACADEMIC STUDIES IN AGRICULTURAL SCIENCES, Assoc Prof Dr. Nurhan KESKİN, Editör, IVPE Cetinje, Montenegro, 2018

2009

2009

Bölüm 24.1, Yemlik Pancar (Beta vulgaris L. var. rapacea Koch.)

SOYA H., AVCIOĞLU R., GEREN H. , DEMİROĞLU TOPÇU G.

Yembitkileri, Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri, Avcıoğlu R., Hatipoğlu R., Karadağ Y., Editör, Emre Basımevi, İzmir, ss.749-756, 2009

2009

2009

Bölüm 22.1, Tavusotu (Agrostis sp L.)

AVCIOĞLU R., GEREN H. , DEMİROĞLU TOPÇU G. , KIR B. , SOYA H.

Yembitkileri, Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri, Avcıoğlu R., Hatipoğlu R., Karadağ Y., Editör, Emre Basımevi, İzmir, ss.642-650, 2009

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management

Editörler Kurulu Üyesi

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

ISPEC Journal of Agricultural Sciences

Editörler Kurulu Üyesi

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES

Danışma Kurul Üyesi

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

“International Journal of Applied Agricultural Sciences(IJAAS)

Editörler Kurulu Üyesi

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Turkish Journal Of Field Crops

Editörler Kurulu Üyesi

2009 - 2015

2009 - 2015

Turkish Journal of field Crops

Yardımcı Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Tarla Bitkileri Bilimi Derneği

Üye

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Tarla Bitkileri Bilimi Derneği

Yönetim Kurulu Üyesi

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Tarla Bitkileri Bilimi Derneği

Yönetim Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2020

Ağustos 2020

Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

International Journal of Energy Applications and Technologies

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Turkish Journal of Range and Forage Science

Diğer Dergiler

Nisan 2020

Nisan 2020

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2020

Nisan 2020

EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL

Diğer Dergiler

Nisan 2020

Nisan 2020

Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management

Diğer Dergiler

Şubat 2020

Şubat 2020

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2020

Şubat 2020

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Diğer Dergiler

Aralık 2018

Aralık 2018

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Siirt Üniversitesi, Türkiye

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

TÜBİTAK Projesi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Nisan 2018

Nisan 2018

Akademik Platform Mühendislik ve Fen Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Siirt Üniversitesi, Türkiye

Nisan 2018

Nisan 2018

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Siirt Üniversitesi, Türkiye

Şubat 2018

Şubat 2018

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Adanan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Harran Üniversitesi Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Ege Üniversitesi ZIraat Fakultesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

TÜBİTAK Projesi

Mart 2017

Mart 2017

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2017

Mart 2017

Turkish Journal of field Crops

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2016

Mayıs 2016

TÜBİTAK Projesi

Ocak 2016

Ocak 2016

TÜBİTAK Projesi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ekim 2018

Ekim 2018

Uluslararası Katılımlı 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 2-4 Ekim 2018, Çeşme/İzmir, 2018,

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demiroğlu Topçu G.
İzmir, Türkiye

Mayıs 2018

Mayıs 2018

1. Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demiroğlu Topçu G.
Gaziantep, Türkiye

Aralık 2006

Aralık 2006

Enerji Bitkileri ve Yeşil Yakıtlar Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Uraz C. , Demiroğlu Topçu G.
Türkiye

Haziran 2006

Haziran 2006

Medicinal and Aromatic Plants, 6-9 June,

Çalıştay Organizasyonu

Demiroğlu Topçu G.
Türkiye

Eylül 2002

Eylül 2002

Ulusal III.Patates Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demiroğlu Topçu G.
İzmir, Türkiye


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, İzmir, Ekim 2018

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2018

2018

International Symposium Ecology 2018, Kastamonu, Haziran 2018

Katılımcı

Kastamonu-Türkiye

2018

2018

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Mayıs 2017

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye

2018

2018

2nd International Vocational Science Symposium, Antalya, Nisan 2018

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2017

2017

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Kasım 2017

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2017

2017

8th International Agriculture Symposium, , Ekim 2017

Katılımcı

-Türkiye

2017

2017

The International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, Antalya, Nisan 2017

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2017

2017

1st International Conference on Energy and Thermal Engineering, İstanbul, Nisan 2017

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

1st International Academic Research Congress, Antalya, Kasım 2016

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

5th International Mugla Beekeeping&Pine Honey Congress, Muğla, Kasım 2016

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2016

2016

27th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Bursa, Eylul 2016

Katılımcı

Bursa-Türkiye

2016

2016

3. Ulusal Tarım Kongresi, Afyon, Ekim 2016

Katılımcı

Afyon-Türkiye

2016

2016

International Ecology 2016 Adnan Aldemir Symposium, KARS

Oturum Başkanı

Kars-Türkiye

2016

2016

3. Ulusal Tarım Kongresi

Oturum Başkanı

Afyon-Türkiye

2016

2016

International Ecology 2016 Adnan Aldemir Symposium, Kars, Mayıs 2016

Katılımcı

Kars-Türkiye

2015

2015

Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, 2015, Eylül

Katılımcı

Çanakkale-Türkiye

2011

2011

Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 2011, Bursa

Katılımcı

Bursa-Türkiye

2009

2009

Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, 2009, Hatay

Katılımcı

Hatay-Türkiye

2007

2007

Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, 2007, Erzurum

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2005

2005

Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, 2005, Antalya

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2003

2003

Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 2003, Diyarbakır

Katılımcı

Diyarbakır-Türkiye

2001

2001

Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 2001, Tekirdağ

Katılımcı

Tekirdağ-Türkiye

1999

1999

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 1999, Adana

Katılımcı

Adana-Türkiye

Burslar

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Personel Ders Verme Hareketliliği

Üniversite

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 8

h-indeksi (WOS): 2

Jüri Üyelikleri

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Ege Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Ege Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Sanatta Yeterlik)

Tez Savunma (Sanatta Yeterlik) - Ege Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Bursa Uludağ Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Ege Üniversitesi

Şubat-2019

Şubat 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Ege Üniversitesi

Ocak-2019

Ocak 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Ege Üniversitesi

Ocak-2019

Ocak 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Ege Üniversitesi

Ocak-2019

Ocak 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Aralık-2018

Aralık 2018

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Ege Üniversitesi

Ağustos-2018

Ağustos 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Ege Üniversitesi

Şubat-2018

Şubat 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Ege Üniversitesi

Ocak-2018

Ocak 2018

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Ege Üniversitesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Ege Üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Bursa Uludağ Üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Ege Üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Bursa Uludağ Üniversitesi

Şubat-2017

Şubat 2017

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Şubat-2016

Şubat 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Şubat-2016

Şubat 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Ocak-2016

Ocak 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi