Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İklim Değişikliğinde Örtü Bitkilerinin Yeri ve Önemi

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, , cilt.13, ss.95-101, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Azot Dozlarının Krotalarya ( Crotalaria juncea L.)’da Verim v e Diğer Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi

SPEC Journal of Agr. Sciences 2020 : 4(2), cilt.4, ss.125-135, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İtalyan Çimi (Lolium multiflorum L.) Çeşitlerine Ait Tohumların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.292-298, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akdeniz Ekolojik Koşulları için Alternatif Bir Bitki: Crotalaria juncea L. (Krotalarya)

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, cilt.22, ss.340-346, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Grain Yield and Some Yield Components of Sweet Sorghum (Sorghum bicolor var. saccharatum) as Affected by Plant Densities under Mediterranean Climatic Conditions

Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences University of Sarajevo, cilt.62, ss.53-61, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Tuz (NaCl) Konsantrasyonlarının Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Çimlenme Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.37-43, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ve Ege Bölgesi Çayır-Mera Alanları ile Yem Bitkileri Tarımına Genel Bir Bakış

Çanakkale OnSehiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.21-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Salt and Drought Stresses on Germination and Seedling Growth of Sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.)

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.406-409, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A preliminary study on the effect of different seed coat treatments on the germination of Ciliate Medick (Medicago ciliaris L.)

Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences University of Sarajevo, cilt.61, ss.296-299, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Silajlık Hasıl Verimi ve Silaj kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.33-44, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Ege Bölgesi Koşullarına Adaptasyonu

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.1-10, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bazı Yem Şalgamı Brassica rapa L Çeşitlerinde Verim Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.87-97, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Yem Şalgamı (Brassica rapa L.) Çeşitlerinin Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.47-55, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE EFFECT OF CROPS ON BİO-FUEL PRODUCTİON İN TURKEY

International Science Technology & Innovation Congresss (INES), Antalya, Türkiye, 17 Nisan 2019, cilt.1, no.2, ss.133

METHODS OF DAMAGE TO VEGETATION AND PREVENTION OF EXHAUST EMISSIONS FROM VEHICLE ORIGIN

International Academic Research Congress INES 2018, Antalya, Türkiye, 30 Ekim 2018, ss.481-488

Some Weeds Used for Medical Purposes in Pastures

4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 2 - 04 Ekim 2018, ss.0-344

Mowing Techniques and Patterns in Turf Areas

2nd International Vocational Science Symposium, 26 - 28 Nisan 2018, ss.0-201

The Impact of Agriculture on Energy Plants in Biofuel Production Technologies

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, ss.93-94

The Place and Priority of Biofuel Potential in Turkey Oil Seed Production

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, ss.102-103

The Importance of Forage Crops in Crop Rotation and Green Manure Applications

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.216

Annual Bluegrass (Poa annua L.) Biology and Control Methods in Turf Areas

The International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2017, ss.215

Some Dangerous and Poisonous Plants in Pastures Grazed by Livestock in Turkey

The International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2017, ss.213

Some Edible Wild Plants in the Pastures of Turkey

The International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2017, ss.214

Yeşil Alanlarda Biçim İşlemleri

3. Ulusal Tarım Kongresi, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2016

Pasture Management and Ecology

2016 Adnan Aldemir Symposium, Kars, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2016 identifier

The Place and Importance of Phacelia Phacelia tanacetifolia Bentham in Apiculture

5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2016

Bees and Their Role in Pasture

5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2016

Turf Management in Shaded Areas

I. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016

Turfgrass Alternative that may be the solution for salinity Paspalum vaginatum Swartz

I. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016

Turf Ecology

2016 Adnan Aldemir Symposium, Kars, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2016 identifier

Yeşil (Çim) Alanlarda Biçim Desenleri

3. Ulusal Tarım Kongresi, Afyon, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2016, ss.83

Kimi Baklagil ve Buğdaygil Yembitkilerinde Silajlık Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2015, cilt.2, ss.268-270

Performances of Some Maize and Sorghum Hybrid Cultivars in Different Soil Textures under Mediterranean Conditions

25th International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 Eylül 2014, ss.132

Performances of Seeded Type Bermudagrass Cynodon dactylon Turf Cultivars under Mediterranean Conditions of Bornova

24th International Scientific Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 - 28 Eylül 2013, ss.336-339

Performances of newly introduced bermudagrass (Cynodon dactylon) turf cultivars under Mediterranean conditions of Bornova

24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 Eylül 2013, cilt.1, ss.336-339

Long term performance of an artificial pasture vegetation under Mediterranean conditions in Turkey

23th General Meeting of the European Grassland Federation, Grassland in a changing world, Kiel, Almanya, 29 Ağustos 2010, cilt.15, ss.943-945

Utilization of Different Solid Wastes as Animal Feedstuffs

38 th WEFTA Annual Meeting, Floransa, İtalya, 17 Eylül 2008, ss.40

Structural change of an artificial pasture vegetation under Mediterranean conditions in Izmir/Turkey

14th Symposium of the European Grassland Federation, Permanent and Temporary Grassland Plant, Environment and Economy, Ghent, Belçika, 03 Eylül 2007, cilt.12, ss.36

Second Crop Alternatives For Winter Period in Wheat-Cotton and Cotton-Cotton Cropping Pattern in Mediterranean Ecologies

CIHEAM, Cahiers Options méditerranéennes, Rangeland and pasture rehabilitation in Mediterranean areas, Djerba, Tunus, 29 Ekim 2004, cilt.62, ss.181-184

Kitap & Kitap Bölümleri

Biyodinamik Tarımın Oluşumu ve Organik Tarımdan Farklılıkları

CURRENT ACADEMIC STUDIES IN AGRICULTURAL SCIENCES, Assoc Prof. Dr. Nurhan KESKİN, Editör, IVPE Cetinje, Montenegro, ss.227-234, 2018

Yem BitkileriÜretiminin Organik Tarımdaki Yeri ve Önemi

CURRENT ACADEMIC STUDIES IN AGRICULTURAL SCIENCES, Assoc Prof Dr. Nurhan KESKİN, Editör, IVPE Cetinje, Montenegro, 2018

Bölüm 24.1, Yemlik Pancar (Beta vulgaris L. var. rapacea Koch.)

Yembitkileri, Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri, Avcıoğlu R., Hatipoğlu R., Karadağ Y., Editör, Emre Basımevi, İzmir, ss.749-756, 2009

Bölüm 22.1, Tavusotu (Agrostis sp L.)

Yembitkileri, Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri, Avcıoğlu R., Hatipoğlu R., Karadağ Y., Editör, Emre Basımevi, İzmir, ss.642-650, 2009

Diğer Yayınlar