Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Shaken Baby Syndrome: Case Report

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.32, ss.1781-1785, 2012 Özet

HYPOHIDROTIC ECTODERMAL DYSPLASIA: A MULTIDISCIPLINARY APPROACH

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN MEDICINE, cilt.44, ss.225-240, 2012 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lymphadenopathies: An Annoyance or Not?

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.5, ss.144-148, 2018 Özet

Upper Respiratory Tract Infections in Children

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.2, ss.62-65, 2015 Özet

Complications of Varicella in Healthy Children

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, cilt.9, ss.54-55, 2015

Çocukluk Çağı Sirozlarında Serum Çinko,Bakır ve Magnezyum Düzeyleri.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.10, ss.52-55, 1996

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Henoch-Schönlein Purpura’lı Olgularımızın Değerlendirilmesi.

53. Türk Pediatri Kongresi, 14-18 Mayıs 2017, Girne-KKTC., KIBRIS-GİRNE, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 2017, ss.129

Akut Bronşiolitte Viral Etiyoloji

53. Türk Pediatri Kongresi, KIBRIS GİRNE, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 2017, cilt.52

Ciltte nodüler lezyon Granülostik sarkom

51. Türk Pediatri Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2015

Lokalize skleroderma En coup de sabre Kılıç yarası

51. Türk Pediatri Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2015

Uzamış öksürükle başvuran çocuklarda boğmaca sıklığı

51. Türk Pediatri Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 21 Mayıs 2015, cilt.50

Comparison of Vesikari and Clark Severity Scores in Children with Rotavirus Gastroenteritis

The 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies EAPS, Barcelona, İspanya, 17 - 21 Ekim 2014, cilt.99, ss.329-330

Legg Calve Perthes tanılı bir olgu sunumu

50. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2014, cilt.49

Viral solunum yolu enfeksiyonlarında influenza

50. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2014, cilt.49

Crigler Najjar Tip 1 Sendromu Olgu Sunumu

1. Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 27 Eylül 2013

Yüksek sosyoekonomik düzeyli aile bebeğinde amebiazis

49. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2013, cilt.48, ss.16-172

Eritema nodozum etiyolojisinde nadir bir neden Mikoplazma enfeksiyonu

49. Türk Pediatri Kongresi, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2013, cilt.48, ss.16-172

Thiopurine-S-Methyl-Transferase Gene Polymorphisms and Antimetabolite Drug Toxicity in Children Treated for Acute Leukemia and Non-Hodgkin's Lymphoma

European Multidisciplinary Cancer Congress on Integrating Basic and Translational Science, Surgery, Radiotherapy, Medical oncology, Advocacy and Care, Stockholm, İsveç, 23 - 27 Eylül 2011, cilt.47

Cinsel İstismar

Olgularla Çocuk İstismar ve İhmali Sempozyumu 2011, İzmir, Türkiye, 18 Mayıs 2011

Sarsılmış bebek sendromu 2 olgu sunumu

47.Türk Pediatri Kongresi, MAGOSA, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2011, cilt.46, ss.13-93

Yaşamın ilk 2 yılında demir desteği ne durumdayız

47. Türk Pediatri Kongresi, MAGOSA, 10 - 14 Mayıs 2011, cilt.46, ss.13-93

Çocukluk çağında sistemik skleroderma Bir olgu sunumu

1.Ulusal Çocuk Acil ve Ambulatuar Pediatri Kongresi, Aydın, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2010

Sağlıklı çocuklarda pnömokok taşıyıcılığı Sözlü sunum

46.Türk Pediatri Kongreİ, İzmir, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2010, cilt.45, ss.171-219

İlk 2 yaşta profilaktik D vitamini ve demir kullanım oranlarI

53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Muğla, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2009

İzmir de Hepatit A sero prevalansında epidemiyolojik kayma

45.Türk Pediatri Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 16 - 21 Haziran 2009

Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Viral Etyoloji

1. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Edirne, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2004