Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Demodex spp Distribution in Patients with AlcoholAbuse

Middle Black Sea Journal of Health Science, cilt.6, sa.3, ss.246-251, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of changes in neutrophil-lymphocyte ratio andplatelet-lymphocyte ratio in patients with vitiligo

Annals of Medical Research, cilt.25, sa.4, ss.719-722, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The incidence of demodex in the Faculty of Science Students and measurement of these Students’xx knowledge level about demodex

Medicine Science International Medical Journal, cilt.6, ss.30-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE RELATIONSHIP BETWEEN HBA1C LEVEL AND ENDOTHELIAL FUNCTIONS IN CORONARY ARTERY DISEASE

International Young Academy of Cardiology E-congress 2020, 16 Eylül 2020

Nekrotizan Fasiiti Taklit Eden Piyoderma Gangrenozum Olgusu

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Şubat 2019

Prospektif Çalışmalarda Odds Oranının Kullanımı

XX. Ulusal ve III. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, ss.52

Kronik Böbrek Hastalığı için Birliktelik Kuralı Yöntemi ile Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

XX. ULUSAL VE III. ULUSLARARASI BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018

COMPARISON OF PERFORMANCE OF DIFFERENT STATISTICAL PROGRAMS FOR POWER ANALYSIS IN CLINICAL TRIALS

4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018), İzmir, Türkiye, 28 Nisan 2018, ss.3

COMT geni (SNP: rs737865) ile şizofreni arasındaki ilişki: Bir meta analizi

18. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi - (26-29 Ekim 2016), Antalya, Türkiye, 26 Nisan 2016, ss.15