Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyal hiyerarşi cinsel şiddet mitlerinin anlamak

Türk Psikoloji Dergisi, cilt.31, ss.62-74, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Factors related to regular use of complementary/alternative medicine in Turkey.

Complementary Therapies In Medicine, cilt.17, ss.309-315, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Illinois tecavüz mitlerini kabul ölçeği kısa formunu Türkçe ye uyarlama çalışması

STUDIES IN PSYCHOLOGY-PSIKOLOJI CALISMALARI DERGISI, cilt.34, ss.53-64, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık davranışları ve alternatif tedavi kullanımı

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, cilt.6, ss.112-122, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gruplararası ilişkiler ve sosyal kimlik

Psikoloji Seminer Dergisi, ss.89-97, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Sosyal kimlik olgusu: karaçaylar üzerinde bir inceleme

Psikoloji Seminer Dergisi, ss.35-43, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Outcomes of action orientation and affect climate on emotional labor process: A diary study

16th European Congress of Psychology, Moscow, Rusya, 2 - 05 Temmuz 2019, ss.1250

Impulse purchase and parenting styles in emerging adulthood: The mediating role of self-efficacy and self-esteem

European Association for Research on Adolescence Congress, Ghent, Belçika, 12 - 15 Eylül 2018

Psychometric evaluation of implicit positive affect and negative affect test (IPANAT) in a Turkish sample.

International Symposium on Brain and Cognitive Science, İstanbul, Türkiye, 06 Mayıs 2018

Relationship of dark personality and abusive supervision in organizations

15th European Congress of Psychology, Amsterdam, Hollanda, 11 - 14 Temmuz 2017, ss.107

Relationship of diversity climate perception and person-organization fit

15th European Congress of Psychology, Amsterdam, Hollanda, 11 - 14 Temmuz 2017, ss.109

The Role of Parenting Styles and Individual Characteristics on Impulse Purchase: A Model Testing

European Association of Work and Organizational Psychology Congress, Dublin, İrlanda, 17 - 20 Mayıs 2017, ss.1515

Nuri Bilgin den Geçmişe Türkiye de Sosyal Psikoloji Panel

I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2016

Liyakat İlkesi Tercihi Ölçeği nin LİTÖ Türkçe Uyarlama Çalışması

XIX. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2016, ss.289-290

Çalışma Yaşamında Karpman Drama Üçgeni ve Çalışan Bağlılığı

XIX. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2016

The Complicated Nature of Forgiveness The Effects of Just World Belief and Vengeance

28th International Congress of Applied Psychology, Paris, Fransa, 8 - 13 Temmuz 2014

The Relationships Between social Hierarchy and Sexual Violence towards Women In Turkey

IVth International Confererence of Community Psychology, Barselona, 21 - 23 Haziran 2012

Tecavüze İlişkin Algı

XVI. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin, Türkiye, 15 - 18 Nisan 2010

Cinsel Saldırganlığa İlişkin Mitler ve Toplumdaki Kabulü

XV. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2008

The justification of the sexual violence against women and the attitudes toward rape

XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Almanya, 20 - 25 Temmuz 2008 identifier

İş yaşamında örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık ilişkisi

XIV. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2006

Examining Organizational Commitment in Turkey

26th International Congres of Applied Psychology, Atina, Yunanistan, 16 - 21 Temmuz 2006 identifier identifier identifier

Tekstil Sektöründe Çalışan Memnuniyeti

XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2004

Yetkinliklerin İnsan Kaynakları Alanında Kullanılması

XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2004

11 Eylül Sonrasında Teröre Yönelik Tutumlar

XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2002

İzmit ve Gölcük’xxte Depremin Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

Depremin Psikolojik Etkileri Üzerine Ülkemizde Yapılan Çalışmalar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2001

Trafik Psikolojisinde Risk Alma Davranışı nın İncelenmesi

XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 22 Eylül 2000

Life Styles From The Perspectives of Individual Group Relationships

Society DIOS Organizes an International Conference, Ethnoses and Cultures on The Balkans, Trojan, Bulgaristan, 23 - 26 Ağustos 2000

Farklı Kimlik gruplarına Aidiyet Temelinde Yaşam Stilleri

X.Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 1998

Yaşam stilleri ve kolektif kimlik etkileşimi

Cumhuriyet Demokrası ve Kimlik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Nisan 1996

Bilgisayar kullanımının etik açıdan analizi

4. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Kasım 1995

Farklı Uluslara İlişkin Tepkiler ve Bilişsel Organizasyonu

VIII.Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 1994

Kitap & Kitap Bölümleri

Mizah ve sosyal psikoloji

Medya ve mizah, Kuruoğlu, Huriye ve Boz, Mikail, Editör, Nobel, Ankara, ss.79-96, 2016

Cinsel saldırganlığa ilişkin modern mitler

Erkek kimliğinin değişemeyen halleri, Kuruoğlu Huriye, Editör, nobel yaşam, İstanbul, ss.11-42, 2016

Endüstri ve örgüt psikolojisinde örgütsel bağlılığın anlamı

Endüstriyel klinik psikoloji ve insan kaynakları yönetimi, Solmuş, Tarık, Editör, Beta yayınları, İstanbul, ss.239-260, 2007

Yaşam stilleri ve kollektif kimlik etkileşimi

Cumhuriyet demokrasi ve kimlik, Nuri bilgin, Editör, Bağlam, İstanbul, ss.431-438, 1997