Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 - 2018BIT's 8th Annual World Congress of Molecular & Cell Biology-2018

  Davetli Konuşmacı

  Fukuoka, Japonya

 • 2001 - 2001II.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Aydın, Türkiye

 • 1993 - 19932nd International Forum of Reproductive Immunology

  Oturum Başkanı

  Magdeburg, Almanya

Ödüller

 • Şubat 2018Oleuropein’in Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Üzerindeki Antitümörojenik Etkisinin in vitro Olarak İncelenmesi

  1. Ulusal CDS (Curly Doc Says) Tıpta Kariyer ve Bilimsel Araştırmalar Zirvesi’nde 3. En İyi Sunum Ödülü

 • Nisan 2017Propolis içeriğindeki kafeik asit fenetil ester (CAPE)’nin pankreas kanser hücrelerindeki etkileri

  Uluslararası Umut Vadeden Dehalar Cumhurbaşkanlığı Mansiyon Ödülü

 • Mart 2017Kordon Kanı Hematopoietik Kök Hücrelerin

  1st International Student Project Competition in Health Near East University,Kıbrıs Proje Yarışması Birincilik Ödülü

 • Şubat 2015Adipoz Doku Kökenli MKH’den Elde Edilen NK Hücrelerinin Pankreas Kanseri Hücreleri ve Pankreas Kanseri Kök Hücreleri Üzerine in Vitro Etkinliği

  Kök Hücre Sempozyumu Genç Araştırmacı Ödülü

 • Şubat 2015Zeytin Yaprağı Ekstresi Oleuropein’in Antiproliferatif,Apoptotik ve Kemoterapötik Etkilerinin Cisplatine Dirençli Over Kanseri Hücrelerinde İncelenmesi

  Genç Araştırmacı Ödülü

 • Şubat 2014Deneysel Siroz Modelinde Kök Hücre Tedavisinin Yeri

  Histoloji Embryoloji Kongresi En iyi bildiri 2. lik Ödülü

 • Nisan 20135. Ulusal iç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı Ödülü

  5. Ulusal iç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı

 • Mart 2013Deneysel Siroz Modelinde Kök Hücre Tedavisinin Yeri

  CBÜ 1.Ulusal Tıp Öğrencileri Proje Yarışması:Projen var mı?(TUBİTAK destekli) Manisa 1.lik Ö

 • Mart 2013CBÜ 1. Ulusal Tıp Öğrencileri Proje Yarışması: Projen var mı? (TUBİTAK destekli) Manisa 2.lik Ö

  CBÜ 1. Ulusal Tıp Öğrencileri Proje Yarışması: Projen var mı? (TUBİTAK destekli) Manisa 2.lik Ö

 • Şubat 2013GÜBAT 14.Ulusal Genel Tıp öğrenci Kongresi TUBİTAK destekli Tıbbi hipotez yarışması Üçüncülük Ö

  GÜBAT 14.Ulusal Genel Tıp öğrenci Kongresi TUBİTAK destekli Tıbbi hipotez yarışması Üçüncülük Ö

 • Nisan 20112. Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif T

  Süreyya Tahsin Aygün

 • Ocak 2006Effect of vitamin E and C supplementation combined with oral antidiabetic therapy on the endothelial dysfunction in the neonatall

  Türk Diyabet Vakfı TURDİAB Bilimsel Yayın İkincilik Ödülü

 • Kasım 2003Effects of Dietary Vitamin E Supplemention On Aorta İn Vascular Reactivity Of Thoracic Streptozocin-Diabetic Rats.

  Türk Diyabet Vakfı Diabetes Mellitus Bilimsel Proje Ödülü

 • Kasım 2003Deneysel Sıçan Diabet Modelinde Gelişen Endotel Disfonksiyonunda Nitrik Oksid Sentaz ve NADPH Oksidaz Enzim Ekspresyonundaki Değişikliklerin Rolü ve Aposininin Etkisi

  Türk Diyabet Vakfı Diabetes Mellitus Bilimsel Proje Ödülü

 • Eylül 2003Rat kalbinde doksorubisine bağlı oluşan Lipid Peroksidasyonunun Önlenmesinde Amifostın'in Önemi

  Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği-5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

 • Mart 2000Fizyolojik Yaşlanma SürecindePrefrontal Korteks Biyojen Aminler ve MAO İnhibitörlerinin Etkileşimi

  Turkish Journal Of Geriatrics

 • Nisan 1994XII.Ulusal Biyokimya Kongresi- "AMI Tanısında Kardiak Troponin T"

  Türk Biyokimya Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 308

h-indeksi (WOS): 10