Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 BIT's 8th Annual World Congress of Molecular & Cell Biology-2018

  Davetli Konuşmacı

  Fukuoka, Japonya

 • 2018 BIT's 8th Annual World Congress of Molecular & Cell Biology-2018

  Katılımcı

  Fukuoka, Japonya

 • 2018 2nd International cell death research congress

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2005 Türk Klinik Biyokimya Derneği İstanbul Şubesi Osteoporoza Biyokimyasal Yaklaşım Sempozyumu

  Katılımcı

  Kastamonu, Türkiye

 • 2005 XXIII.World Congress of Pathology and Laboratory Medicine

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2004 11th International Amine Oxidase Workshop Amine Oxidases:Function and Disfunction

  Katılımcı

  Saint Andrews, İskoçya

 • 2003 Klinik Biyokimya Günleri,Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 1. Ulusal Kongresi

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2003 Türk Farmakoloji Derneği 17. Ulusal Farmakoloji Kongresi I.Klinik Farmakoloji Sempozyumu ve Türk-Hollanda Farmakoloji Dernekleri Ortak Toplantısı

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2002 10th International Amine Oxidase Workshop

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2002 10.International Amine Oxidase Workshop

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2001 II.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Aydın, Türkiye

 • 2001 II. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi (Konferans)

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2001 Balcan Journal of Clinical Laboratory

  Katılımcı

  Ioannina, Yunanistan

 • 2001 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi I.Bilimsel Araştırma Şenliği

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2000 XVI. Ulusal Biyokimya Kongresi II. Uluslararası Biyobilim Günleri

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2000 9th International Amine Oxidase Workshop

  Katılımcı

  Barcelona, İspanya

 • 2000 I. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 1999 Proceedings of the 7th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 1999 Klinik Biyokimya Derneği Ateroskleroz Sempozyumu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 1998 GATA-Yaşlanmaya Biyokimyasal Yaklaşım Uluslararası Sempozyum

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 1998 1998 Ulusal Romatoloji Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1998 8th International Congress on Behçet's Disease

  Katılımcı

  Reggio Emilia, İtalya

 • 1998 2nd International Conference on Natural Antioxidants and Anticarcinogens in Nutrition,Health and Disease

  Katılımcı

  Helsinki, Finlandiya

 • 1997 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 1. Ulusal Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 1997 NATO/FEBS ASI: Structure and Function of Interacting Protein Domains in Signal and Energy Transduction

  Katılımcı

  İtalya

 • 1997 Membrane Transport Processes and Signal Transduction

  Katılımcı

  Romanya

 • 1997 49th AACC Annual Meeting of the International Society of Haematology

  Katılımcı

  Georgia, Amerika Birleşik Devletleri

 • 1996 13. Ulusal Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 1995 13th Meeting of the International Society of Haematology (European and African Division)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1995 8. Pediatrik Tümörler Kongresi ve Tıpta Yenilikler1995 Kongresi

  Katılımcı

  Mersin, Türkiye

 • 1994 12. Ulusal Biyokimya Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1993 2nd International Forum of Reproductive Immunology

  Oturum Başkanı

  Magdeburg, Almanya

 • 1993 2nd International Forum of Reproductive Immunology

  Katılımcı

  Magdeburg, Almanya

 • 1993 6th International Conference on Behçet's Disease

  Katılımcı

  Paris, Fransa

 • 1992 11. Ulusal Biyokimya Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 1992 Satellite of the Ninth International Congress Of Endocrinology-Hormons and Breast Cancer:From Biology To The Clinic,

  Katılımcı

  Nice, Fransa

 • 1991 10. Ulusal Biyokimya Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

Ödüller

 • Şubat 2018 Oleuropein’in Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Üzerindeki Antitümörojenik Etkisinin in vitro Olarak İncelenmesi

  1. Ulusal CDS (Curly Doc Says) Tıpta Kariyer ve Bilimsel Araştırmalar Zirvesi’nde 3. En İyi Sunum Ödülü

 • Nisan 2017 Propolis içeriğindeki kafeik asit fenetil ester (CAPE)’nin pankreas kanser hücrelerindeki etkileri

  Uluslararası Umut Vadeden Dehalar Cumhurbaşkanlığı Mansiyon Ödülü

 • Mart 2017 Kordon Kanı Hematopoietik Kök Hücrelerin

  1st International Student Project Competition in Health Near East University,Kıbrıs Proje Yarışması Birincilik Ödülü

 • Şubat 2015 Adipoz Doku Kökenli MKH’den Elde Edilen NK Hücrelerinin Pankreas Kanseri Hücreleri ve Pankreas Kanseri Kök Hücreleri Üzerine in Vitro Etkinliği

  Kök Hücre Sempozyumu Genç Araştırmacı Ödülü

 • Şubat 2015 Zeytin Yaprağı Ekstresi Oleuropein’in Antiproliferatif,Apoptotik ve Kemoterapötik Etkilerinin Cisplatine Dirençli Over Kanseri Hücrelerinde İncelenmesi

  Genç Araştırmacı Ödülü

 • Şubat 2014 Deneysel Siroz Modelinde Kök Hücre Tedavisinin Yeri

  Histoloji Embryoloji Kongresi En iyi bildiri 2. lik Ödülü

 • Nisan 2013 5. Ulusal iç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı Ödülü

  5. Ulusal iç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı

 • Mart 2013 Deneysel Siroz Modelinde Kök Hücre Tedavisinin Yeri

  CBÜ 1.Ulusal Tıp Öğrencileri Proje Yarışması:Projen var mı?(TUBİTAK destekli) Manisa 1.lik Ö

 • Mart 2013 CBÜ 1. Ulusal Tıp Öğrencileri Proje Yarışması: Projen var mı? (TUBİTAK destekli) Manisa 2.lik Ö

  CBÜ 1. Ulusal Tıp Öğrencileri Proje Yarışması: Projen var mı? (TUBİTAK destekli) Manisa 2.lik Ö

 • Şubat 2013 GÜBAT 14.Ulusal Genel Tıp öğrenci Kongresi TUBİTAK destekli Tıbbi hipotez yarışması Üçüncülük Ö

  GÜBAT 14.Ulusal Genel Tıp öğrenci Kongresi TUBİTAK destekli Tıbbi hipotez yarışması Üçüncülük Ö

 • Nisan 2011 2. Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif T

  Süreyya Tahsin Aygün

 • Ocak 2006 Effect of vitamin E and C supplementation combined with oral antidiabetic therapy on the endothelial dysfunction in the neonatall

  Türk Diyabet Vakfı TURDİAB Bilimsel Yayın İkincilik Ödülü

 • Kasım 2003 Effects of Dietary Vitamin E Supplemention On Aorta İn Vascular Reactivity Of Thoracic Streptozocin-Diabetic Rats.

  Türk Diyabet Vakfı Diabetes Mellitus Bilimsel Proje Ödülü

 • Kasım 2003 Deneysel Sıçan Diabet Modelinde Gelişen Endotel Disfonksiyonunda Nitrik Oksid Sentaz ve NADPH Oksidaz Enzim Ekspresyonundaki Değişikliklerin Rolü ve Aposininin Etkisi

  Türk Diyabet Vakfı Diabetes Mellitus Bilimsel Proje Ödülü

 • Eylül 2003 Rat kalbinde doksorubisine bağlı oluşan Lipid Peroksidasyonunun Önlenmesinde Amifostın'in Önemi

  Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği-5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

 • Mart 2000 Fizyolojik Yaşlanma SürecindePrefrontal Korteks Biyojen Aminler ve MAO İnhibitörlerinin Etkileşimi

  Turkish Journal Of Geriatrics

 • Nisan 1994 XII.Ulusal Biyokimya Kongresi- "AMI Tanısında Kardiak Troponin T"

  Türk Biyokimya Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 328

h-indeksi (WOS): 11