Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mathematical modeling of thin-layer microwave drying of corn husk and investigation of powder properties

BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS, cilt.49, ss.986-993, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar