Genel Bilgiler

Biyografi

Güllü Araç, 29  Ocak 1986'da Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğretimini burada tamamladı. 2004-2008 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimini gördü. Yüksek Lisans eğitimini 2010 yılında, aynı üniversitede Eski Türk Edebiyatı ana bilim dalında başarıyla tamamladı. 2012'de Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Halen buradaki görevini sürdürmekte ve  "Tokatlı Kânî’nin Münşeât’ı ve İncelenmesi" adlı doktora çalışmasını yürütmektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
Edebiyat Fakültesi
Bölüm
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Ana Bilim Dalı
Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

İletişim