Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synergistetes cluster A in saliva is associated with periodontitis

JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH, cilt.48, ss.727-732, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A novel p.S34N mutation of CAMP gene in patients with periodontal disease

ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY, cilt.56, ss.573-579, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oral Rehabilitation of a Patient with Amelogenesis lmperfecta

PEDIATRIC DENTISTRY, cilt.31, ss.523-527, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Expression and regulation of the NALP3 inflammasome complex in periodontal diseases

CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY, cilt.157, ss.415-422, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Renin-angiotensin gene polymorphisms in relation to severe chronic periodontitis

JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY, cilt.36, ss.204-211, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tumor necrosis factor-alpha-converting enzyme (TACE) levels in periodontal diseases

JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, cilt.87, ss.273-277, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Toll-like receptor 2 and 4 gene polymorphisms in generalized aggressive periodontitis

JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, cilt.78, ss.1968-1977, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

TGF-beta 1 gene polymorphisms in periodontal diseases

CLINICAL BIOCHEMISTRY, cilt.39, ss.929-934, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Gingival crevicular fluid laminin-5 gamma 2-chain levels in periodontal disease

JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY, cilt.33, ss.462-468, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Association of the IL-1RN2 allele with periodontal diseases

CLINICAL BIOCHEMISTRY, cilt.39, ss.357-362, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Association of the IL-1RN2 allele with periodontal diseases

CLINICAL BIOCHEMISTRY, cilt.39, ss.357-362, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Gingival crevicular fluid matrix metalloproteinase-25 and-26 levels in periodontal disease

JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, cilt.77, ss.664-671, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Characteristics of periodontal microflora in acute myocardial infarction

JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, cilt.76, ss.740-748, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Subgingival microflora in Turkish patients with periodontitis

JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, cilt.74, ss.803-814, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sister chromatid exchange (SCE) analysis in periodontitis

JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY, cilt.29, ss.811-815, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Association between periodontal disease and acute myocardial infarction

JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, cilt.71, ss.1882-1886, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Salivary Resistin and TNF-α Levels in Different Periodontal Diseases

Journal of Ege University School of Dentistry, cilt.40, no.3, ss.177-184, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Evaluation Of Salivary IL 1Beta And IL 6 Levels In Pregnant And Postpartum Women

Journal of Ege University School of Dentistry, cilt.37, ss.126-130, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Rezektif Periodontal Cerrahi ve Lazer

Türkiye Klinikleri J Periodontol Special Topics, cilt.2, ss.15-21, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Consensus paper Non surgical periodontal therapy mechanical debridement antimicrobial agents and other modalities

Journal of International Academy of Periodontology, cilt.17, ss.34-36, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Matriks Metalloproteinazlara Etkili Konak Modulasyonu

Türkiye Klinikleri Periodontoloji Özel Sayısı, cilt.1, ss.9-18, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periodontal Hastalıklarda Sistemik Antibiyotik Kullanımı

. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.23-25, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Lokalize agresif periodontitis.

Türk Oral Biyoloji Dergisi, cilt.2, ss.177-185, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çeşitli periodontal hastalıklarda HLA dağılımı.

Türk Oral Biyoloji Dergisi, cilt.2, ss.121-132, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tip I diyabetli hastada lokalize agresif periodontitis.

Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.79-84, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çeşitli Periodontal Hastalıklarda HLA Dağılımı

Türk Oral Biyoloji Dergisi, cilt.2, ss.121-132, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Aşırı dentin duyarlılığı

İzmir Dişhekimleri Odası Dergisi, cilt.1, ss.1-5, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Yeni enflamatuar mediyatörlerden lökotrienlerin periodontal hastalığın patogenezindeki rolü

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.153-159, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Tip I Diyabetli Hastada Lokalize Agresif Periodontitis

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.79-84, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Periodontoloji Kliniğine Başvuran Hastalarda Sistemik Hastalıkların Görülme Sıklıkları

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.59-62, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Lokalize agresif periodontitis Olgu Raporu

Türk Oral Biyoloji Dergisi, cilt.2, ss.172-185, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Aşırı dentin hassasiyeti tedavisinde potasyum oksalat ve potasyum nitratın klinik etkinliği.

Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.27-32, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Disturbed Systemic Immune Balance in Periodontal Disease

AUTOIMMUNITY, cilt.27, ss.123-124, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periodontal Hastalıkların Tedavisi için Konak Cevabı ile ilgili Gelecekteki Beklentiler

Ege Dişhekimliği Fakültesi, cilt.18, ss.143-155, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Amilazın dişeti sıvısına olan kontaminasyonunun değerlendirilmesi

Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.92-96, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çeşitli yaş gruplarında CPITN indisi ile periodontal durumun tayini

Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.203-207, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Th1/Th2 Cytokine Balance Shift in Saliva During and After Pregnancy

IADR-95th General Session, San-Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Mart 2017

Effect of periodontal treatment on TREM 1 levels in saliva

http://www.iadr.org/i4a/pages/index.cfm?pageID=4518#.WGzdhoSkgnU, 20 - 22 Eylül 2016

The role of LL 37 antimicrobial peptide in periodontal health and diseases

Antimicrobial Activity Conference-ZING CONFERENCES, Albufeira-PORTUGAL, 2016, Albuferia, Portekiz, 16 - 19 Nisan 2016

The effect of periodontal treatment on GCF LL 37 levels in periodontal destruction

Antimicrobial Activity Conference-ZING CONFERENCES, Albufeira-PORTUGAL, 2016, Albuferia, Portekiz, 16 - 19 Nisan 2016

Aktin-bağlayıcı protein L-plastin periodontitis ile ilişkili yeni enflamatuvar marker

türk Periodontoloji Dernegi 44. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 08 Mayıs 2014, ss.2

Non- surgical periodontal therapy: mechanical debridement, antimicrobial agents and other modalities

International Academy of Periodontology Conclave, Bangok, Tayland, 11 Nisan 2014, ss.70-75

Clinical, Microbiological and Biochemical Comparison of Full-mouth Therapies in CP.

14th International Academy of Periodontology Biennial Congress, Schenzen, Çin, 30 Mayıs 2013, ss.1

Siklosporin-A Tedavisinin Dişeti Dokularındaki Gen Ekspresyonuna Etkisi

Türk Periodontoloji Dernegi 43. Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 09 Mayıs 2013, ss.1

Gingival Crevicular Fluid Proteinase 3 Levels In Different Periodontal Diseases

GoRDON RESEARCH CONFERENCES,, Davidson, Amerika Birleşik Devletleri, 17 Temmuz 2011, ss.10

Menstrual döngü dönemleri subgingival mikrobiotayı etkiler mi?

Türk Periodontoloji Dernegi 41. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 Mayıs 2011, ss.3

Differential Gene Expression in Cyclosporine Associated Gingival Overgrowth

IADR General Session, San Diago, Amerika Birleşik Devletleri, 16 Mart 2011, ss.10

MMPs and Low Dose Doxycyline

IADR General Session, Bar, İspanya, 14 Temmuz 2010, ss.5

CYP3A Gen Polimorfizmlerinin Siklosporin A’ya Bağlı Dişeti Büyümelerindeki Rolü

Türk Periodontoloji Dernegi 40. Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 Mayıs 2010, ss.1

Klorheksidin Gargaranın Subgingival Plak Bakterileri Üzerine Etkisi

Türk Periodontoloji Dernegi 40. Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 Mayıs 2010, ss.1

Kalsinurin gen polimorfizmlerinin siklosporin A’ya bağlı dişeti büyümelerindeki rolü.

Türk Periodontoloji Dernegi 39.. Bilimsel Kongresi, Ankara, Türkiye, 28 Ekim 2009, ss.5

Menstrual döngünün periodontal sağlığa etkisi

Türk Periodontoloji Dernegi 38. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 Mayıs 2008, ss.3

Periodontal Hastalıklarda Konak Yanıtının Düzenlenmesine Yönelik Yeni Tedavi Yaklaşımları

Türk Periodontoloji Dernegi 38. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 Mayıs 2008, ss.1

Çeşitli periodontal hastalıklarda dişeti oluğu sıvısı TACE seviyelerinin incelenmesi.

Türk Periodontoloji Dernegi 38. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 Mayıs 2008, ss.4

Vazoaktif intestinal peptidin deneysel periodontitis tedavisindeki etkinliği

Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi, Istanbul, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2008

Periodontal hastalıkların sistemik hastalıklarla ilişkisi

. 8. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 16 Kasım 2007, ss.1

Matrix metalloproteinase-2, -9 and -12 polymorphisms in chronic periodontitis

JOint Meeting Of The Continental European And Israeli Divisions In Thessaloniki, Selanik, Yunanistan, 26 Eylül 2007, ss.40

Renin-angiotensin gene polymorphisms in generalized aggressive periodontitis. I

JOint Meeting Of The Continental European And Israeli Divisions In Thessaloniki, Selanik, Yunanistan, 26 Eylül 2007, ss.20

GCF and serum MMP-8, TIMP-1 levels in renal transplant patients.

joint Meeting Of The Continental European And Israeli Divisions In Thessaloniki, Selanik, Yunanistan, 26 Eylül 2007, ss.46

Effect of the MMP-13 genotypes on outcomes of periodontal therapy

JOint Meeting Of The Continental European And Israeli Divisions In Thessaloniki, Selanik, Yunanistan, 26 Eylül 2007, ss.30

Matrix metalloproteinase 2 9 and 12 gene polymorphisms in generalized aggressive periodontitis

Annual Meeting IADR-Continental European and Israeli Divisions, 26 Eylül 2012 - 29 Eylül 2007

Renin angiotensin gene polymorphisms in generalized aggressive periodontitis

Annual Meeting IADR-Continental European and Israeli Divisions 2007, Thessaloniki, Greece., 26 - 29 Eylül 2007

Renin angiotensin gene polymorphisms in chronic periodontitis

Annual Meeting IADR-Continental European and Israeli Divisions 2007, Thessaloniki, Greece., 26 - 29 Eylül 2007

Gingival crevicular fluid RANKL and OPG levels in periodontal diseases.

3rd Meeting Of The Pan European Federation, Durham, İngiltere, 20 Eylül 2007, ss.5

Böbrek nakli hastalarında dişeti oluğu sıvısı MMP-8 ve TIMP-1 seviyeleri.

Türk Periodontoloji Dernegi 37.. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 Mayıs 2007, ss.1

MMP-1 gen polimorfizmi ile şiddetli kronik periodontitis ilişkisi

Türk Periodontoloji Dernegi 36. Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 Eylül 2006, ss.1

Kronik periodontitiste Matriksmetalloproteinaz -2, -9, -12 Gen Polimorfizmleri.

Türk Periodontoloji Dernegi 36. Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 Eylül 2006, ss.4

Siklosporin A ve Tacrolimus kullanan böbrek nakli hastalarında DOS TGF ß seviyeleri

Türk Periodontoloji Derneği 36. Bilimsel Kongresi, 2006, Çeşme., Türkiye, 21 - 23 Eylül 2006

Kronik periodontitiste TLR 2 ve TLR 4 gen polimorfizmleri

Türk Periodontoloji Derneği 36. Bilimsel Kongresi, 2006, Çeşme., Türkiye, 21 - 23 Eylül 2006

Kronik periodontitiste matrismetalloproteinaz 2 9 ve 12 gen polimorfizmleri

Türk Periodontoloji Derneği 36. Bilimsel Kongresi, 2006, Çeşme., Türkiye, 21 - 23 Eylül 2006

The expression of EMMPRIN in gingival crevicular fluid of periodontal diseases.

XXth. Meeting of the Federation of European Connective Tissue Societies & International Society of Matrix Biology, Oulu, Finlandiya, 14 Eylül 2006, ss.40

Gingival crevicular fluid MMP-25 and MMP-26 levels in periodontal disease

CED/NOF/ID IADR-Joint Meeting, Amsterdam, Hollanda, 14 Eylül 2005, ss.516

Kalp-damar hastalıkları periodontitis ilişkisi

12. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 Haziran 2005, ss.1

Periodontal hastalıklarda transforme edici büyüme aktörü-beta1 gen polimorfizmleri

Türk Periodontoloji Dernegi 35. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 Mayıs 2005, ss.1

Farklı periodontal hastalıklarda dişeti oluğu sıvısı laminin-5 gamma2 seviyelerinin incelenmesi.

Türk Periodontoloji Dernegi 35. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 Mayıs 2005, ss.5

Periodontal hastalıklarda endotelyalnitrik oksit sentaz (eNOS) Glu298Aspl gen polimorfizmi

Türk Periodontoloji Dernegi 35. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 Mayıs 2005, ss.3

Farklı periodontal hastalıklarda dişeti oluğu sıvısı MMP-25, MMP-26 seviyelerinin incelenmesi

türk Periodontoloji Dernegi 35. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 Mayıs 2005, ss.4

İnterlökin 1 reseptör antagonist geninin periodontal hastalık ile pozitif ilişkisi

Periodontoloji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, 2005, İstanbul., Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2005

Periodontal hastalıklarda endotelyal nitrik oksit sentaz eNOS Glu298Asp gen polimorfizmi

Periodontoloji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, 2005, İstanbul., Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2005

Transforming growth factor beta1 gene polymorphisms in periodontal diseases.

IADR General Session, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 09 Mart 2005, ss.10

Crevicular Fluid EMAP-II, MIP-1alpha and MIP-1beta Levels in Periodontal Disease

IADR General Session, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 09 Mart 2005, ss.25

The positive association of IL-1RN2 allele with periodontal disease

IADR General Session, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 09 Mart 2005, ss.20

Endothelial nitric oxide synthase Glu298Asp gene polymorphism in periodontal disease

IADR/AADR/CADR 83rd General Session, March 9-12, 2005, Baltimore, USA., 9 - 12 Mart 2005

LDD and GCF Laminin-5 gamma 2 Chain Levels in Chronic Periodontitis

CED/NOF/ID IADR-Joint Meeting, İstanbul, Türkiye, 22 Kasım 2004, ss.448

Gingival crevicular fluid TGF ß1 levels in spesific periodontal diseases

Joint Meeting of the Continental European Division (CED), Scandinavian Division (NOF) and Israeli Division (ID) of IADR, 2004, İstanbul., 19 - 29 Ağustos 2004

Yaygın agresif periodontitiste dişeti oluğu sıvısı MCP-1 ve RANTES seviyelerinin incelenmesi.

Türk Periodontoloji Dernegi 30. Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 15 Mayıs 2002, ss.3

Sistemik düşük doz doksisiklin kullanımının periodontal tedavideki etkinliğinin değerlendirilmesi

Türk Periodontoloji Derneği 11. Periodontoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 30 Kasım 2001, ss.1

Farkl Periodontal Hastalklarn Patogenezinde Karde Kromatid Deiimlerinin (SCE) ncelenmesi

Türk Periodontoloji Dernegi 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Ağustos 2000, ss.5

Erişkin Periodontitis ve Akut Miyokard Enfarktüsü: Mikrobiyolojik Bulgular.

Türk Periodontoloji Dernegi 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Ağustos 2000, ss.1

The Use of Capillary Blood Samples to Measure the Humoral Antibody Response to Subgingival Periodontal Pathogens

Journal of William Jarvie Society, Birnberg Research Da, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 23 Nisan 1997, ss.21

Kitap & Kitap Bölümleri

Dişetinin Savunma Mekanizmaları

Periodontoloji ve İmplantoloji, Prof.Dr.Gürhan Çağlayan, Editör, Quintessence, İstanbul, ss.143-192, 2018

Gingival Enflamasyon

Periodontoloji ve İmplantoloji, Çağlayan G, Editör, Quintessence, İstanbul, ss.381-386, 2018

Periodontal Hastalıkların Patogenezi

Periodontoloji, Prof.Dr.Gürhan Çağlayan, Editör, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, ss.124-169, 2010

Inflammatory Responses in Periodontal Diseases

Fundamentals of Periodontics, Thomas G. Wilson, Kenneth S. Kornman, Editör, Quintessence Publishing Co, Inc. , Il, ss.144-160, 2003