Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 79 Yıl Önce - Köy Enstitülerinin Kuruluş Yıldönümü

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Lisans Programları Değerlendirme Projesinin Sonuçlarını Paylaşım Paneli, E.Ü. Eğitim Fakültesi 20. Yıl Kutlamaları (Panel)

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 Program Değerlendirme Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi Çalıştayı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2016 Öğretim Tasarımı (Çalıştay)

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Eğitim için devlet, devlet için eğitim. (Konferans)

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Öğretmenlerle Eğitim Söyleşileri (Panel)

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Disiplinlerarası Ege Zirvesi (Çalıştay)

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 Öğretimin planlanması. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Teknik Okullar Komutanlığı Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı. (Konferans)

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı: Diploma mı, Sertifika mı? (Çalıştay)

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2014 Kariyer hedefleri ve hedeflere ulaşma çabaları. Kariyer Günleri (Konferans)

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Eğiticinin Eğitimi Toplantısı (Çalıştay)

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2013 Ege’den Eğitime Bakış: Eğitim Sisteminde 4+4+4 Düzenlemesi Üzerine Değerlendirmeler Paneli

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Okulöncesi eski ve yeni programlar arasındaki farklılıklar. I. Okulöncesi Sempozyumu (Konferans)

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 Afet Bilinci Eğitimleri Çalıştayı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 Öğrenmeyi öğrenme (Konferans)

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Nitelikli öğretmen eğitimi (Konferans)

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2010 Günümüzde Öğretmen Yetiştirmenin Güncel Tartışmaları. Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği’nin Düzenlediği Panel

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 Ege Üniversitesi’nde Yürütülmekte Olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının Değerlendirilmesi. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 Öğrenci merkezli öğretim yaklaşımının ilkeleri (Seminer)

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 Mesleki Yeterlilik (Seminer)

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2005 Etkili soru sorma teknikleri (Konferans)

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Yükseköğretimde öğrenci merkezli öğretim (Konferans)

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 Milli Eğitim Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Ege Üniversitesi İşbirliğinde Düzenlenen Türkçe Öğretimi, Türk Milli Eğitim Sistemini ve Kültürünü Tanıtma Semineri

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2003 Öğretmenlerin özel alan yeterliliklerinin belirlenmesi (Seminer)

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

Ödüller

 • Kasım 2016 Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü

  Nafi Atuf Kansu Ailesi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 5

h-indeksi (WOS): 2