Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öğretmen eğitiminde kuram ve uygulama arasında bağlantı kurma üzerine bir durum çalışması.

Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, cilt.14, ss.1385-1407, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

FACULTY MEMBERS' APPRECIATION LEVEL TO EVALUATION OF THE TEACHING BY THE STUDENTS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.472-484, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Faculty Members Efficiency in Learner-Centered Approach: Perspectives From the Social Sciences Faculties

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.10, ss.183-199, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Faculty Members' Perspectives towards Secondary Teacher Education Graduate Courses at Ege University

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.35, ss.63-77, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Developing reflective thinking through theory-practice connection

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, cilt.10, ss.77-102, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Examining Theory-Practice Connection in a Pre-Service English Teacher Education Project

The Journal of Language Teaching and Learning, cilt.10, ss.38-56, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundaki öğretmenlik uygulamalarının incelenmesi.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.299-331, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öz-düzenleyici öğrenme stratejileri, epistemolojik inançlar ve akademik benlik kavramı ile matematik başarısı arasındaki ilişki

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.8, ss.83-102, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Connecting theory and practice in pre service early childhood teacher education programs

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.243-364, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Türkiye deki hizmet öncesi öğretmen eğitiminde kuram uygulama bağlantısı

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.6, ss.61-70, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye de erken çocukluk dönemi öğretmenlerinin eğitim programı geliştirme sürecine katkıları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.215-234, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kesintili zorunlu eğitim ilkokul birinci sınıf uygulamalarının incelenmesi

K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.23, ss.1643-1660, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulöncesi öğretmen eğitiminde kuram uygulama bağlantısı

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, cilt.4, ss.39-54, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı derslerinin öğretim elemanları tarafından genel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.161-181, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Kendini Değerlendirme Becerisi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.13, ss.167-190, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Danışmanlarına İlişkin Beklentileri

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.293-300, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adayının Öğrenci Merkezli Öğretim Yapmasına Uygulama Öğretmeninin Etkileri

Çağdaş Eğitim Dergisi, ss.23-30, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Öğrenci Merkezli Öğretimi Planlama Becerilerini Geliştirme Üzerine Bir Araştırma

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.188-195, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlik Uygulamasında İşbirliği Bir Durum Çalışması

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.87-100, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uygulama Öğretmeninin Öğretmen Adayına Karşı Davranışları

Eğitim Bilimleri ve Uygulama, cilt.2, ss.15-29, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Ders Planı Modelleri

Egitim Ve Bilim-Education And Science, cilt.27, ss.62-69, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yansıtıcı Öğretim ve Öğretmen Yetiştirme İçin Bazı Öneriler

Mesleki Eğitim Dergisi, cilt.3, ss.1-14, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öz Düzenleme Eğitiminin Sınıf Öğretmeni Bağlamında İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 22 - 23 Şubat 2020

Kent Öğretmeni Uygulama Programlarından Çıkarılabilecek Dersler

Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.415-426

Türkiye’deki İlkokul Program Uygulamalarının Öz Düzenleme Açısından İncelenmesi

VII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, ss.101-102

Ortaöğretim Öğretmenliği Lisans Programlarının Kuram ve Uygulama Bağlantısı Açısından İncelenmesi

. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Kars, Türkiye, 11 Ekim 2018, ss.774-777

İlkokul Öğrencileri için Algılanan Öz Düzenleme Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, Ankara, Türkiye, 11 Nisan - 14 Ağustos 2018

Connecting Theory and Practice in Teacher Education: A Case from Turkey

Teacher Education Policy in Europe Annual Conference, Braga, Portekiz, 17 Mayıs 2018, ss.74

İlkokul Program Çalışmalarında Öğretmen Eğitimi

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017

Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundaki Öğretmenlik Uygulamalarından Çıkarılabilecek Dersler.

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi,, Antalya, Türkiye, 27 Ekim 2016, ss.475-477

Öğretim elemanlarının yansıtıcı düşünme düzeylerini geliştirmeye yönelik program arayışı

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.390-393

Köy Enstitülerinde Kuram Uygulama Bağlantısı

Akademik Düzlemde Köy Enstitüleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2016, ss.123-160

Öğretmenlerin Okulöncesi Eğitim Program Geliştirme Sürecindeki Rolü ve Öğretmen Eğitimi

Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi: Disiplinlerarası Katkı, Kuram ve Uygulama Deneyimleri Konferansı, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014

Türkiye nin Erken Çocukluk Eğitimi Resmi

2014-Türkiye; Eğitim ve Kültür Dünyamızda Neler Oluyor? Ne Yapmalıyız? Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Eğitim Platformu, İzmir, Türkiye, 20 Eylül 2014, ss.289-327

Öğretmen Eğitiminde Kuram Uygulama Bağlantısı Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Deneyimi

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2014

Connecting Theory and Practice in Methods Courses of Preservice Teacher Education Programs A Sample Case

International Symposium, New Issues on Teacher Education, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2013

Köy Enstitüleri ve Günümüz Öğretmen Yetiştirme Programlarında Öğretmenlik Uygulamaları

Köy Enstitülerinin 73. Kuruluş Yıldönümünde “Eğitimi Yeniden Düşünmek” Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 20 Nisan 2010 - 20 Nisan 2013

Development of The Observation Form of International System for Teacher Observationa and Feedback (ISTOF)

I. International Congress on Curriculum and Instruction, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011, ss.591

Erken Çocukluk Eğitimi Öğretmenliği Lisans Programındaki Derslerin Uygunluğu

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011

Doktora Öğrencilerinin Etkili Öğretimi Tanımlama Sürecini Etkileyen Etmenler

İkinci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler ve Etkileri Konferansı, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011

Köy Enstitüsü Program Geliştirme Çalışmalarının Kuramsal Temeller ve Günümüzdeki Uygulamalar Doğrultusunda İncelenmesi

Aramızdan Ayrılışının 50. Yıldönümünde İsmail Hakkı Tonguç ve Okul Öncesinden Yüksek Öğretime Eğitim Sorunları, Çözüm Önerileri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2010

Okulöncesi Eğitim Programlarının Alanda Denenmesi Uygulamalar ve Öneriler

I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2010

Öğrencilerin Öğretim Hizmetini Değerlendirmesine Yönelik Öğretim Elemanı Tepkileri

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009

Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Danışmanlarına İlişkin Görüşleri

Eğitimde Bilime Katkı: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2003

Öğretmen Adaylarında Yansıtıcı Düşünceyi Geliştirici Etkinlikler

VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Eylül 1999

Öğretmenlik uygulamalarına ilişkin bir araştırma

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu - 1, Çanakkale, Türkiye, 27 Kasım 1997

Kitap & Kitap Bölümleri

Theory and Practice Link in Career Counseling Education Sensitive to Gender Equality

Current Debates on Social Sciences, Salih Çeçen,Ömer Kahya,Şafak Bozgun,Koray Toptaş, Editör, BİLGİN , Ankara, ss.542-553, 2019

A Booster for Turkish Novice Teachers: Reflective Teaching

Examining the Teacher Induction Process in Contemporary Education Systems, Öztürk M., Hoard, P. R., Editör, Igı Global Publications, Hershey, Pa, ss.84-111, 2018

Yansıtıcı Düşünme

Eğitimde Yeni Yönelimler, Özcan Demirel, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2005

Yansıtıcı Düşünme

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2003

Bedensel ve Devimsel Gelişim

Eğitim Psikolojisi, Ayten Ulusoy, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.47-72, 2003

Gestalt Kuramı

Eğitim Psikolojisi, Ayten Ulusoy, Editör, Ana Yayıncılık, Ankara, ss.353-367, 2003

Gelişimle ilgili temel kavramlar, Gelişimin Temel İlkeleri ve Gelişimi etkileyen faktörler

Eğitim Psikolojisi, Ayten Ulusoy, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.29-46, 2003